Řešení pro označování v elektrárnách

Použití

Elektrárna  

Elektrárna

Označovací systém pro elektrárny (KKS) slouží jednotnému a systematickému označování elektrárenských zařízení. RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) je moderní náhradou pro osvědčený Označovací systém pro elektrárny KKS. Nabízí celou řadu novinek a rozšíření, které splňují dnešní požadavky na označování elektrárenských komponent.

Ve srovnání s KKS byl RDS-PP vyvinut také s ohledem na nové formy výroby energie, např. decentralizovaná zařízení a lze jej aplikovat ve všech oborech pro plánování, schvalování, výstavbu, provoz a údržbu. Značení podle KKS a RDS-PP sestávají z 15 až 17místných kombinací písmen a číslic. Písmena se zpravidla používají pro klasifikaci systémů a agregátů. Čísla slouží počtům.

Druhy označování

Druhy označování

Pro vyhovění rostoucímu tlaku na úsporu nákladů jsou při zkouškách a údržbě na agregátu a provozních prostředcích na místě potřebné štíhlé a efektivní procesy údržby. Klasický způsob vydávání pracovních příkazů a zkušebních protokolů v papírové podobě, lze zde nahradit především moderními a průmyslově použitelnými identifikačními a komunikačními možnostmi nákladově efektivním způsobem. Dále je možná bezpapírová výměna informací pomocí centrálního systému dokumentace a údržby. Stále důležitější roli hrají především identifikační metody jako čárové kódy, QR kódy nebo RFID. Takto lze optimálně a bezpapírově vybudovat mobilní a elektronické procesy údržby.

Identifikace čárovým kódem

Čárový kód s rokem založení PxC

Čárový kód

Použití čárových kódů je v současnosti již často trendem pro mobilní údržbu v označování zařízení. Kvůli okolním podmínkám se však čárové kódy na štítcích v elektrárně neosvědčují jako optimální řešení. Nečistoty a stárnutí často vedou k vysokému počtu chyb a omezené identifikaci.

Identifikace maticovým kódem

QR kód

QR kód

My podporujeme různé maticové kódy jako jsou například QR kódy. Pomocí maticových kódů lze pomocí mobilních přístrojů spolehlivě získat relevantní informace.

Identifikace pomocí RFID

RFID

RFID UHF

U technologie RFID se rozlišuje mezi aktivním a pasivním transpondérem (transmit a response). Konstrukce transpondéru RFID v principu předpokládá anténu, microcontroller a permanentní paměť, kterou lze číst i zapisovat. Pro zaručení optimální údržby se v elektrárnách převážně používají pasivní transpondéry bez vlastního napájení baterií. U pasivních transpondérů se rozlišují transpondéry High-Frequency (HF) a Ultra-High-Frequency (UHF). Transpondér HF je aktivován na frekvenci 13,56 MHz např. pomocí ručního přístroje. Dosaženo je přitom maximálního dosahu 1 m. Transpondér UHF je se svou frekvencí 868 MHz (ve střední Evropě) vhodný pro větší dosahy až 4 m. Oba druhy transpondérů najdou v elektrárně svoje využití:

  • Protože u elektrických provozních prostředků jde především o zajištění jednoznačné identifikace, od větších dosahů a s tím spojeným hromadným rozpoznáváním je upouštěno. S hromadným rozpoznáváním se zahrnou všechny RFID transpondéry, které se nachází v dosahu ručního přístroje.
  • U mechanických konstrukcí nebo u větších agregátů je z důvodu špatného přístupu některých oblastí smysluplnější především použití transpondéru UHF. Zde se obecně akceptuje i možné hromadné rozpoznání několika RFID transpondérů.

Označování potrubí

Držák štítku s barevnými prvky a popisným štítkem  

Držák štítku s barevnými prvky a popisným štítkem

Potrubí se podle DIN 2403 musí označovat různými barvami podle protékající látky. Dodatečně k potrubním pásům, které označují možná nebezpečná místa na potrubí neuloženém v zemi, se na potrubí zpravidla kóduje také příslušnost k agregátu podle KSS. Barvy lze přiřadit modulárně koncipovaným označovacím systémem individuálně. Použije se držák, který může pojmout štítek o velikosti 90 x 38 mm. Štítek je umístěn v držáku, aretován dvěma nýty a nese obě barvy média přidané zvenku. Takto lze štítek při změně kódu rychle vyměnit, aniž by se držák musel demontovat.

Řešení

Phoenix Contact vám nabízí popisovací systém, se kterým flexibilně vyřešíte všechny úkoly popisování v elektrárně s pouze jednou tiskárnou.

Tiskárna BLUEMARK ID

Popisovací systém s označovacími materiály  

Popisovací systém s označovacími materiály

Srdcem tohoto popisovacího systému je vysokorychlostní tiskárna řady BLUEMARK ID. Označení vytvořená speciálním postupem UV LED splňují všechny požadavky v elektrárenské oblasti.

Jsou odolné vůči zátěži vysokou teplotou a chemickému a mechanickému namáhání. Širokým sortimentem označovacích materiálů a systémovým příslušenstvím lze takřka úplně pokrýt různé potřeby popisování elektrárenského označování.

Vaše výhody

  • Komplexní řešení – od tisku až k elektronické identifikaci
  • Tři identifikační postupy (čárový kód, QR kód, RFID) - jeden tiskový systém
  • Efektivní a bezpapírová správa dokumentů a údržby
  • Odpovídá mezinárodním normám: ISO, IEC a VGB (B105)
  • Zaručuje popisky odolné vůči otěru a poškrabání s tiskovou technologií UV šetrnou k životnímu prostředí
  • Další materiály pro téměř všechny případy použití v elektrárně (označování vodičů, kabelů a přístrojů, identifikace potrubí a agregátů, médiové a varovné štítky)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít