Řadič energie: Modulární koncept pouzdra s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Přehled

Pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact  

Pouzdra elektroniky jsou mnohem více než jen obal pro elektroniku

  • Modulární konstrukce, flexibilní připojení desky plošných spojů a příslušný design – pouzdra elektroniky musí dnes něco nabídnout.
  • Systém pouzder BC od společnosti Phoenix Contact slouží společnosti Scheidl GmbH se sídlem v Norimberku jako funkční obal pro její nový energetický řadič.
  • Řezenská firma Optimus Meine Energie GmbH řídí, propojuje do sítě a dohlíží tím na elektrárny s blokovou kotelnou.
  • U modulárního konceptu pouzdra energetického řadiče hraje důležitou roli konektor sběrnice na nosnou lištu.

Profil zákazníka

Společnost Scheidl GmbH, mladá firma z Norimberka, se specializovala na novou měřicí, řídicí a regulační techniku v konstrukci ohřívacích zařízení s důrazem na regenerativní energii a energetickou efektivitu. Energetický řadič existuje také jako samostatný produkt jako měřicí datalogger - pro dohled zařízení prostřednictvím záznamu teploty, stavu a počitadla.

Použití

Dipl.-Ing. (FH) Achim Scheidl a Dipl.-Ing. Arno Friedrich  

Achim Scheidl a Arno Friedrich využívají pro svá řešení pouzdra od společnosti Phoenix Contact

„Měřicí datalogger – záznamník teploty a energie – činí funkce komplexních topných systémů transparentními“, vysvětluje ředitel společnosti Achim Scheidl. „Doposud často nehrály detailní měřené hodnoty žádnou roli, systémy byly jednoduché a náklady na energii nebyly relevantní.“ Nové topné systémy, především pro využití regenerativních energií, jsou komplexnější. Scheidl: „Zařízení lze skutečně pochopit pouze tehdy, pokud jsou elektrické a tepelné údaje vyhodnocovány po delší časové období.“

Než dosáhl energetický řadič svého dnešního funkčního rozsahu, bylo zapotřebí mnoho vývojové práce. „U naší první generace jsme nevěnovali pozornost pouzdru, ale pouze funkcím“, vzpomíná Scheidl. „Měli jsme mix dílů v různých pouzdrech, které spolu byly spojeny kabely.“ Když byl potom aktuální nový design, hledal Scheidl vhodný systém pouzder pro všechny přístrojové komponenty.

Řešení

Pouzdro BC 107 od společnosti Phoenix Contact  

Základní modul energetického řadiče je pouzdro BC 107 od společnosti Phoenix Contact

„S pouzdrem elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact jsme našli flexibilní systém pro základní a rozšiřující moduly, který se přizpůsobí našim požadavkům na uspořádání“, říká Scheidl. Šířky pouzder od 17,8 mm do 161,6 mm dovolují jednoduchou konstrukci různých modulů se stejným designem pouzder.

Velkoryse vytvořená osazovací plocha desky plošných spojů zjednodušuje projektování v procesu návrhu a vývoje. Uvnitř ležící vedení desky plošných spojů ve všech třech prostorových směrech zajišťují funkčně uspořádanou vestavbu elektroniky – přitom je možné desky plošných spojů zasunout paralelně, ale i pravoúhle k nosné liště v různých pozicích. „16pólový konektor sběrnice je klíčem k naší koncepci přístrojů“, vysvětluje Scheidl. „Data a energii lze přenášet sériově nebo paralelně a náklady na propojení zůstávají minimální.“

Konektory sběrnice na nosnou lištu od společnosti Phoenix Contact  

Pohodlná výměna modulu díky konektoru sběrnice na nosnou lištu

I na další cestě až ke konečnému použití, např. na elektrárně s blokovou kotelnou, hraje konektor sběrnice na nosnou lištu důležitou roli.

„Díky samočinnému kontaktování od přístroje k přístroji bez dodatečného propojení se zjednodušuje konfigurace našeho energetického manažera“, vysvětluje Arno Friedrich, ředitel společnosti Optimus Meine Energie GmbH. „Pohodlně lze provést i rychlou instalaci na místě a dodatečnou výměnu modulu bez uvolnění svazku.“

Energetický manažer od společnosti Phoenix Contact  

Přístup k elektrárnám s blokovou kotelnou přes internet – měřená data zůstávají v energetickém manažeru

Společnost Optimus Meine Energie GmbH využívá jako zákazník a kooperační partner společnosti Scheidl GmbH její energetický řadič jako ústřední komponent pro svého energetického manažera. Energetický manažer se používá například v elektrárnách s blokovou kotelnou regionálního dodavatele energie Rewag v Řezně – topné systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se ovládají navzájem sladěné a s ohledem na potřeby.

Všechna relevantní provozní data lze načíst dálkovým přístupem a v případě poruchy je provozovatel okamžitě automaticky informován. Tím odpadají časově náročné termíny kontroly zařízení přímo na místě a dostupnost se zvyšuje.

Shrnutí

Společnost Optimus se nestará jen o instalaci, firma nabízí také monitoring energie jako komplexní balíček a službu pro provozovatele – i přitom hraje modulární koncept pouzdra na nosnou lištu důležitou roli.

„S tímto modulárním konceptem můžeme našeho energetického manažera přesně konfigurovat pro jakékoliv zařízení a pohodlně ho upravovat za provozu“, vysvětluje Friedrich princip. „Pokud pak provozovatel někdy přece jen vyžaduje dodatečný agregát, připojí se jednoduše další modul od společnosti Scheidl.“ Podporu přitom poskytuje tzv. hot plugging – přístroj není nutné vypnout a není ani potřeba instalovat dodatečný software.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít