Rádiový systém Radioline šetří čas a peníze při procesu odlévání automobilových součástek

Přehled

Odlévárna železa společnosti GF Automotive v Singenu  

Tavírna v odlévárně železa společnosti GF Automotive v Singenu

  • Jako světově vedoucí poskytovatel vyrábí GF Automotive součástky z litinových odlitků a z lehké slitiny pro pohony, podvozky a karoserie osobních automobilů a užitkových vozidel.
  • Pro tavicí proces jednotlivých součástí je zapotřebí kyslík, který je uložen ve vzdálenějších nádržích.
  • Systém Radioline přenáší měřené hodnoty a hlášení poruchy kyslíkových nádrží prostřednictvím bezdrátového spojení k řídicí centrále, neboť nebylo možné položit žádná vedení.

Profil zákazníka

Sklápěcí ložiska z výroby společnosti GF Automotive  

GF Automotive vyrábí mimo jiné sklápěcí ložiska s bionickým designem

Největší dílna oblasti GF Automotive společnosti Georg Fischer AG se nachází v Singenu. Tam zpracuje 1 100 pracovníků ročně 200 000 tun železa na vysoce kvalitní součástky.

Ke komponentům z tvárné litiny pro osobní automobily a užitková vozidla patří vlečná ramena, hlavy kola, sklápěcí ložiska, převodovky řízení a skříně převodovky, zasouvací vidlice a brzdové kotouče.

Použití

Kyslíkové nádrže společnosti GF Automotive v závodě v Singeru  

Měřené hodnoty se mezi kyslíkovou nádrží a řídicí centrálou přenášejí pomocí rádiového spojení

K tavení železa využívá společnost GF Automotive kuplovnu na horký vítr, která je shora plněna palivem, kovem a struskotvornou přísadou (vápnem). Dmychadlem se spalovací vzduch dostane přes trysky přímo do šachty pece. Přívod horkého vzduchu a kyslíku značně snižuje spotřebu energie. Kyslík je vyfukován ze vzdálených nádrží do kulovny. Mezi kyslíkovými nádržemi a řídicí centrálou je rovněž nutné překlenout vzdálenost 50 až 100 metrů.

U nádrží zaznamenávají měřicí sondy stav hladiny, tlak a teplotu. Tyto signály musí být kvůli dohledu předávány řídicí centrále. Přenos dat založený na kabelech ovšem nepřicházel do úvahy, protože dopravní pásy pro přívod uhlí nebylo možné demontovat. Původně plánované řešení s místním ovládáním na nádrži a jeho připojením k řídicí centrále pomocí kabelu Ethernet nebylo možné realizovat.

Řešení

Rádiový systém Radioline  

Systém Radioline je možné jednoduše přizpůsobit příslušným požadavkům

„Kvůli nákladům, které by vznikly při pokládce kabelů, jsme se rozhodli pro bezdrátové řešení na bázi systému Radioline od společnosti Phoenix Contact“, vysvětluje Dirk Jänchen, vedoucí technické centrály společnosti GF Automotive. S flexibilně použitelným bezdrátovým řešením je možné vedle signálů V/V dále předávat sériová data – a to bez použití licence, tedy bez dalších nákladů. Moduly fungující na základě robustní technologie Trusted Wireless 2.0 byly speciálně vyvinuty pro výměnu signálů na větší vzdálenosti. Při volném výhledu lze překonat vzdálenosti několika stovek metrů až pěti kilometrů mezi dvěma účastníky bezdrátového přenosu. „Použití Radioline nyní umožňuje plynulé zaznamenávání měřených hodnot, takže případné poruchy jsou rozpoznány včas a je možné ihned učinit potřebná opatření“, dále informuje Jänchen.

Instalace a uvedení rádiového systému do provozu probíhá pomocí rýhovacích koleček. Takzvaným mappingem I/O jsou signály až 250 stanic rozváděny zcela bez softwarové podpory. Za tímto účelem musí uživatel pouze pomocí rýhovacího kolečka nastavit na stejný počet přístroje Radioline, které spolu mají komunikovat. V závislosti na požadavku aplikace je možné s rádiovým systémem navíc vytvořit libovolné síťové struktury od jednoduchého spojení bod k bodu až po samoregenerační meshovou síť, aby bylo možné navíc k přenosu V/V a sériové náhradě kabelu realizovat přímou integraci modulů V/V do ovládání Modbus-RTU. Kromě toho je možné individuálně určit přenosovou rychlost bezdrátového rozhraní a zvýšit tak citlivost příjímače. Při nízké přenosové rychlosti lze překonat podstatně větší vzdálenost než při vysoké přenosové rychlosti. Trusted Wireless 2.0 dále přesvědčí dobrými diagnostickými možnostmi a koexistencí s jinými systémy ve stejném frekvenčním pásmu.

Shrnutí

Portfolio společnosti Phoenix Contact obsahuje již více než deset let bezdrátová řešení. Jako jeden z nejnovějších produktů sestává systém Radioline z rádiového modulu a sedmi různých připojitelných modulů V/V. Jednotlivé stanice V/V lze rozšířit až na 32 modulů V/V, které je možné instalovat nebo vyměnit za provozu. Vedle způsobilosti hot-swap disponují bezdrátové komponenty kvalitním galvanickým oddělením od kanálu ke kanálu. „Využitím systému Radioline jsme ušetřili hodně času a peněz“, shrnuje Dirk Jänchen. Na základě pozitivních zkušeností se budou ve společnosti GF Automotive v budoucnu dále používat rádiové systémy od společnosti Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít