Řešení dohledu těžebních míst

Přehled

Těžební místo s pracovníkem  

Dohled míst pro těžbu ropy a plynu

 • Digitalizace ropného pole umožňuje nízké výrobní náklady díky výhodnější diagnostice a efektivnějšímu monitoringu.
 • Monitor Oil and Gas od společnosti Phoenix Contact zachycuje analogové a digitální data na ropném čerpadle a přenáší je bezpečně do kontrolovaného prostoru.
 • V kontrolovaném prostoru je možné přímo zobrazit zaznamenaná data a prostřednictvím nadřazeného řídicího systému je dále zpracovat.

Použití

Pracovník dohlíží na dopravní čerpadlo z dálky  

Trend směřuje k digitalizaci těžebních míst

Ropná pole jsou zařízení, která sestávají z rozmístěných a nezávisle pracujících čerpadel. Tato čerpadla jsou od sebe zčásti vzdálena několik kilometrů. Mezi čerpacími stanicemi není často žádný síťový kabel. Obvykle není ani žádná GSM síť, kterou by bylo možné využít pro přenos dat.

Již několik let je však trend k digitalizaci nových i již dlouhodobě užívaných ropných polí (Digital Oilfield). Díky této digitalizaci je možné provádět rychlejší a cenově výhodnější diagnostiku a efektivnější monitoring. V minulosti jezdili pracovníci kvůli tomu do nesjízdné krajiny a za nejrůznějších klimatických podmínek se přesunovali od čerpadla k čerpadlu a zjišťovali přímo na místě data.

Pomocí digitálního monitoringu se v nejjednodušším případě zaznamenávají binární vstupní signály, které hlásí např. polohy ventilu. Zachycovány jsou ale i analogové signály. Sem patří např. teploty, tlaky a průtočná množství. Signály se ve velmi odlehlém kontrolovaném prostoru cyklicky zobrazují a dále zpracovávají. Zde stojí v popředí bezpečný přenos signálů. Teprve díky robustnímu přenosu dat vhodnému pro průmyslové využití je možná stálá kontrola všech těžebních platforem.

Další důležitý požadavek kladený na používané produkty vyplývá z toho, že zařízení zpravidla stojí ve volné přírodě. Podmínky okolí vyžadují rozšířený teplotní rozsah, ale i certifikaci pro oblast s nebezpečím výbuchu.

Řešení

Řešení od společnosti Phoenix Contact sestává ze tří hlavních funkcí:

 1. sběr dat z oblasti s nebezpečím výbuchu/bez nebezpečí výbuchu
 2. Bezpečný přenos dat pomocí složité rádiové sítě
 3. Předání dat systému SCADA/DCS nebo zobrazení dat

U ropného čerpadla se sbírají signály ze zóny 1, příp. 2 a cyklicky se rozesílají pomocí Trusted Wireless. V kontrolovaném prostoru se zaznamenaná data zobrazují buď na oddělených monitorech a volitelně se odesílají k nadřazenému systému SCADA/DCS. Za tímto účelem se používají otevřená softwarová rozhraní. Phoenix Contact nabízí etablovaná rozhraní, která jsou podporována mnoha systémovými výrobci, např. OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Dále je možnost využití otevřené komunikace TCP/IP.

Topologie dohledu těžebních míst

Přehled funkce dohledu těžebních míst

Řešení těžebního místa od společnosti Phoenix Contact  

Kompletní řešení pro dohled těžebních míst

Bezpečný dohled na zdroje ropy a plynu

S dohledem na zdroje ropy a plynu od společnosti Phoenix Contact dohlížíte spolehlivě a hospodárně na své zdroje ropy a plynu i na velké vzdálenosti.

 • Komponenty s rozšířeným teplotním rozsahem
 • Dosah až několik kilometrů díky nastavitelnému přenosovému výkonu
 • Komfortní a rozsáhlá vzdálená diagnostika rádiové sítě s diagnostickým softwarem
 • Paralelní provoz více sítí na různých kanálech

Vaše výhody

 • Jednoduché uvedení do provozu a nižší náklady na instalaci v rozsáhlých zařízeních díky bezdrátové komunikaci
 • Záznam dat nezávislý na místě díky modulům pro oblast zabezpečenou proti výbuchu i s nebezpečím výbuchu
 • Bezpečný a bezporuchový přenos signálu přes zakódovanou a síťovanou rádiovou síť
 • Možnost předání dat systému SCADA/DCS a zobrazení dat přímo na místě
 • Flexibilita připojení signálu do systémů řízení procesu díky otevřenému softwarovému rozhraní

Produkty

PopisTypObj. č.
Dohledový systém zdrojů ropy a plynu (OGM) pro úplnou automatizaci a dohled ropného pole pomocí dálkového ovládáníOGM I/O-CE2400188
Jednotka OGM RG (Repeater/Gateway) slouží konverzi rádiových protokolů a rozšiřování dosahu rádiové sítěOGM RG-CE2402935
PopisTypObj. č.
Dohledový systém zdrojů ropy a plynu (OGM) pro úplnou automatizaci a dohled ropného pole pomocí dálkového ovládáníOGM I/O-CE
Jednotka OGM RG (Repeater/Gateway) slouží konverzi rádiových protokolů a rozšiřování dosahu rádiové sítěOGM RG-CE

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít