Semináře

Znalosti odborníků pro vaši bezpečnost

Pracovníci Phoenix Contact školí zákazníky v zacházení s bezpečnostními produkty  

V seminářích vám zprostředkujeme expertní znalosti týkající se směrnice o strojích

Témata našich seminářů pokrývají všechny výzvy, které s sebou přináší evropská směrnice o strojích pro výrobu a uvedení strojů do provozu.

Podle potřeby vám zprostředkujeme znalosti o zásadních právních požadavcích až po podrobné informace pro jejich realizaci.

Bezpečnost strojů a právní jistota

Právník vyškolený v daném právu vám představí na základě právních předpisů platných v Německu ve třech paragrafech požadavky závazné pro výrobce a provozovatele:

  • Ručení
  • Nákup
  • Postup v případě škody

Po každém paragrafu vysvětlí inženýr specializovaný na bezpečnostní otázky realizaci požadavků. Poté jsou vám známy požadavky platných právních předpisů a máte informace pro praktickou realizaci.

Popis Jazyk Stav
Bezpečnost strojů a právní jistota [PDF, 0,12 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015

Směrnice o strojích

Tento seminář se zaměřuje na všechny, kteří vyrábějí, uvádějí do provozu či chtějí uvést do provozu stroje ve shodě se směrnicemi. Přitom se pojednává zejména o možných metodách posouzení shody platných v evropském hospodářském prostoru a jejich praktické realizaci se zaměřením na konkrétní postup. Dále získáte obsáhlé informace o tom, co je nezbytné při konstrukci a stavbě strojů a jejich uvedení do provozu ve shodě se směrnicemi.

Popis Jazyk Stav
Směrnice o strojích [PDF, 0,15 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015

Posouzení rizika:

Na tomto semináři získáte know-how o praktickém provádění posouzení rizika ve vztahu ke směrnici o strojích 2006/42/ES. Aplikujete metody a procesy na reálný příklad stroje a zdokumentujete výsledky a vyvodíte opatření. Poté znáte kroky nezbytné k provedení a dokumentaci posouzení rizika stroje a víte, jak je realizujete v praxi.

Popis Jazyk Stav
Posouzení rizika: [PDF, 0,13 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015

Praktický workshop k bezpečnosti strojů

V tomto workshopu se dozvíte, jak uplatníte své teoretické poznatky o obsahu směrnice o strojích a normě EN 13849-1 v praxi. To se děje na reálném příkladu stroje. Všechna nezbytná opatření pro bezpečnost strojů jsou představena s ohledem na kompletní zabezpečený životní cyklus postupně na příkladu bezpečnostní funkce.

Popis Jazyk Stav
Realizace funkční bezpečnosti [PDF, 0,14 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015

Kurz o systému PROFIsafe

Jako pracovníci z oblasti plánování, programování, uvedení do provozu nebo servisu se v tomto semináři seznámíte s funkcí a konstrukcí systému PROFIsafe. Budete obeznámeni s technikami instalace a připojení bezpečných čidel signálu. Víte, jak se požadovaná bezpečnostní kategorie, úroveň výkonu a požadovaný SIL při projektování systému realizuje 1- nebo 2kanálově. Můžete snadno a rychle uvádět do provozu se softwarem PC WORX nebo SafetyProg.

Popis Jazyk Stav
Systém PROFIsafe [PDF, 0,11 MB]
Dvoudenní seminář
anglicky 12.10.2015

Certifikát FS Technician for Machinery s TÜV Rheinland

Tento seminář realizuje Phoenix Contact jako course provider v rámci programu TÜV Rheinland Functional Safety.Úspěšným složením závěrečné zkoušky získají účastníci uznávaný certifikát Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) a budou uvedeni jmenovitě jako FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice na stránce TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). Certifikát je v oboru mezinárodně uznávaným dokladem o kvalifikaci a dokládá znalosti nezbytné pro praktickou realizaci požadavků kladených na bezpečnost strojů.

Popis Jazyk Stav
Aplikace směrnice o strojích [PDF, 0,16 MB]
4 a půldenní seminář
anglicky 12.10.2015

Bezpečnostní životní cyklus strojů

V této řadě seminářů k zabezpečenému životnímu cyklu získáte know-how pro vytvoření a realizaci požadovaných aktivit pro funkční bezpečnost strojů. Celý proces funkční bezpečnosti je rozdělen do osmi fází. Díky této struktuře je možná průběžná, plánovatelná a tím pochopitelná realizace podle všech bezpečnostních požadavků. V malých skupinách se seznámíte s procesními požadavky kladenými na příklad reálného stroje.

Popis Jazyk Stav
Posouzení rizika: [PDF, 0,13 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015
bezpečné plánování, specifikace, plánování ověřování [PDF, 0,13 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015
realizace, kontrola, simulace kódu, ověření [PDF, 0,14 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015

Uživatelský kurz SISTEMA

Po účasti na tomto uživatelském semináři budete mít požadované znalosti pro optimální práci se softwarem SISTEMA. U softwaru SISTEMA se jedná o software pro posouzení bezpečnostních funkcí, které jsou bezplatně poskytnuty prostřednictvím BGIA. Nástroj poskytuje rozsáhlou podporu při aplikaci normy EN ISO 13849-1 k určení úrovně výkonu.

Popis Jazyk Stav
Asistent softwaru SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015

Aplikace EN ISO 13849-1

Na tomto semináři se naučíte, jak vysvětlit bezpečnostní části řídicí jednotky a zjistit spolehlivost pro bezpečnostní funkce ve formě úrovně výkonu. To je popsáno v normě EN ISO 13849-1. Vedle vhodných hardwarových struktur pro bezpečnostní řídicí jednotky si osvojíte postupy pro vytvoření bezpečného softwaru. Po semináři dokážete určit potřebnou úroveň výkonu bezpečnostní řídicí jednotky a budete znát pro to nezbytná rozhraní k mechanice. Můžete optimálně namontovat bezpečnostní řídicí jednotky a znáte základy a postupy výpočtu dosažené úrovně výkonu. Navíc máte přehled o možnostech softwaru SISTEMA, softwaru pro hodnocení bezpečnostních funkcí.

Popis Jazyk Stav
Aplikace EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Denní seminář
anglicky 12.10.2015

Základy bezpečnostní techniky pro začátečníky

V tomto semináři se dozvíte, proč je bezpečnostní technika absolutně nutná a proč představuje podstatný přínos k prevenci úrazů. Získáte přehled o bezpečnostních normách, relevantních zákonech, směrnicích a nařízeních pro výrobce a provozovatele strojů. Konstruktéři elektrického, pneumatického a hydraulického vybavení strojů a zařízení musí tyto právní předpisy závazně dodržet.

Za tímto účelem zjišťujeme aktuální stav týkající se základů bezpečnostní techniky a bezpečnostních funkcí. Navíc vám představíme základní metody pro normativně požadované posouzení bezpečnostních funkcí ve vztahu ke struktuře, diagnostice a pravděpodobnosti výpadku.

Popis Jazyk
Základy bezpečnostní techniky pro začátečníky [PDF, 0,1 MB]
Denní seminář
anglicky

Kurz SafetyBridge

Jako pracovníci z oblasti plánování, programování, provozu a servisu se v tomto semináři seznámíte s funkcí a konstrukcí technologie SafetyBridge (SBT V3). Budete obeznámeni s technikami instalace a připojení bezpečných čidel signálu. Dozvíte se, jaká je požadovaná kategorie bezpečnosti, úroveň výkonu a požadovaný SIL při projektování 1- nebo 2 kanálových systémů. Můžete snadno a rychle uvádět do provozu se softwarem PC Worx a Safeconf.

Popis Jazyk
Kurz SafetyBridge [PDF, 0,1 MB]
1 a půl denní seminář
anglicky

Vyžádat seminář o bezpečnosti

Vyžádejte si svůj individuální seminář o bezpečnosti. Další podrobnosti vám rádi sdělíme.

Alternativně se můžete zúčastnit jednoho z našich seminářů s předem určeným termínem a místem konání.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít