Zpět na přehled

Dohledový systém pro stanoviště transformátorů podle IEC 61850

Přehled

Transformátor  

Transformátor

 • Při použití přístrojů, které jsou provozovány s olejem, musí dodavatel energie splnit speciální požadavky na provoz takových zařízení.
 • Phoenix Contact nabízí nový systém pro stálý dohled stavu hladiny, spuštění alarmu a odčerpání srážkové vody u stanovišť transformátorů.
 • Systém šetří provozní náklady, protože umožňuje cílené plánování použití v souladu s potřebami.

Použití

Při použití transformátorů, E-cívek a jiných přístrojů, které jsou provozovány s olejem (např. k izolaci), musí dodavatel energie od objemu tekutiny ohrožující vodu 1 m3 splnit speciální požadavky na provoz takových zařízení.

Aby při případných poruchách nedošlo z celého systému k úniku tekutin ohrožujících vodu, je nutné všechny přístroje naplněné olejem postavit na vodotěsné plochy. Ty musí být přivedeny buď jako zachytávací nádrž nebo jako svodová plocha k externí sběrně, příp. velkému odlučovacímu zařízení.

Pracovní skupina „Arbeitsgemeinschaft Industriebau“, ve zkratce AGI, k tomu vytvořila návod, ve kterém jsou popsány různé konstrukční možnosti pro provedení stanovišť transformátorů, aby tato stanoviště odpovídala ustanovení o zařízeních pro zacházení s látkami ohrožujícími vodu (VAwS). Kromě toho se v návodu poukazuje na to, že odčerpání srážkové vody z nádrže nebo ze sběrny má proběhnout po vizuální kontrole. To je důležité, aby v případě havárie bylo možné sesbírat veškerý olej transformátoru a aby neunikl do životního prostředí.

Řešení

Řešení rozváděče od společnosti Phoenix Contact  

Řešení rozváděče od společnosti Phoenix Contact

Phoenix Contact nabízí nový systém pro stálý dohled stavu hladiny, spuštění alarmu a odčerpání srážkové vody u stanovišť transformátorů. Přitom se hladina vody měřená ultrazvukovým senzorem neustále srovnává se dvěma různými hraničními hodnotami.

Komunikace probíhá z řídicí skříně podle IEC 61850 do nadřazené řídicí techniky stanice pomocí kabelu se světlovodným vláknem, takže vlivy elektromagnetické kompatibility jsou v transformačním zařízení vyloučeny. Na základě těchto informací je možné nyní ze síťového řídicího místa zahájit příslušná opatření.

Při z toho plynoucí kontrole stanice prováděné personálem údržby se po vizuálním posouzení srážkové vody z hlediska kontaminace olejem spustí proces odčerpání a poté automaticky proběhne. Hladina vody se přitom dále měří a sníží se na nastavitelný minimální objem. Dodatečný tyčový senzor zajišťuje okamžité ukončení procesu odčerpání při detekci kontaminace olejem. Hlavní komponenty zařízení jsou certifikovány a schváleny příslušnými úřady.

Funkce dohledového systému
Řešení pokrývá následující funkce:

 • Dohled stavu hladiny stanoviště transformátoru
 • Hlášení v souladu s IEC 61850 k řídicímu místu sítě:
  • Spuštění alarmu při překročení mezních hodnot
  • Osm volně programovatelných digitálních vstupů pro dodatečné spuštění alarmů
  • Ovládání a správa čerpadla (spuštění a ukončení odčerpávání)
  • Včasné ukončení odčerpávání kvůli detekci oleje
 • Modulární rozšíření pro kompletní připojení transformátoru v souladu s IEC 61850 k řídicí technice možné
Schématická konstrukce dohledu stavu hladiny  

Schématická konstrukce dohledového systému

Konfigurace a diagnostika prostřednictvím webové stránky
Parametrizace dohledové jednotky probíhá pomocí webového serveru, který je integrován do malých řídicích jednotek. Konfigurace řešení i zobrazení diagnostických informací probíhá pohodlně pomocí webového rozhraní. K vizualizaci rozhraní je zapotřebí jen standardní internetový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer či jiný) a JAVA Virtual Machine.

IEC 61850 – modelace dat
Již integrovaný datový model umožňuje rychlé uvedení dohledového systému do provozu pomocí řídicí techniky jednoduchým nahráním souboru .scd do řídicí techniky. Řídicí jednotka reprezentuje v souladu s IEC 61850 Intelligent Electronic Device (IED). IED obsahuje přístupový bod s Logical Device (LD). V LD jsou definovány dva standardizované Logical Nodes (LN) a tři generické uzly (GGIO).

Komunikace GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) není v datovém modelu dohledového systému plánována. Individuální změna nebo rozšíření datového modelu je bez problému možné. Časová synchronizace probíhá pomocí serveru SNTP v síti. Příslušnou adresu lze provést pomocí webového rozhraní.

Vaše výhody

 • Systém šetří provozní náklady, protože umožňuje cílené plánování použití v souladu s potřebami
 • Jednoduchá integrace do řídicí techniky stanice díky standardizované datové komunikaci v souladu s IEC 61850 pomocí souboru .scd
 • Systém odpovídá relevantním zákonům a předpisům: zákon o hospodaření s vodou (Wasserhaushaltsgesetz, WHG), VAwS a AGI
 • Jednoduchá instalace díky systému připravenému k připojení: rozváděč, senzorová konstrukce včetně obou senzorů a konstrukce rozváděče

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít