Připojení vlastní spotřeby na řídicí techniku elektrárny podle IEC 61850

Použití

Fosilní elektrárna  

Připojení rozvaděčů na řídicí techniku podle IEC 61850

Moderní řídicí techniky elektráren v současnosti nabízí možnost integrace rozvaděčů vlastní spotřeby v elektrárně podle IEC 61850 do hlavní řídicí techniky. Toto ušetří nejen separátní řídicí techniku rozvaděče, ale i potřebné náklady na inženýring.

V minulosti byly rozvaděče připojovány podle IEC 60870-101 nebo -104 v závislosti na technice jištění. S uvedením digitální techniky jištění je nyní možnost komunikovat událost a dobu výskytu podle IEC 61850 a využít ji k poruchové analýze přesné na milisekundy. Toto je potřebné zejména u středněnapěťových výstupů technologie procesů, jako jsou uhelné mlýny nebo kompresory.

 

Fosilní elektrárna  

Fosilní elektrárna

Rozvaděče nízkého napětí

Zatímco u rozvaděčů středního napětí je připojení sběrnice podle IEC 61850 téměř kompletně provedeno moderními ochrannými a řídicími přístroji, rozvaděče nízkého napětí představují výzvu: otevřené nízkonapěťové jističe mají v současnosti ochrannou a vypínací elektroniku integrovanou, takže zde jsou potřebné modulární a nové koncepty.

Typická konstrukce blokových zařízení se dvěmi přípojnicemi a přepínacím zařízením  

Typická konstrukce blokových zařízení se dvěmi přípojnicemi a přepínacím zařízením

Pro dosažení komplexního řešení není integrace přepínacího zařízení k řízení přípojnic volbou, ale nutností. Takto lze v případě poruchy (podpětí resp. výpadek transformátoru) komunikovat s hlavní řídicí technikou důsledně podle IEC 61850. Aby se zabránilo náročným a nákladným řešením brány, logika a komponenty I/O musí být schopny iniciovat komunikaci přímo z přístroje podle IEC 61850.

Pouze tak je pro vytvoření zámků možné použít rychlé křížové komunikace jako GOOSE (Generic Object Orientated Substation Event) podle IEC 61850. Tím se výrazně sníží náklady na kabeláž.

Montáž komunikace IEC61850 do hlavního rozvodu nízkého napětí  

Montáž komunikace IEC61850 do hlavního rozvodu nízkého napětí

Obnova řídícího systému 

V průběhu modernizace řídicí techniky v stávajících elektrárnách mohou mít ekonomický smysl centrální koncepty propojování pro připojení nízkonapěťových rozvaděčů podle IEC 61850. Phoenix Contact vám nabízí kompletní řešení kabinetů pro náhradu stávajících rovin propojování komunikací podle IEC 61850.

Řešení

I/O systém AXIOLINE

I/O systém AXIOLINE

Phoenix Contact vám k tomu nabízí modulárně rozšiřitelný I/O systém Axioline. Vyznačuje se svými rozsáhlými možnostmi zpracování signálu. S Axioline lze snadno získávat digitální a analogová data jako jsou kontakty jističe a měřené hodnoty a použitím nového vazebního členu sběrnice je integrovat do hlavní řídicí techniky podle IEC 61850. Díky výkonným reléovým výstupům lze jističe řídit přímo ze systému I/O.

Konstrukce zámků je umožněna díky komplexní normativní aplikaci komunikace GOOSE. V elektrárně typické signální a řídicí napětí 220 V DC lze bez další vazební úrovně napojit přímo na I/O systém. Pro realizaci krátkých tras kabeláže lze vazební člen sběrnice namontovat v rámci tzv. řídícího obvodu napájecích
polí hlavního rozvodu nízkého napětí.

Centrální propojovací kabinet IEC 61850  

Centrální propojovací kabinet IEC 61850

Přepínací zařízení je namontováno v příslušné panelové spojce rozvaděče. Všechny pomocné kontakty jističe tak lze připojit nejkratší cestou přes stanice I/O. Protože hodnoty proudu a napětí napájení lze na náhledu vlastní spotřeby hlavní řídicí techniky zobrazit často pouze jako jednofázové měření, lze zpracovat analogové 4- až 20- mA signály z měřicího přístroje. Odpovídající beznapěťové kontakty podpěťových relé pro napětí 70 % a 98,5 % jmenovitého napětí jsou snímány jako digitální kontakty aby takto aktivovaly spínací logiku.

Jeden přepínač na rozvaděč vytvoří síť ze stanic I/O rozvaděče a spojí je přes nadřazený optický backbone se vzdáleným kabinetem řídicí techniky. Redundanční modul PRP (Parallel Redundancy Protocol) od Phoenix Contact zaručí v případě redundance datovou komunikaci bez přepínacího času a tím i umožní nejvyšší dostupnost při přenosu informací k hlavní řídicí technice podle IEC 62439-3.

Přehled výhod

  • Komplexní systémové řešení z jedné ruky
  • GOOSE-komunikace podle IEC 61850 pro konstrukci zámků
  • Optimální analýza poruch díky časovému razítku události
  • Volně přizpůsobitelná přepínací automatika díky programování IEC 61131
  • Přímé připojení 220 V DC signálů a řídicích příkazů

AXIOLINE v elektrárně

  • Moduly ProfiSafe pro bezpečné spínání motorů a ventilů např. v oblasti ochrany kotlů nebo řízení odtrhávací šnůrou
  • Profibus vazební člen sběrnice pro připojení polních signálů na hlavní řídicí techniku
  • Vazební člen sběrnice pro IEC 61850 pro připojení zařízení s vlastní spotřebou na hlavní řídící techniku
  • Teplotní moduly např. pro snímání teploty stěny potrubí

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít