Zpět na přehled

Flexibilní a robustní značení označovacím systémem pro elektrárny KKS

Přehled

Značení provozních prostředků u společnosti RWE  

Značení provozních prostředků u společnosti RWE

  • V rýnském hnědouhelném revíru provozuje společnost RWE Power AG elektrárnu Neurath – jako jednu ze čtyř elektráren.
  • Jako ve všech elektrárnách hraje i zde zvláštní roli přesné a trvalé označení všech provozních prostředků. Chyby by zde způsobily nesmírné následky.
  • Příslušná pravidla definuje od počátku 80. let minulého století označovací systém pro elektrárny KKS. Pro popisování využívá společnost RWE Power AG řešení označování pomocí UV LED tiskáren od společnosti Phoenix Contact.

Profil zákazníka

V rýnském hnědouhelném revíru provozuje společnost RWE Power AG čtyři elektrárny: Frimmersdorf, Neurath, Niederaußem a Weisweiler – s celkovým hrubým výkonem více než 10 gigawattů. Od roku 2009 byla řídicí technika v blocích D a E elektrárny Neurath obnovována za účelem zvýšení efektivity a flexibility bloků.

Použití

Jelikož bylo při obnově řídicí techniky v elektrárně Neurath nutné znovu popsat i četné kmenové kabely, hledalo odborné oddělení vhodný tiskový systém s co možná nejmenší spotřebou energie a velmi tichým provozem. Vedle kvality tisku byla důležitým požadavkem i definovaná velikost štítku pro upevnění do držáků na štítky již namontovaných v bloku elektrárny.

Jako podklad pro značení slouží přitom označovací systém pro elektrárny, zkráceně KKS. Podporuje konstruktéry zařízení a provozovatele elektráren při jednoznačném označení a identifikaci provozních prostředků. Značení KKS, která sestávají z 15 až 17místných kombinací písmen a číslic, jsou definována ve směrnicích VGB B105 a B106. Na tomto základě jsou zakódovány a označeny veškeré agregáty a provozní prostředky.

Řešení

Klíče KKS se zdrojem, cílem a typem kabelu  

Klíče KKS se zdrojem, cílem a typem kabelu

Při hledání vhodného tiskového systému se odborné oddělení rozhodlo nejdříve pro systém BLUEMARK LED od společnosti Phoenix Contact. S následujícím modelem BLUEMARK CLED je nyní možné potisknout dokonce až 120 štítků na hodinu. A to ekologicky a velmi tiše.

Jednoznačný popis kabelů obsahuje kromě zdroje a cíle číslo KKS a typ kabelu. V souladu s DIN EN 62491 jsou veškeré kabely popsány na obou stranách.

Čárový kód usnadňuje identifikaci  

Čárový kód usnadňuje identifikaci

Všechny označovací štítky pro technologii procesů v elektrárnách společnosti RWE Power AG v rýnském hnědouhelném revíru mají vedle klíče KKS a krátkého textu i čárový kód. Ten lze v rámci mobilní údržby použít například pro hlášení škod.

Za hrubých podmínek okolí v elektrárně jsou nezbytné především vysoká kvalita tlaku a odolnost vůči teplotě pro trvalý a dlouhodobý popis.

Označení média podle DIN 2403  

Označení média podle DIN 2403

Po práci na vývoji s elektrárnou Neurath se společnost RWE Power AG rozhodla zavést tiskový systém i v elektrárnách Niederaußem a Weisweiler. Přitom se vedle tiskáren a štítků používá další příslušenství od společnosti Phoenix Contact: od nosičů štítků přes barvy média až po upevňovací komponenty.

Mezitím sází i jiní dodavatelé pro RWE, jako např. společnost Siemens AG na značení elektrárny od společnosti Phoenix Contact.

„S označovacím systémem od společnosti Phoenix Contact můžeme naše rozváděče popsat rychle a flexibilně podle zadání RWE“, vysvětluje Patrick Schmidt, projektový manažer v oblasti podnikání Power and Gas společnosti Siemens AG v Essenu. V elektrárně Weisweiler již vybavil několik rozváděčů se štítky KKS od společnosti Phoenix Contact. „Zde se rovněž dostáváme ke štítkům standardizovaným prostřednictvím RWE.“

Shrnutí

Když se odborné oddělení dívá zpět na svůj projekt označování, je často zmiňován aspekt nákladů. V neposlední řadě díky nadřazenému softwaru řízení tisku Clip Project bylo možné snížit materiálové a personální náklady. Software nabízí otevřená rozhraní pro jednoduchou výměnu dat s nadřazenými systémy dokumentace zařízení.

Téma Popisování je v důsledku zvyšujících se nákladů na tisk v oboru a z toho vyplývajícího zvyšování efektivity v budoucnu snad ještě důležitější.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít