Zpět na přehled

Stadtwerke München zvyšují dostupnost sítě pomocí zkušebního zásuvného systému FAME

Přehled

Testovací a zkušební systém FAME  

Stadtwerke München testují a kontrolují pomocí FAME

  • Stadtwerke München, zkráceně SWM, patří k největším evropským společnostem veřejných služeb a k nevýznamnějším zásobovatelům energií v Německu.
  • Sítě se neustále obnovují, rozšiřují a stále přísněji dohlížejí. Aby byly servis, údržba a konstrukce sítí jednodušší a bezpečnější, využívají Stadtwerke München testovací a zkušební systém FAME od společnosti Phoenix Contact.
  • Pomocí FAME modernizují Stadtwerke München svoji síť a zvyšují jejich dostupnost.

Profil zákazníka

Již více než 100 let zásobují Stadtwerke München své zákazníky v bavorském hlavním městě i v jeho okolí spolehlivě mimo jiné proudem a teplem. Při nepřetržitém zásobování se mohou obyvatelé Mnichova spolehnout na vysokou míru bezpečnosti a pohodlí.

Použití

Maximilian Gruner, vedoucí týmu sekundární techniky proudu  

Maximilian Gruner, vedoucí týmu sekundární techniky proudu

S cca 50 zařízeními v Mnichově a okolí sází dnes SWM na vysoký podíl vlastní výroby energie v inteligentním mixu obnovitelných energií a ekologické kombinované výroby tepla a elektřiny. Vysoká bezpečnost zásobování je podporována flexibilně regulovatelnými malými elektrárnami, které jsou vhodné pro zajištění dodávek pro základní zatížení i pro zachycení špiček.

„Proudová vedení v naší síti mají ve všech úrovních napětí délku více než 12 000 km,“ vysvětluje Maximilian Gruner, vedoucí týmu sekundární techniky proudu ve společnosti SWM Services GmbH. „Zásobovaná plocha v síťové oblasti činí cca 400 km2.“

Předpokladem bezpečného a spolehlivého provozu elektrických sítí je rychlé rozpoznání poruchy a v souladu s tím přepnutí síťových vedení. Je nutné neustále sledovat měřené veličiny, tuto úlohu přebírají tak zvaná digitální ochranná relé sítě. Přebírají své měřené veličiny od měničů proudu a napětí z transformačních a rozvodných stanic.

Řešení

Testovací a zkušební systém FAME od společnosti Phoenix Contact  

Testovací a zkušební systém FAME od společnosti Phoenix Contact

Pro jednodušší, přehlednější a především bezpečnější provedení takových úloh vyvinula společnost Phoenix Contact zkušební zásuvný systém FAME. „Pomocí FAME můžeme komplexní zkušební obvod pro ochranný přístroj spojit jediným zasunutím se zkušebním přístrojem,“ říká Gruner, „všechny nezbytné spínací postupy můžeme realizovat bezpečně a automaticky.“

Pořadí kontaktních můstků, oddělení a kontaktování jsou dány konektorem a proto jsou vždy správné. Existuje velké množství možných zapojení: je možné realizovat různé sériové postupy spínání oddělovacích svornic měniče v jediném, paralelně řízeném zasunutí.

FAME šetří místo propojením hlavního a rezervního ochranného relé  

FAME šetří místo propojením hlavního a rezervního ochranného relé

Kdo tak pracuje, může zabránit mnoha chybám, např. otevřeným spojením nebo nasazení zkratovacího můstku pro měniče proudu. Technik ochrany se může soustředit na zapojení zkušební zástrčky.

I personál údržby může nyní zkoušet mnohem jednodušeji. Pro zabránění chybnému zasunutí u zkušebních zástrček se stejným počtem pólů jsou zkušební lišta a zkušební zástrčka kódované plastovými profily. Kromě toho je možné na jedné standardizované zkušební liště zapojit různé funkční skupiny.

Gruner: „Nejprve jsme vedli například hlavní a rezervní ochranné relé přes zkušební lištu se dvěma oddělenými zkušebními zástrčkami, čímž šetříme mnoho místa.“

Další příslušenství jako bypass konektor a barevně označené jednopólové konektory patří rovněž k programu FAME. S jednopólovým konektorem je možné rychle a efektivně provést jednotlivá měření nebo oddělení vybavovací cívky vypínače na vysoké napětí od ochranného přístroje.

Kromě toho je FAME v zásuvné zóně i v oblasti připojení v provedení s ochranou proti doteku. Nulové body v sadě měničů proudu je možné realizovat dle volby i pomocí zásuvných můstků přímo ve zkušební liště. Další svorkovnice s oddělovacími svornicemi měniče odpadá.

Shrnutí

Se zkušebním zástrčným systémem FAME dosáhnou Stadtwerke München vysoké flexibility při zvýšené bezpečnosti a vyšším komfortu ovládání. „Výhody systému spočívají v jednoznačném překrytí kontaktů, příp. výrobě zkušební zástrčky pro daný projekt. To nemůže nabídnout ani otočný přepínač,“ říká Gruner. „Dobré mechanické vedení při zasunutí a proti šikmému vytažení konektoru jsou naše další výhody.“

Pro volné obsazení kontaktů je možné si vybrat tři doby zasunutí: například dlouhý kontakt pro signál vypnutí a pro pomocné signály, střední kontakt pro měniče napětí a krátký kontakt pro měniče proudu. Neobsazený kontakt slouží jako slepý kontakt.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít