Dohled stavu hasicích systémů pro ropné nádrže založený na webu

Přehled

Kropicí hlavice s protipožárními tryskami  

Protipožární trysky zajišťují, že hasicí prostředek vychází jen u kropicí hlavice

  • Nizozemský podnik Saval BV koncipoval speciální protipožární systém pro nádrže s plovoucí střechou pro skladování fosilních surovin.
  • Centrální řešení dohledu dvou digitálních signálů poskytuje kdykoliv informaci o stavu protipožárního systému.
  • Řídicí jednotky a moduly I/O z modulu Inline od společnosti Phoenix Contact umožňují webový dohled stavu systému.
  • Vizualizace informuje o stavu tlakového a hladinového spínače i napájení a zobrazuje prostřednictvím příslušného alarmu poruchy funkce.

Profil zákazníka

Budova společnosti Saval BV v nizozemské Bredě  

V Bredě se vyvíjí a vyrábí automatické hasicí systémy (zdroj: Saval BV)

Společnost Saval BV se sídlem v nizozemské Bredě patří k SK FireSafety Group. Podnik se specializoval na produkty protipožární bezpečnosti a protipožární systémy pro průmysl a disponuje více než 85letými zkušenostmi.

V hlavním sídle v Bredě více než 200 zaměstnanců vyvíjí a vyrábí rozmanité automatické systémy lokalizace požáru a hasicí systémy a provádí jejich údržbu.

Použití

Nádrže s hasivem na okraji plovoucí střechy  

Nádrže s hasivem jsou montovány na okraj plovoucí střechy (zdroj: Saval BV)

Bezpečné skladování a úprava surové ropy i dalších fosilních surovin má v neposlední řadě zvláštní význam kvůli vysokému nebezpečí výbuchu. U zpravidla používaných nádrží s pevnou střechou dochází k tak zvanému „dýchání nádrže“ mezi uskladněným materiálem a pevnou střechou. Kromě snížení množství uloženého materiálu to vede k vyššímu nebezpečí výbuchu.

Alternativou jsou nádrže s plovoucí střechou, jejichž střecha není pevně připevněna, ale „plave“ na uložené tekutině. Zde však hrozí nebezpečí, že dojde v důsledku statické elektřiny k zapálení plynu unikajícího z izolace. Nebude-li požár odhalen, může se z něho vyvinout nekontrolovatelné ohnisko požáru.

Hasicí systém vyvinutý společností Saval sestává z jednotlivých nádrží s hasivem, ke kterým jsou připojeny četné kropicí hlavice. Ty zajišťují, že plameny jsou hašeny cíleně a hasicí prostředek není rozstříknutý ve větším množství kolem izolace plovoucí střechy.

Řešení

Modulární řídicí jednotka PROFINET s izolačně bezpečnými moduly V/V řady Inline-Ex-i  

Nádrže EXD SK 3100 s modulární řídicí jednotkou PROFINET a izolačně bezpečnými moduly V/V

V rámci automatizace protipožárního systému jsou kontrolovány dva digitální signály, které poskytují informace o stavu protipožárního systému. Centrální řešení je koncipováno tak, aby byly digitální signály trvale propojeny kabely a předávány kontrolnímu panelu namontovanému v oblasti, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.

Kontrolní panel SK 3000 se skládá z modulární řídicí jednotky ILC 171 ETH i izolačně bezpečných modulů V/V Ex-i vyvinutých pro oblast s hrozícím výbuchem rodiny produktů Inline.

Předpokladem je bezpečné galvanické oddělení mezi moduly Ex-i a standardními moduly Inline. Izolačně bezpečné svornice jsou spolehlivě napájeny proudem přes speciální modul Inline. Plynule se přiřadí k místní sběrnici Inline ILC 171 ETH a zachycují digitální signály hladinových a tlakových spínačů.

Kontrolní panel SK 3000 s modulární řídicí jednotkou ILC 330 PN a bezdrátovým modulem LAN WLAN 5100  

Kontrolní panel SK 3000 s modulární řídicí jednotkou a bezdrátovým modulem LAN

Signály jsou předávány prostřednictvím PROFINET a bezdrátové LAN

Je-li komunikační infrastruktura u ropných nádrží již k dispozici a je používána, je přeložení kabelových tras těžké. Na tomto pozadí vypracovala společnost Saval decentrální řešení s ochrannou nádrží SK 3100 s třídou ochrany IP52 až IP65.

V nádrži je zabudována modulární řídicí jednotka PROFINET rodiny produktů Inline s izolačně bezpečnými moduly Inline. Každá decentrální stanice SK 3100 dohlíží až na čtyři protipožární systémy. Signály jsou předávány přes bezdrátovou LAN k centrálně instalovanému kontrolnímu panelu SK 3000, v němž je namontována modulární vysoce výkonná řídicí jednotka ILC 330 PN. Pro předání dat se používají bezdrátové moduly WLAN 5100 od společnosti Phoenix Contact.

Přístroje odpovídají standardu IEEE 802.11e a dovolují přenos protokolu PROFINET, takže obě řídicí jednotky Inline spolu mohou komunikovat prostřednictvím protokolu PROFINET. Ke kontrole řešení se použije webový vizualizační software Webvisit od společnosti Phoenix Contact. Kvůli tomu musí řídicí jednotka disponovat integrovaným webovým serverem. Aby bylo možné použít vizualizaci, je zapotřebí pouze IP adresa řídicí jednotky. Data budou poté zobrazena na zařízení pro ovládání a dohled.

Shrnutí

Pomocí hasicího systému pro ropné nádrže s webovým dohledem stavu vyvinutého společností Saval je možné rychle lokalizovat a bezpečně rozpoznat požáry. Četné kropicí hlavice, které jsou připojeny k jednotlivým nádržím s hasivem, zajišťují cílené hašení požáru.

Vizualizace stále a spolehlivě informuje o stavu tlakového a hladinového spínače i napájení řídicího systému. Kromě toho v případě poruch funkce vydá příslušný alarm. Tak lze účinně zabránit požárům a s tím spojenému nebezpečí výbuchu při skladování surové ropy a jiných fosilních surovin.

Produkty

PopisTypObj. č.
Řadič Inline s možností komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Podpora protokolů Modbus/TCP a PROFINET založených na EthernetuILC 171 ETH 2 TX2700975
Řadič Inline s rozhraními PROFINET k vazbě na jiné řídicí jednotky, resp. systémy a možností programování dle IEC 61131-3ILC 330 PN2988191
Přístupový bod WLAN, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Rádiový modul WLAN 51002700718
Vazební člen sběrnice PROFINET, 8 vstupů 24 V DC, 4 výstupy 24 V DC, 500 mA, kompletní s konektory pro připojení periferiíIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
Modulární napájecí svorka Inline pro napájení izolačně bezpečných svornic V/VIB IL EX-IS PWR IN-PAC2869910
Izolačně bezpečná V/V svorka Inline Digital, 4 konfigurovatelné vstupní/výstupní kanály, kompletní s příslušenstvímIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC2869911
PopisTypObj. č.
Řadič Inline s možností komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Podpora protokolů Modbus/TCP a PROFINET založených na EthernetuILC 171 ETH 2 TX
Řadič Inline s rozhraními PROFINET k vazbě na jiné řídicí jednotky, resp. systémy a možností programování dle IEC 61131-3ILC 330 PN
Přístupový bod WLAN, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Rádiový modul WLAN 5100
Vazební člen sběrnice PROFINET, 8 vstupů 24 V DC, 4 výstupy 24 V DC, 500 mA, kompletní s konektory pro připojení periferiíIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
Modulární napájecí svorka Inline pro napájení izolačně bezpečných svornic V/VIB IL EX-IS PWR IN-PAC
Izolačně bezpečná V/V svorka Inline Digital, 4 konfigurovatelné vstupní/výstupní kanály, kompletní s příslušenstvímIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít