Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů

Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů

Výkonná, kompetentní a akreditovaná

Správné vybavení pro zkoušky v souladu s normami.

Na ploše 1 300 m² provozuje společnost Phoenix Contact moderní, výkonnou a akreditovanou laboratoř, speciálně určenou pro zkoušení svodičů přepětí. Mimo jiné zde lze simulovat rušivé vlivy, které se vyskytují při výbojích blesku, spínacích akcích nebo elektrostatických výbojích.

Slavnostní otevření v květnu 2014

Dne 21. května 2014 otevřela společnost Phoenix Contact nové výzkumné a technologické centrum pro oblast přepěťové ochrany. S touto vysokou vlastní kompetencí přímo v místě dále budujeme naši vedoucí pozici v oblasti technologií.

Nová budova sjednocuje laboratoře pro výzkum účinků vysokého napětí a vysokých proudů s kancelářskými prostorami pro vývoj, konstrukci a marketing pod jednou střechou. Prostor laboratoře o výměře cca 1 300 m2 byl vybudován speciálně pro technologické a bezpečnostně technické požadavky zkušební techniky a splňuje téměř všechny mezinárodně standardizované požadavky zavedených certifikačních míst.

V součtu možností zkoušek může být technologické středisko v Blombergu označeno za nejvýkonnější laboratoř pro svodiče přepětí na světě.

Spustit video

Správné vybavení pro výkonné zkoušky

Generátory rázového proudu v laboratoři  

Generátory rázového proudu v laboratoři

Zkušební zařízení laboratoře jsou schopna generovat rázové proudy a rázová napětí s různými formami impulzů. Dále lze také generovat zkratové proudy a stejnosměrné proudy, které se často vyskytují v sítích, s možností jemného nastavení napětí.

Zvláštností laboratoře je, že umožňuje propojení výkonného systému elektrického napájení s generátory rázového proudu. Tak vzniká prostředí blízké realitě pro zkoušení ochranných přístrojů proti přepětí.

Vysokoproudové zkušební pole

Vysokoproudové zkušební pole  

Vysokoproudové zkušební pole v laboratoři

Zde jsou možné zkoušky svodičů přepětí pomocí impulzů rázového proudu do 100 kA (8/20) μs v kombinaci s výkonným zdrojem střídavého proudu.

Zkouška simuluje provozní chování ochranných přístrojů a jejich interakci se systémem elektrického napájení v případě přepětí.

Kromě této speciální zkoušky svodičů přepětí lze zkušební pole využít univerzálně pro jedno- až třífázová zařízení.

Takto se provádí zkoušení

Zkušební zařízení rázového proudu generuje proudy blesku s tvarem křivky (10/350) μs až 100 kA a rázové proudy s tvarem křivky (8/20) μs až 200 kA. Díky tomu lze zkoušet svodiče přepětí nejvyšší výkonové třídy v souladu s normou.

Pro generování impulzů je k dispozici energie 141 kJ, odebíraná z kondenzátorové banky s 44 μF a maximálním nabíjecím napětím 80 kV. Modulárně koncipovaný systém evidence měřených dat s vysokou rychlostí snímání poskytuje vysoce přesná měřená data.

Autarkně pracující zkušební zařízení stejnosměrného proudu se skládá z výkonného zdroje stejnosměrného proudu a speciálního generátoru impulzního proudu. Tento generátor je dimenzován přesně na potřeby v oblasti zkušební techniky stejnosměrného proudu.

Systém nabízí možnost propojení impulsových proudů (8/20) μs se systémem stejnosměrného proudu pro
zkoušení svodičů přepětí pro stejnosměrné aplikace. Toto zařízení umožňuje mimo jiné zkoušky podle normy EN 50539-11 „Požadavky a zkoušky pro ochrany před přepětím ve fotovoltaických instalacích“. Zdroj stejnosměrného napětí se také používá se zkouškám zkratovým proudů do 2.700 A. Napětí lze nastavit v krocích po 1 V do 1.800 V DC.

Automatizované zkoušení je podstatným garantem úspěchu pro hospodárný zkušební provoz. Důraz je přitom kladen na časově intenzivní zkušební procesy. Tyto procesy popisuje zejména IEC/EN 61643-21 „Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích“.

Zkušební zařízení vlastního vývoje jsou vybaveny nejmodernější automatizační technikou, která řídí a kontroluje celý proces zkoušení. Zkušební systém dokumentuje a analyzuje naměřené hodnoty a na konci vystavuje vypovídající zkušební protokol.

Spektrum naší činnosti zahrnuje:

 • Kompletní zkoušení svodičů blesků a svodičů přepětí podle norem IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21, UL 1449
 • Zkouška rázovým proudem blesku s impulsním tvarem (10/350) μs a amplitudou do 100 kA
 • Zkouška rázovým proudem s impulsním tvarem (8/20) μs až do amplitudy 200 kA
 • Prokázání účinnosti konceptů ochrany proti přepětí podle normy IEC/EN 61643-12
 • Zkoušky dielektrické pevnosti výdržného střídavého napětí do 8 kV
 • Zkoušky jednofázovým až třífázovým zkratovým proudem do ...
  ... 50 kA až 500 V/50 Hz
  ... 25 kA až 1000 V/50 Hz

Akreditace podle DIN EN ISO/IEC 17025

Akreditace DAkkS  

Akreditace DAkkS

Zkušební laboratoř je akreditována na základě DIN EN ISO/IEC 17025. Tato norma popisuje „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“. Německý akreditační úřad přezkoumal a potvrdil realizaci a splnění požadavků ISO 17025.

Akreditace osvědčuje:

 • Odbornou a technickou kompetenci
 • Účinný systém řízení pro zajištění jakosti
 • Nezávislost a nestrannost vůči třetím stranám

Zkušební protokoly z akreditované laboratoře mají celosvětově lepší přijatelnost.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít