Lakování

Lakování

Bezpečnost díky redundanci

S redundancí na úrovni sítě, napájení a řízení zajistíte nepřerušené procesy v oblasti lakování.

Přeprava, zpracování a lakování musí probíhat v mnoha oblastech bez přerušení a vysoce automatizovaně. Během procesu lakování se používají četné agresivní látky v nejrůznějších okolních podmínkách. Předpokladem kvality a efektivního použití těchto látek je transparentnost dat a flexibilní průmyslová komunikační technika.

Automatizační technika od společnosti Phoenix Contact podporuje při těchto rozsáhle vytyčených úlohách až po procesní techniku.

Vaše výhody

  • Spolehlivé procesy díky flexibilním komunikačním sítím
  • Nepřerušené postupy díky redundantním konceptům ovládání, napájení a sítě
  • Trvale optimalizovaná parametrizace pro kvalitní lakování

Redundantní sítě

Redundantní vysoce výkonné řídicí jednotky  

Zabezpečení díky redundantním řídicím jednotkám

V procesu schnutí jsou nezbytné nutné automatizační systémy zabezpečené proti výpadku. Řešením jsou redundantně konstruované řídicí koncepty na základě vysoce výkonné řídicí jednotky RFC 460R.

Při výpadku řídicí jednotky přebírá ihned funkci jiná řídicí jednotka. Tak na své lakovací lince zajistíte, že automatizace funguje bezvadně.

Redundantní napájecí zdroje

Redundantní napájecí zdroje  

Spolehlivé zásobování automatizace energií

Dojde-li v částech zařízení nebo také u jednotlivých komponentů ke krátkým přerušením v zásobování energií, mohou vypadnout tepelné postupy.

Prevenci škod na zařízení a produktech zajišťují redundantní koncepty napájení, které se starají o spolehlivé napájení automatizačních komponentů.

Ochrana vůči explozi

Izolačně bezpečné moduly V/V Ex i  

V/V pro použití v oblastech s hrozícím výbuchem

V lakovacích zařízeních je nutné kvůli použitým látkám počítat s výbušnou atmosférou.

Od společnosti Phoenix Contact získáte izolačně bezpečné moduly V/V Ex-i, které seřadíte za napájecí svornici. Vyberte si z velkého výběru standardních svornic V/V pro použití v oblastech s hrozícím výbuchem do Zone 2.

Bezpečnost díky redundanci

I v oblastech technologie procesů lakování znamená výpadek značné škody na produktech a zařízeních. Řešením je redundance na úrovni sítě, napájení a ovládání s naší řídicí jednotkou RFC 460R.

Díky technologii AutoSync od společnosti Phoenix Contact konfigurují a synchronizují dvě řídicí jednotky RFC 460R automaticky všechny redundanční funkce.

Topologie: Koncept redundance v lakování

Koncept redundance na úrovni sítě, napájení a ovládání

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít