Nastavení elektrických uzavíracích armatur v elektrárnách

Použití

Centrální nastavení, konvenční uzavírací pohon   

Elektrárna 

V procesní oblasti mají armatury využití pro řízení a regulaci hmotnostních toků nebo toků energie. Plynule nebo po krocích mění odpory v potrubních systémech podle požadavků procesu. 

Použití uzavíracích armatur

Elektrické uzavírací šoupátko  

Armatura s uzavíracím pohonem

Na rozdíl od uzavíracích armatur nejsou regulační armatury při přivření hmotnostních toků ani plně otevřené ani plně uzavřené, ale řídí potřebu analogově. Regulační armatury lze nalézt v elektrárnách především v parních a vodních okruzích nebo pro odvod kondenzátu v normálním provozu.

Všude tam, kde není potřebná analogová regulace, se používají uzavírací armatury. V elektrárnách se v současnosti používá množství různě vybavených forem a druhů pohonu pro uzavírací armatury a proto se také realizují různé koncepty napájení elektrickou energií.

Centrální řízení, konvenční uzavírací pohon

Centrální nastavení, konvenční uzavírací pohon   

Centrální přístup: konvenční uzavírací pohon – řízení pomocí nízkonapěťového hlavního rozvodu

Zde je uzavírací armatura řízena z centrálního rozvaděče. V centrálním rozvaděči se nachází jistič motoru, pojistky a kombinace reverzních stykačů pro zapnutí uzavírací armatury. Reverzační startér je řízen centrální řídicí technikou.

Tato konstrukce systému je náročná, velmi drahá a kromě toho vyžaduje zvýšenou potřebu kabeláže k uzavíracím armaturám.

Řízení pomocí polní sběrnice, uzavírací pohon s integrovaným řízením motoru

Řízení pomocí polní sběrnice, uzavírací pohon s integrovaným řízením motoru   

Decentrální přístup: Uzavírací pohon s integrovaným řízením motoru

V mnoha novějších elektrárnách se používají uzavírací armatury s již integrovanou funkcionalitou motorového startéru a řízením pomocí Profibus DP. V tomto konceptu probíhá zásobování energií uzavíracích armatur často decentrálně zařazenými stanicemi pro rozvod energie.

Tato konstrukce systému vyžaduje vysoké nároky na bezpečnou elektromagneticky kompatibilní kabeláž a vysoké investice kvůli komplexnějším uzavíracím armaturám.

Zvyšující se tlak na náklady při stejně vysoké dostupnosti zde vyžaduje nové koncepty zásobování a přístupy k řešení!

Řešení

Rozvaděč decentralizované stanice uzavírací armatury   

Nákres konstrukce: decentralizovaná stanice uzavírací armatury

Phoenix Contact vám v podobě decentrální stanice uzavírací armatury, krátce DSS, nabízí technické řešení pro decentrální napájení a řízení uzavíracích armatur. Řízení spínacích aktuátorů a zpětné hlášení polohy spínače probíhá pomocí I/O modulu s přípojkou Profibus DP, která je navázaná na řídicí techniku. Konvertor médií v rámci stanice se stará o převod z technologie světlovodných vláken na kabelovou přenosovou techniku. Technologie CONTACTRON od Phoenix Contact umožňuje řízení uzavírací armatury jmenovitým proudem do 9 A.

CONTACTRON sjednocuje čtyři důležité funkce v jednom přístroji: chod vpravo, chod vlevo, nouzové zastavení a ochrana motoru – a to na konstrukční šířce pouhých 22,5 mm. Bezpečná ochrana motoru před přetížením je v CONTACTRON dosažena charakteristikou Class 10a podle IEC 60947. CONTACTRON rovněž splňuje typ koordinace 2 podle IEC/EN 60947-4-2. 24V napájení ve spojení s inteligentním redundančním modulem ORING napájí decentrální stanici s nejvyšší možnou dostupností. Individuální zajištění hlavního proudu a pomocného napětí uzavírací armatury umožňuje cílený aktivační proces pohonu.

 

Soběstačná konstrukce systému

uzavírací pohon, řízení motoru a decentrální řízení Profibus   

Nová konstrukce systému: správný mix, uzavírací pohon, řízení motoru a decentrální řízení Profibus

Tato soběstačná konstrukce systému výrazně redukuje náklady na kabeláž a inženýrství. Taktéž je možná obsluha uzavíracích armatur na místě i zjednodušená údržba.

Phoenix Contact vám nenabízí pouze všechny potřebné součásti, ale dodá vám také komplexní řešení pro konstrukci nového systému. K tomu potřebné decentralizované stanice uzavíracích armatur jsou sestavené, s kompletní kabeláží a připravené k zapojení.

Přehled výhod

  • Redukce centrálních rozvaděčů a jejich rozměrů
  • řešení s optimalizovanými náklady při vysoké dostupnosti
  • Bezpečná kabeláž s elektromagnetickou kompatibilitou při menších nárocích na pokládku kabeláže
  • CONTACTRON šetří prostor a tím i náklady
  • stanice uzavíracích armatur připravené k montáži včetně kabeláže

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít