Tunelové razicí stroje se spolehlivou technikou připojení

Přehled

Tunelové razicí stroje Herrenknecht  

Tunelové razicí stroje firmy Herrenknecht se používají po celém světě

Nejen u St. Gottharda, kde nyní vzniká superlativy ověnčený tunel, ale po celém světě se tunelové razicí přístroje od firmy Herrenknecht zavrtávají do měkké a smíšené půdy, ale i tvrdé skály. Koncern Herrenknecht se sídlem v bádenském Schwanau zaujímá vedoucí postavení na trhu i v technologii v oblasti strojní tunelové razicí techniky.

Tunelová razicí technika Herrenknecht se používá po celém světě při stavbě silničních tunelů i zásobovacích a odpadních tunelů. Potřeba výkonné tunelové infrastruktury se opírá o nejmodernější trendy, jako je pokračující urbanizace, celosvětové propojení hospodářství, růst populace a změny klimatu.

Firma založená v roce 1977 dosáhla v roce 2011 s cca 5 000 pracovníky celkového zisku 1,1 mld. eur. Herrenknecht vyvíjí, vyrábí a prodává tunelové razicí zařízení s průměrem až 19 m. V říjnu 2010 se mediálně proslavil tunelový razicí stroj „Sissi“ při finálním průrazu východní části projektu století – gotthardského silničního tunelu.

Aplikace

Dílenský mistr Volker Rastetter  

Dílenský mistr Volker Rastetter

„Na celý výrobní proces tunelového razicího stroje máme pouze několik měsíců“, vysvětluje Volker Rastetter, mistr dílny pro konstrukci rozváděčů ve společnosti Herrenknetch ve Schwanau. „Ovládací místa strojů a rozváděče a svorkovnice se montují a předem propojují u nás ve Schwanau.“ Polní instalace elektrotechniky probíhá pak na stroji v dílně ve Schwanau. Zde se uvádí do provozu a podrobně se zkouší.

Při převozu ze závodu ve Schwanau na staveniště tunelu jsou stroje rozebrány kvůli lepší přepravě na menší části. Žíly a vodiče jsou na předem určených rozhraních uzavřeny svorkou a na místě určení opět připojeny svorkami. „S našimi starými řadovými svornicemi bylo kontaktování složitější“, vzpomíná Rastetter na dobu před změnou. „Některé nebylo možné připojit vícekrát a bylo nutné je vyměnit.“

Stroje i všechny namontované komponenty jsou při pracích na tunelu vystaveny extrémnímu zatížení a silným vibracím. Přerušení pracovní činnosti a prostoje při práci na tunelu v důsledku špatného kontaktování nejsou pro dodavatele strojů a firmy provádějící stavbu akceptovatelné – čas zde znamená mnoho peněz.

Řešení

Propojení s pružinovou svornicí  

Rychlé a pohodlné propojení

Řadové svornice z programu CLIPLINE complete od společnosti Phoenix Contact jsou konstruovány tak, aby odolaly i extrémnímu zatížení. Vystavení rázu a vibracím je při konstrukci zohledněno výběrem materiálu a vhodných výrobních metod. Zátěžovými testy podle stupně ostrosti DIN EN 50155 (norma německých drah) je odolnost řadových svornic vůči rázu a vibracím prokázána.

I když jsou tunelové razicí stroje často obrovské – při elektrické instalaci to může být těsné. Agregáty pro pohon a proces vrtání, pro odvoz suti a k přemístění tunelových tvárnic, které často tvoří stěny tunelu – to vše je nutné umístit s co největší úsporou místa.

„Za stísněných poměrů montáže nám čelní technika připojení pružinových svornic usnadňuje práci“, říká Rastetter. „Naši instalatéři stále sledují ovládání svornice i připojení vodiče.“ Díky čelní technice připojení lze propojovací kanály namontovat blíže ke svornicím, neboť dodatečný prostor pro připojení vodiče není nutný. To šetří místo v rozváděči a umožňuje vyšší hustotu propojení. Navzdory kompaktnímu provedení lze pohodlně propojit s koncovkou vodiče všechny vodiče až do jmenovitého průřezu – další výhoda pružinové svornice.

I rozsáhlé a komplexní rozvody potenciálu k napájecímu zdroji všech přístrojů rozváděče, senzory, aktory a spotřebiče lze rychle a snadno vytvořit pomocí jednoduchého systému zástrčných můstků. Se systémem zástrčných můstků CLIPLINE complete, jednotným pro všechny svorky, je možné i přeskakující můstkování.

Nepotřebné kontakty jsou snadno odstraněny pomocí špičatých kleští na předem definovaném vylamovacím místě. Instalatér poté musí dle potřeby pouze upravit zástrčný můstek na požadovanou délku a na horní straně fixem zaznačit schéma zapojení hotově osazeného zástrčného můstku. Tím se ze standardních můstků stávají uživatelsky specifické konstrukční díly, což znamená snížení nákladů na skladování a logistiku.

Shrnutí

CLIPLINE complete  

S CLIPLINE complete jsou všechny techniky připojení navzájem kombinovány

Možnost vícenásobného připojení a opětovného odpojení vodiče, kontaktování odolné vůči vibracím, snadné propojení pomocí čelního připojení, praktické můstkování – to byly pro firmu Herrenknecht hlavní argumenty pro přechod na pružinové svornice.

Podpora formou poradenství ze strany výrobce svornic rovněž hrála významnou roli. „Specialisté ze společnosti Phoenix Contact nám byli nápomocní v různých fázích přechodu“, říká Rastetter, neboť bylo potřeba změnit mnoho výkresů a kusovníků. „Náš tým novou techniku připojení ihned přijal – důvodem bylo i to, že kolegové byli od začátku zapojeni do procesu rozhodování“, shrnuje Rastetter.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít