Značné usnadnění postupů údržby díky systému dálkové údržby

Ústředním požadavkem každého provozovatele je vysoký stupeň dostupnosti jeho stroje nebo zařízení. Společnost Hermes Systeme GmbH se proto v rámci své koncepce dálkové údržby rozhodla pro flexibilní a hospodárné cloudové prostředí poskytované společností Phoenix Contact, které umožňuje bezpečný přístup k zákaznickým aplikacím.

Bezpečný dálkový přístup k sítím SCADA prostřednictvím řešení mGuard Cloud

Zaměstnanci společnosti Hermes Systeme GmbH, která sídlí ve městě Wildeshausen u Brém, vyvíjejí pokroková řešení pro oblasti měřicí, řídicí, regulační a automatizační techniky. Rozsah činností zahrnuje kromě modernizace zařízení také údržbu a opravy stávající techniky a dodávky a montáž nových systémů. Přitom se společnost Hermes Systeme zaměřuje na průmyslovou automatizaci a na automatizaci budov, včetně technického vybavení určeného pro vodárenské systémy, bazény, čistírny odpadních vod, chladicí zařízení, informační systémy a centrální řídicí systémy. Jako systémový integrátor poskytuje podnik již více než 30 let podporu průmyslovým i komunálním uživatelům také při implementaci systémů SCADA. V této oblasti se používá vstupní/výstupní stanice, jejíž koncepce byla navržena samotnou společností Hermes Systeme. Pro účely dálkové údržby se používají zabezpečovací zařízení dodávaná společností Phoenix Contact, která servisním technikům zprostředkují bezpečný přístup k jednotlivým sítím SCADA.

„Zařízení bez technického vybavení, které umožňuje dálkovou údržbu, již v dnešní době nejsou konkurenceschopná, jelikož každý provozovatel vyžaduje vysokou míru dostupnosti, z čehož vyplývá nezbytnost co nejrychlejšího odstraňování poruch,“ informuje jednatel společnosti Ingo Hermes. Jeho podnik se již podílel na realizaci mnoha projektů v oblasti řízení, od jednoduchého řízení čerpadel až po nejrozsáhlejší projekty. Široký rozsah poskytovaných služeb zahrnuje rešerše, analýzy, programování, instalaci a odlaďování procesních systémů, jejichž prostřednictvím jsou řízena výrobní zařízení. Mimo jiné se společnost Hermes Systeme specializuje na vývoj vlastních chráněných řešení SCADA, která řídí a kontrolují procesy. V oblasti vodárenství se může jednat o malé čerpací stanice, stejně jako o složité distribuční systémy.

bezplatné využívání cloudového řešení.

V oblasti dálkové údržby se společnost Hermes Systeme spoléhá na osvědčenou techniku společnosti Phoenix Contact. Zde se jedná především o rychlé odstraňování poruch a rovněž o srozumitelný bezpečnostní standard, bez kterého není dálková údržba pro provozovatele zařízení přijatelná. Využívání řešení mGuard Secure Cloud proto představuje optimální alternativu k odpovídajícím aplikacím a současně šetří zdroje, které má společnost Hermes Systeme k dispozici. Je tomu tak proto, že využívání cloudového prostředí je bezplatné a zodpovědnost za zajišťování dostupnosti funkcí tohoto prostředí nese společnost Phoenix Contact. Používání řešení, které je založeno na cloudovém prostředí, přináší uživateli následující výhody:

  • žádné náklady na hardwarové vybavení centrály dálkové údržby,
  • jednoduché využívání cloudových služeb prostřednictvím webového prohlížeče,
  • možnost stacionárního i mobilního přístupu,
  • umožnění současného přístupu vícero servisním technikům,
  • zodpovědnost za bezpečnost cloudového prostředí na straně společnosti Phoenix Contact,
  • menší objem vázaného kapitálu, nižší personální náklady a vysoká míra dostupnosti,
  • společnost Phoenix Contact zajišťuje přidělování prostředků a přizpůsobování výkonových parametrů,

V případě potřeby servisního zásahu se technik může ihned dálkově informovat o provozním stavu zařízení. Přitom může po jediném stisknutí tlačítka vyhodnocovat obsáhlé soubory s protokoly a další historická data, která poukazují na možnou příčinu chyby. Záznamy pořízené prostřednictvím soustavy senzorů, jíž je zařízení vybaveno, umožňují vyhodnocování možných příčin poruch a současně poukazují na možnosti optimalizace. Systémy SCADA většinou sestávají z jedné nebo více řídicích jednotek a z grafického uživatelského rozhraní. „Asi 80 procent všech problémů dokážeme definitivně odstranit prostřednictvím dálkového přístupu,“ vysvětluje Christian Nölker, který u společnosti Hermes Systeme působí jako elektroinženýr a programátor. „Za tímto účelem si naši servisní technici zobrazují obsah obslužného rozhraní zařízení na obrazovce svého počítače a poté pracují společně se zaměstnanci, kteří se nacházejí u zařízení, na odstraňování chyby.“

Jednoduchá správa zařízení a jednoduché řízení činnosti servisních pracovníků

„K tomu, aby bylo možno vybrat správnou technologii dálkové údržby, nestačí pouze pohled na technické parametry a ceny,“ zdůrazňuje Christian Nölker. U zařízení, jejichž počet se postupem času stále zvyšuje, může rychle docházet ke značnému nárůstu nákladů na správu online přístupů a na konfiguraci vzdálených směrovacích stanic. Navíc je rozhodování ztíženo v důsledku existence témat, jakými jsou bezpečné ověřování přístupových oprávnění, správa přístupových a konfiguračních dat jednotlivých zákazníků, jakož i rozdílná softwarová prostředí neustále se rozrůstajících strojních parků. „Proto jsme hledali poskytovatele služeb, který dokáže nabídnout řešení umožňující jak jednoduchou správu zařízení, tak i jednoduché řízení činnosti servisních pracovníků,“ vysvětluje Ingo Hermes. „Neméně důležité pro nás bylo to, aby se jednalo o renomovaného výrobce, jehož pověst nebude na překážku přijatelnosti koncepce dálkové údržby pro naše zákazníky.“

Na pozadí těchto požadavků přesvědčilo pracovníky, kteří zodpovídali za přijetí rozhodnutí, ucelené řešení nabídnuté společností Phoenix Contact, neboť toto řešení zahrnuje kromě vysokého standardu zabezpečení IT rovněž možnosti správy zařízení a řízení činnosti servisních pracovníků. Potřebná konfigurace koncových zařízení je automaticky generována v cloudovém prostředí a odesílána do jednotlivých zařízení. Také realizace veškerých postupů, jakými jsou konfigurace sítě VPN, nastavení směrování nebo správa certifikátů, se uskutečňuje pomocí cloudového prostředí. „Cloudové prostředí poskytované společností Phoenix Contact, které funguje jako portál, umožňuje správu stále rozmanitějších prostředí údržby zařízení a servisnímu pracovníkovi automaticky poskytuje takové prostředí, které je v konkrétním případě správné,“ říká s uspokojením Christian Nölker. Při každém servisním přístupu se spouští dočasný virtuální stroj, který je následně opět smazán. Tím je současně umožněn paralelní provoz rozdílných generací softwaru. Tento způsob dálkové údržby se z hlediska společnosti Hermes Systeme osvědčil jako efektivní řešení, které zákazníkům tohoto podniku zajišťuje vysokou míru dostupnosti v jednotlivých zařízeních.

Robustní řešení pro hrubé průmyslové prostředí

„Svého času jsme hledali řešení, pomocí kterého se lze prostřednictvím internetu přihlašovat k síti SCADA příslušného zařízení a které současně zajistí ochranu před neoprávněnými přístupy,“ pokračuje Christian Nölker. V ideálním případě mělo být toto řešení plně přizpůsobeno průmyslovému prostředí. „Většina bezpečnostních aplikací, které jsou na trhu dostupné, byla ovšem vyvinuta pro kancelářská prostředí,“ dodává Nölker. Poté co začala využívat rodinu produktů FL mGuard nabízenou společností Phoenix Contact se nyní společnost Hermes Systeme rozhodla také pro zabezpečovací zařízení, která splňují všechny nároky kladené na použitelnost v průmyslovém prostředí. Konstrukční řada obsahuje bezpečnostní komponentry s integrovanými funkcemi brány firewall, směrování a VPN (Virtual Private Network), které jsou určeny pro průmyslové sítě. Zařízení slučují požadavky z oblasti IT s robustním hardwarem v kovových skříních určených pro použití v hrubém průmyslovém prostředí.

„Varianta řešení FL mGuard RS2000, kterou používáme, umožňuje montáž na nosnou lištu a je vybavena stejnosměrným zdrojem napájecího napětí 24 V. V závislosti na místních podmínkách používáme k propojování zařízení s cloudovým prostředím buď verzi s rozhraním RJ45, nebo mobilní rádiovou variantu,“ pokračuje programátor ve vysvětlování. Jelikož řešení FL mGuard RS2000 funguje jako zabezpečená brána, která chrání systém před neoprávněnými přístupy, může se síť SCADA přímo připojovat k internetu a prostřednictvím tohoto připojení komunikovat s cloudovým prostředím. Servisní technici používají klientskou softwarovou aplikaci VPN, pomocí které mohou rovněž navazovat spojení s cloudovým prostředím. Funkce VPN přitom zajišťuje, že komunikaci mohou iniciovat pouze oprávněné osoby s odpovídajícími přístupovými údaji. Po navázání spojení prostřednictvím VPN může tato síť navíc fungovat jako rozhraní umožňující přímé připojování k místní síti. Tím je umožněno, aby programovací software řídicí jednotky rozpoznával zabezpečovací zařízení a jednoduše navazoval spojení.

Závěr

Aktuální zařízení často sestávají ze složitých strojů a systémů, které se vyznačují vysokým stupněm automatizace. Z důvodu stále se zvyšujícího stupně digitalizace v průmyslovém prostředí je tedy nutno počítat s další vzestupnou tendencí. Aplikace tohoto druhu musí být vybaveny zabezpečovacími IT prvky, které jsou orientovány na potřeby uživatele a na požadavky systému, jakož i vhodnou ochranou proti útokům, které se v internetovém prostředí běžně vyskytují. V případě zabezpečeného přístupu se jedná o trvalý proces, který lze realizovat pouze za použití nových bezpečnostních architektur, jejichž funkce dokáže uživatel ovládat, jako je tomu u cloudového prostředí poskytovaného společností Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít