Měření teploty stěn potrubí v elektrárnách

Použití

Měření teploty stěn potrubí v elektrárnách  

Měření teploty stěn potrubí v elektrárnách

Mnoho konvenčních elektráren v Německu bylo v minulosti zřízeno pro zajištění základní zátěže. Kvůli intenzivnější integraci větrných a fotovoltaických zařízení závislých na počasí v současnosti dochází k již silným výkyvům v zásobování v závislosti na fluktuaci zatížení.

Výkyvy zásobování v závislosti na fluktuaci zátěže

Rozložení zátěže dříve

Rozložení zátěže dříve

Rozložení zátěže v současnosti a v budoucnu

Rozložení zátěže v současnosti a v budoucnu

Elektrárny pro zajištění základní zátěže proto musí být čím dál častěji schopné kromě provozu na plný výkon pokrýt také kolísání nízkého zatížení s místy strmými zátěžovými gradienty.

Obzvlášť uhelné elektrárny nebyly původně navrženy pro provoz s nízkým zatížením. Pro garantování optimálního topení a tím spojenou rovnoměrnou zátěž součástí zařízení vyvstala potřeba nových možností kontroly.

Tak je například vyhodnocení teplot stěn potrubí s až 2000 termoelektrickými články na kotli důležitým indikátorem pro konstantní topení a namáhání kotle. Vyhodnocení těchto informací a jejich přenos na hlavní řídicí techniku jsou důležitými parametry pro vedoucího bloku ve velínu.

Řešení

Decentralizované řešení

Phoenix Contact vám nabízí decentralizovaný sběr měřicích míst pomocí termoelektrických článků Ni-CrNi nejen pro všechny potřebné komponenty, ale nabídne vám podle potřeby také sestavené stanice I/O připravené na montáž s výbavou podle vašich požadavků. Tyto stanice I/O slouží pro přímé poskytnutí signálů via Profibus DP hlavní řídicí technice a lze je okamžitě nainstalovat v poli. V optimalizované konstrukci rozvaděče byly zohledněny všechny relevantní okolní podmínky, např. teploty do cca + 60°C.

Decentralizované řešení   

Příklad: Získávání měřených hodnot decentralizovaným rozvaděčem

Decentralizované stanice I/O se skládají z:

 • 24V-redundanční modul, pro redundantní 
  napájení stanice I/O
 • Separátní zajištění stanic pomocí
  přístrojového jističe s technikou připojení PT
 • Vazební člen sběrnice pro Profibus DP s modulárně
  rozšiřitelnými svorkami snímání teploty
  (typ UTH) s interním referenčním bodem
 • Optický konvertor pro přenos dat
  optickým vláknem (podle potřeby)

Centrální řešení

Phoenix Contact vám zde kromě komponent nabízí také komplexní řešení pro novou konstrukci centrálních stanic. V sestavených centrálních stanicích vybavených kabely a připravených k montáži jsou zachycovány měřené hodnoty, vytvořeny průměrné hodnoty a přenášeny na hlavní řídicí techniku.

Nové centrální stanice jsou složeny např. následovně:

 • Vazební člen sběrnice pro Profibus DP se svornicemi snímání teploty (typ UTH)
  s interním referenčním bodem
 • Vazební člen sběrnice pro Profibus DP se svornicemi snímání teploty (typ RTD)
  pro snímání kompenzačního měření přes PT100
 • Separátní napájení stanic Profibus pomocí 24V napájení
 • Separátní zajištění stanic přístrojovým jističem s technikou připojení PT
 • Centrální řízení k vyhodnocení měření a přenos na hlavní řídicí techniku
 • Vizualizace na místě pomocí ovládacího přístroje s dotykovým displejem a vizualizačním softwarem
 • Průmyslový firewall/router s bezpečnou komunikací přes Internet
Centrální řešení HR

Příklad: Získání měřených dat pomocí centrálních stanic

Přehled výhod

 • Jednoduchá a přehledná celková instalace
 • Nízké instalační náklady díky stanicím I/O připraveným k montáži resp. centrálním stanicím
 • Ušetření nákladů za kabeláž při decentralizovaném řešení
 • Přesné naměřené hodnoty díky kompenzaci referenčních míst blízkých poli
 • Rychlý a digitální přenos jednotlivých hodnot až na hlavní řídicí techniku

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít