Bezpečné řešení teleservisu minimalizuje prostoje otáčecích strojů

Přehled

  • Pro bezproblémový výrobní proces s vysokou dostupností je nepostradatelný 24hodinový servis konstruktéra strojů.
  • Bezpečný dálkový přístup k zařízení instalovanému u koncového uživatele představuje podstatnou součást konceptu servisu.
  • Zásadním prvkem nového konceptu dálkové údržby ve zpracovatelských centrech společnosti Pfiffner je bezpečnostní router FL mGuard RS4000 TX/TX VPN od společnosti Phoenix Contact.

Profil zákazníka

Otáčecí stroj od společnosti Pfiffner pro sérivou výrobu přesných dílů  

Otáčecí stroj od společnosti Pfiffner pro sérivou výrobu přesných dílů

Otáčecí stroje vyvinuté firmou K.R. Pfiffner GmbH vyrábí více než 300 000 obrobků ročně, které mohou být až do velikosti pěsti.

450 spolupracovníků po celém světě vyrábí zpracovatelská centra, která se používají například pro sériovou výrobu přesných dílů pro automobilový průmysl.

Použití

Tobias Halbritter, strojní IT a vývoj softwaru ve společnosti Pfiffner  

Tobias Halbritter, strojní IT a vývoj softwaru ve společnosti Pfiffner

Pro zajištění bezproblémového výrobního procesu s vysokou dostupností je nepostradatelný 24hodinový servis konstruktéra strojů. Jen tak je možné učinit v případě chyby příslušná opatření, aby byla zpracovatelská centra mimo provoz pouze krátce. Bezpečný dálkový přístup k zařízení instalovanému u koncového uživatele představuje podstatnou součást konceptu servisu.

„Původně byla realizována dálková údržba analogovými modemovými spojeními. Výkon však již neodpovídal našim požadavkům. Kromě toho často docházelo k problémům ve spojení“, konstatuje Tobias Halbritter, který se stará o systém dálkové údržby ve společnosti Pfiffner a je v zásadě odpovědný za realizovanou strukturu na základě bezpečných VPN spojení (Virtual Private Network).

Řešení

Bezpečnostní router FL MGuard RS4000 TX/TX VPN v rozváděči  

Bezpečnostní router zajišťuje bezpečná VPN spojení

Zásadním prvkem nového konceptu dálkové údržby je bezpečnostní router FL mGuard RS4000 TX/TX VPN, který je zabudován ve zpracovatelských centrech. „Protože technologii mGuard se zabudovanou firewall již používáme k připojení našich zařízení k zákaznické síti, používáme přístroj i pro bezpečný dálkový přístup“, vysvětluje Halbritter. Pro servisního technika se VPN spojení chová téměř tak, jakoby seděl přímo před zařízením. To zkracuje doby odezvy v případě údržby. Kromě toho již není nasazení na místě většinou nutné, takže se ušetří značné náklady na údržbu.

Stisknutím klíčového spínače aktivuje uživatel vytvoření tunelu IPsec k centru Pfiffner Remote Services Center. Poté získá technik údržby přístup k zařízení. Provozovatel zařízení si ponechává kontrolu nad přístupem k aplikaci. V této souvislosti se jako užitečná ukazuje volitelná externí konfigurační paměť FL mGuard. Jelikož spolupracovníci firmy Pfiffner před dodáním stroje často ještě neznají IP parametry zákaznické sítě, je možné příslušnou konfiguraci dodatečně jednoduše přenést pomocí SD karty.

Portálová struktura systému dálkové údržby  

Portálová struktura systému dálkové údržby

VPN centrála není vědomě integrována do firemní sítě Pfiffner, ale je provozována jako portálový systém s vlastním přístupem k internetu. Společnost Pfiffner tak může i externím dodavatelům umožnit bezpečný přístup k částem příslušného zákaznického zařízení bez nutnosti vytváření tunelů ve vlastní komunikační síti.

Z technického hlediska jsou zákaznická zařízení typicky konfigurována stejnými adresními oblastmi, aby bylo možné kontaktovat jednotlivé části zařízení vždy stejnou IP adresou. Aby nedošlo ke konfliktu adres, pokud má být prováděna údržba více otáčecích strojů současně, je nutné adresy virtualizovat, příp. zobrazit v samostatných adresních oblastech. Tento požadavek je realizován v routerech mGuard pomocí 1:1 NAT (Network Address Translation) ve VPN tunelu.

Shrnutí

Použití dálkové údržby založené na internetu s bezpečnými VPN spojeními přináší výhody výrobci i provozovateli zpracovatelských center Pfiffner. Patří sem vedle rychlejší odezvy v případě chyby přímým přístupem k zařízení a tím minimalizace prostojů i snížení servisních nákladů, neboť odpadají finančně náročné zásahy na místě. To jsou kritéria, která hrají rozhodující roli především u sériové výroby pomocí otáčecích strojů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít