Používání snímačů zastavení u společnosti Röders TEC

Přehled

Hlavní vřeteno vysokorychlostní frézky  

Hlavní vřeteno frézky umožňuje rychlost otáčení až 90 000 otáček za minutu

  • Společnost Röders TEC GmbH se sídlem v Soltau vyrábí vysokorychlostní frézky.
  • Aby nedošlo ke zranění obsluhujícího personálu, musí se zamezit otevření nezbytných bezpečnostních zařízení až do úplného zastavení nebezpečných pohybů.
  • Bezpečnostní spínače bez čidel PSR-MM25 monitorují jednofázové a třífázové motory na střídavý proud.
  • Vzhledem k tomu, že nejsou zapotřebí žádné další snímače pohybu, snižují se výdaje spojené s uváděním do provozu a ostatní náklady.

Profil zákazníka

Budova firmy v Soltau-Harber  

V lokalitě Soltau-Harber se provádí konstrukce strojů, montáž, nákup a sestavení

Společnost Röders TEC GmbH zaměstnává více než 500 zaměstnanců na celém světě. Společnost zahájila svou činnost před více než 30 lety vývojem tehdy neznámé technologie HSC (High Speed Cutting).Dnes se ve více než 50 zemích používá asi 2 500 frézek HSC k vytváření složitých geometrií se speciálními povrchy, např. pro výrobu zdravotnické techniky.

Použití

Montážní hala v Soltau-Harber  

Stroje se montují ve velmi přesně klimatizované hale

Hlavní vřeteno vysokorychlostní frézky společnosti Röders TEC se pohybuje rychlostí až 90 000 otáček za minutu. Na ochranu obsluhujícího personálu před nebezpečím, které z toho vyplývá, je pracovní prostor zajištěn oddělujícím pohyblivým bezpečnostním zařízením. Produktová norma EN 12417 aplikovatelná na bezpečnost obráběcích strojů a obráběcích center navíc vyžaduje, aby bylo zamezeno otevření bezpečnostních zařízení až do úplného zastavení nebezpečných pohybů. K tomu musí provozovatel stroje použít bezpečnostní zařízení se zarážkou, přičemž zpožděné odblokování musí zajistit časování nebo monitorování zastavení. V porovnání s časováním má monitorování zastavení tu výhodu, že skutečně kontroluje nebezpečný pohyb. Bezpečný signál zastavení nebo uvolnění se totiž vytváří až po vypnutí a zastavení pohonu. U časování lze ochranné dveře otevřít až po předem definovaném časovém intervalu, vřeteno se tedy teoreticky ještě může otáčet.

Řešení

Snímač zastavení PSR-MM25  

Princip měření zařízení PSR-MM25 je vhodný pro připojení k regulovaným a neregulovaným elektromotorům

V podobě bezpečnostního spínače PSR-MM25 máte k dispozici snímač zastavení bez čidel, který monitoruje jednofázové a třífázové motory na střídavý proud a také motory na stejnosměrný proud. Měřicí vstupy modulu úzkého 12,5 mm jsou připojeny přímo k připojovacím kabelům motoru. Tím se eliminují jinak obvyklé snímače jako enkodéry nebo bezdotykové spínače přiblížení, které musí být navíc umístěny u pohybujících se dílů. „Na rozdíl od vyhodnocování externích snímačů lze monitorování bez čidel snadno začlenit do naší strojní koncepce,“ potvrzuje Olaf Hartmann, který u společnosti Röders TEC odpovídá za elektrickou konstrukci strojů HSC. „Navíc se ukazuje, že je toto řešení velmi odolné vůči vnějším vlivům.“

Místo zpracování signálů pohybových snímačů analyzuje zařízení PSR-MM25 zbytkové napětí generované ve vinutí motoru. Pokud se napětí indukované zbytkovou magnetizací nachází pod variabilním prahem, signalizuje modul zastavení motoru tím, že aktivuje bezpečný výstup relé. Protože je možné nastavit práh napětí v rozsahu od 50 do 500 mV, lze snímač zastavení přizpůsobit různým variantám motoru. Prostřednictvím zvlášť nakonfigurovatelného zpoždění se výstupy zařízení PSR-MM25 sepnou až po poklesu pod prahové napětí a následujícím uplynutí doby zpoždění. „V závislosti na výrobním úkolu stroje HSC je k dispozici široké spektrum hlavních vřeten. Protože monitorovací funkce snímače zastavení funguje nezávisle na použitém typu vřetena, můžeme zařízení PSR-MM25 používat všestranně,“ zdůrazňuje Olaf Hartmann.

Pro další zpracování v rámci stroje HSC je signál bezpečného zastavení ze zařízení PSR-MM25 spojen s uvolňovacím signálem klíčového spínače. Výsledný signál poté aktivuje přidržovací magnet blokovacího zařízení, a obsluha stroje tak může otevřít ochranné dveře. K zabránění neočekávaného spuštění stroje při otevřeném bezpečnostním zařízení se stykače motoru vřetena vypnou současně s odblokováním dveří.

Závěr

„Protože nemusíme používat snímače obvykle nutné k monitorování pohybu, šetříme náklady na materiál a čas potřebný ke konstruování a uvádění do provozu,“ dodává Hartmann. „Další výhodou tohoto řešení je snadný způsob sledování bezpečnostní funkce, neboť se do výpočtu nemusí zahrnovat žádné snímače.“ Vedle snadné integrace do koncepce pohonu přesvědčí zařízení PSR-MM25 svou malou konstrukční šířkou. K realizaci spínacích úkolů společnost Röders TEC ve frézkách používá relé produktové řady Rifline. O tom se dočtete v další referenci.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít