Decentralizovaná distribuce polní sběrnice v elektrárně

Použití

Chladicí věže   

Chladicí věže 

Automatizační systémy na bázi polní sběrnice jsou v elektrárnách používány stále častěji. Tak ty nejmodernější řídicí techniky elektráren kromě integrace vlastní potřeby podle IEC 61850 nabízí také úplné připojení technologie procesů a zpracování přes Profibus DP.

Jednotná diagnostika, důsledná komunikace a jednotné nástroje inženýringu umožňují flexibilní přizpůsobení infrastruktury při optimalizaci procesů.

Struktura systému řídicí techniky elektrárny

Struktura systému elektrárny 

Příklad sktruktury systému řídicí techniky elektrárny (SPPA-T3000, Siemens AG)

Dostupnost elektrárny

Pro dosažení pokud možno stoprocentní dostupnosti elektrárny, hraje redundance důležitou roli. Počínaje redundantními CPU řídicích jednotek a redundantními hlavními systémy sběrnic v řídicí technice (hlavní redundance), jsou do vlastního procesu elektrárny často vedeny trasy redundantních vodičů optických vláken (redundance tras). Tam se na automatizační úroveň přímo přes Profibus DP připojí především komponenty technologie procesů jako jsou moduly managementu motoru, aktuátory, senzorika, decentralizované řídicí jednotky a decentralizované moduly I/O.  

Technické pozadí

Profibus DP se v případě měděné kabeláže vyznačuje závislostí mezi přenosovou rychlostí a maximální délkou vedení (viz tabulka). Jsou-li v procesu potřebné delší trasy Profibus DP, lze délku vedení měděné kabeláže prodloužit odpovídajícími opakovači. Další možností pro zvětšení vzdáleností je použití médiových konvertorů pro převod kabelového přenosu na přenos založený na optických vláknech. S použitím konvertorů optických vláken je dosaženo velmi velkých přenosových vzdáleností se současně nejvyšší přenosovou rychlostí při nejvyšší možné odolnosti vůči rušení a potenciálnímu rozpojení.

Přenosová rychlostDélka vedení (měď)
9,6 kBit/s – 187,5 kBit/s1000 m
500 kBit/s400 m
1,5 MBit/s200 m
3, 6, 12 Mbit/s100 m

Řešení

Přehled měděných/optických přenosů  

Přehled měděných a optických přenosů

Phoenix Contact vám k tomu nabízí množství médiových konvertorů pro realizaci různých topologií sítí pro měděnou nebo optickou kabeláž. S těmito přístroji lze velmi flexibilně realizovat typické síťové struktury, jako je liniová, hvězdicová nebo stromová jakož i redundantní optické okruhy. Integrovaný sloupcový graf průběžně informuje o kvalitě přenosu optické trasy. Při dosažení kritické úrovně je přes spínací kontakt vydáno včasné varování předtím, než dojde k výpadku zařízení.

Redundantní napájecí koncept pro pomocné napětí doprovázíme také individuálními distribučními stanicemi polní sběrnice. Tyto stanice slouží např. pro uchycení redundantních optických tras Profibus a další kabeláže podružného rozvodu až k aktuátoru v procesní oblasti. Redundanční modul Quint ORING přitom hlídá redundanci v napájení distribuční stanice polní sběrnice. Napájení procesních přístrojů lze realizovat také přímo z distribuční stanice polní sběrnice pomocí jističů přístrojů. Potřebný rozvod napětí je realizován řadovými svornicemi v technice připojení push-in, která umožňuje připojení vodičů bez nástrojů. Na přání lze přípojky distribuční stanice polní sběrnice realizovat také principem Plug & Play použitím konektorů. Takto se zredukují náklady na montáž a výrazně se zvýší odolnost vůči selhání.

Distribuční stanice polní sběrnice

Distribuční stanice polní sběrnice 

Příklad distribuční stanice polní sběrnice 

Přehled výhod

 • Zvýšení dostupnosti redundantním připojením na hlavní řídicí úroveň
 • Dohled na přenos optickou trasou
 • Přípojné zásuvky na pouzdře pro měděné a optické vodiče
 • Individuálně přizpůsobitelné řešení rozvaděče připravené na montáž
 • Jednotlivá hlášení poruch via PROFIBUS u:
  - Omezení dostupnosti redundantního napětí
  - Aktivace jističe přístroje
  - Nedostatečná systémová rezerva optické trasy

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít