Hospodárné a vysoce dostupné ovládání ramp na ro-ro trajektu

Přehled

Lana  

Lana ro-ro trajektu Arc Dania

  • Dodavatel vybavení lodí, společnost MacGregor RoRo, hledal nové řešení ovládání ramp, dveří a pojezdových palub pro přepravu aut.
  • Řadiče Inline ILC 370 PN/M připojí decentrálně rozdělené moduly V/V nyní hospodárně k řídicímu systému.
  • Jelikož síť Ethernet a technologie ovládacího řízení jsou vytvořeny redundantně, je zajištěna vysoká dostupnost řešení automatizace.

Profil zákazníka

Pojezdová zadní rampa  

Jednotlivé paluby pro vozidla se zavírají pomocí zadní rampy

Jako dceřiná společnost Cargotec Oyj patří společnost MacGregor RoRo se sídlem ve švédském Göteborgu k celosvětově vedoucím dodavatelům vybavení nákladních a výletních lodí.

Firma se přitom specializovala na vývoj a výrobu jeřábů, ramp a nosných příček.

Použití

Arc Dania  

Ro-ro trajekt Arc Dania je od roku 2014 vybaven vybavením od společnosti MacGregor RoRo

V minulosti byly různé rampy zabudované na trajektu ovládány výlučně decentrálně ručně. Centrální ovládání načetlo vstupní signály ovládacích jednotek a přímo řídilo příslušné hydraulické pohony a zajišťovalo tak pohyb ramp. Když pohony dosáhly své koncové polohy, hydraulika se odpojila. Za tímto účelem bylo nutné všechny signály paralelně propojit celou lodí, což je náchylné k chybám, kvůli zčásti dlouhým kabelovým trasám drahé a v případě vyhledávání chyby nákladné.

Protože dosavadní dodavatel ovládání chtěl navíc odvolat dosud používaný systém automatizace, hledala společnost MacGregor RoRo nové řešení. S tímto přístupem mělo být možné namontovat rozptýleně instalované moduly V/V přímo vedle příslušných ramp a nosných příček. Pro redundantní připojení veškerých signálů decentrální periferie k řídicímu systému se dodavatel vybavení rozhodl pro protokol založený na Ethernetu.

Řešení

Ovládání Inline ILC 370 PN/M  

ILC 370 PN/M řídí všechny systémy instalované na trajektu pomocí protokolu Profinet

Po rozsáhlém průzkumu trhu se vedení společnosti MacGregor RoRo rozhodlo pro společnost Phoenix Contact jako systémového dodavatele. Neboť díky otevřenosti a flexibilitě programovacího softwaru PC Worx a vizualizačnímu nástroji Visu+ jsou pokryty všechny požadavky. Kromě toho disponuje mnoho přístrojů rozsáhlého produktového portfolia specialisty na automatizaci nezbytnými námořními schváleními. Jako příklad povedené spolupráce lze uvést ro-ro trajekt Arc Dania, který byl v roce 2014 vybaven vybavením od společnosti MacGregor RoRo.

Na trajektu Arc Dania je zabudováno velké množství systémů od společnosti MacGregor RoRo – tak zvané položky, např. zadní rampy, těsnění průzorů a ramp, dveře a pojezdové paluby pro přepravu aut. Komunikace mezi položkami a řídicím systémem musí být realizována tak, aby byla vysoce dostupná, aby veškeré systémy zůstaly v případě chyby ovladatelné, aniž by bylo nutné přepnout na ruční provoz. Proto spojuje síť Ethernet koncipovaná jako redundantní kruhová struktura všechny položky. Protokol redundance RSTP s Fast Ring Detection zajišťuje doby přepínání kratší než 500 ms.

V závislosti na přání zákazníka realizuje společnost MacGregor RoRo systém ovládání i redundantně. Na trajektu Arc Dania se používají výkonná ovládání Inline ILC 370 PN/M. V rozváděčích, které patří ke každé položce, se nachází vazební člen sběrnice Profinet, ke kterému jsou připojeny senzory (tlačítka, koncové vypínače) a aktory (hydraulické ventily) instalované na trajektu prostřednictvím modulů V/V. Kromě toho předává vazební člen sběrnice přijatá data prostřednictvím Profinetu v reálném čase systému ovládání. Jednotka ovládání rovněž redundantně konstruovaného hydraulického čerpadla však není řízena vazebním členem sběrnice, ale malou řídicí jednotkou ILC 170 ETH. Tato jednotka vyměňuje data v normálním provozu jako vazební člen sběrnice s oběma hlavními ovládáními. V případě chyby však může hydraulické čerpadlo řídit soběstačně.

Shrnutí

Námořní panelový počítač  

Veškeré systémy MacGregor se vizualizují na můstku na dotykovém panelu

Posádka diagnostikuje stav všech položek namontovaných na palubě pomocí vizualizačního systému. Pracovníci tak mohou poznat, zda jsou rampy nebo dveře ještě otevřené. Vizualizace, která byla vytvořena nástrojem Visu+, běží na panelovém počítači s dotykovým ovládáním a námořním schválením. Nahraje hodnoty k zobrazení pomocí OPC serveru z redundantního páru ovládání a zobrazuje je.

V případě potřeby je možné instalovat další panelové počítače do jiných oblastí. Černá skříňka lodi – tzv. Voyage Data Recorder (VDR) – má rovněž přístup k ovládáním a protokoluje stav zabudovaného vybavení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít