Spolehlivé zásobování plynem díky přepěťové ochraně v Oldenburgu

EWE AG Oldenburg: energie, životní prostředí, telekomunikace

Společnost EWE AG v Oldenburgu je významnou společnosti v oblasti energie, životního prostředí a telekomunikace.

EWE zásobuje přes 700000 zákazníků zemním plynem a provozuje navíc v severním Německu dva plynoměry v solných dolech – 21 podzemních prostor s 700000 krychlovými metry a energetickým obsahem 13 miliard kWh.

Aplikace

Se stálými odběrnými množstvími pokrývá EWE svoji roční potřebu zemního plynu. V době nízkého zatížení, např. v létě, je plyn čerpán pod tlakem do solného dolu a v době vysoké potřeby opět odebírán ze solného dolu.

Pro zajištění zásobování energií musí být zařízení stále dostupná. Přepěťová ochrana má proto zvláštní význam.

Senzory a aktory i ventily a pohony jsou instalovány volně v poli. Řízení zařízení a vizualizace procesu se nachází oproti tomu ve velíně.

Všechny informace se odesílají prostřednictvím dálkového přenosu dat na hlavní počítač v Oldenburgu.

Řešení

Koncept ochrany elektrického napájení  

Spolehlivá ochrana v prostorově úsporném pouzdře

Koncept ochrany elektrického napájení je z velké části konstruován dvoustupňově: se svodiči blesku FLT-PLUS v hlavních rozvaděčích a svodiči přepětí VAL-MS v podružných rozvaděčích a rozvodných skříních.

Důležité části zařízení vyžadují vysokou dostupnost, proto jsou vybaveny zdroji nepřerušeného napájení (UPS). UPS jsou chráněny svodiči přepětí VAL-MS.

Mnoho přenosů signálu je provedeno jako proudové obvody Ex-ia. Tyto jiskrově bezpečné proudové obvody jsou chráněny TERMITRAB TT-EX(I)-24DC. Dvoustupňové ochranné obvody jsou konstruovány v pouze 6,2 mm úzkých svodičích s výkonnými bleskojistkami a supressorovými diodami s rychlou odezvou.

Díky nízkým ochranným úrovním a vysoké vybíjecí schopnosti 10 kA je elektronika bezpečně chráněna při malé potřebě místa v rozvaděči.

TERMITRAB TT-2-PE-24DC chrání proudové obvody signálu, které nevyžadují jiskrovou bezpečnost. Komunikační rozhraní jsou chráněna pomocí MODUTRAB MT-2FM-RJ12 před přepětími.

Tím je koncept ochrany provozních prostředků v poli a řídicí systémy v budově kompletní: všechny komponenty zařízení jsou spolehlivě chráněny.

Shrnutí

Rozsáhlý koncept ochrany od společnosti Phoenix Contact účinně zabraňuje výpadkům zařízení způsobeným v důsledku přepětí.

Tím je zásobování plynem u společnosti EWE AG zabezpečeno za každého počasí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít