Informace o NFPA 79

Připraveno pro NFPA 79

Připraveno pro NFPA 79 (vydání 2018)

Konstruktéři strojů pozor: Přepěťová ochrana je nutností u strojů v některých částech USA. Připravte svůj stroj na novou normu NFPA 79 (2018).

Výrobci strojů a zařízení, kteří chtějí vyvážet své výrobky na severoamerický trh nebo je uvádět do oběhu v rozsahu jeho působnosti, podléhají tamním zákonům a předpisům. Jednou z nejdůležitějších technických norem kromě NEC je revidovaná norma NFPA 79 z roku 2018.
Zde zjistěte, jaké závazné požadavky na elektrické stroje vyplývají z normy NFPA 79 pro použití svodičů přepětí (SPD).

NFPA 79 (2018) – s námi máte jistotu

  • Splnění normy NFPA 79 (2018) díky certifikační značce UL Listed na všech produktech VAL-US
  • Žádné překročení zkratového proudu díky vysoké zkratové odolnosti 200 kA
  • Zjednodušená přejímka systému inspektory, protože jsou splněny požadavky normy NFPA 79 (2018)
  • Univerzální použití produktů VAL-US podle požadavků normy NFPA 79 (2018)
Zpět nahoru

Naše nejčastější dotazy týkající se NFPA 79 (2018) pro vás

NFPA 79 (Elektrotechnická norma pro průmyslová zařízení) je americkým standardem pro bezpečnostní standardy průmyslových strojů z USA. Upravuje oblasti elektrotechniky a elektroniky, které mohou zapříčinit nebezpečný stav zařízení, pokud jsou nesprávně implementovány. Zahrnují mimo jiné nadproudovou ochranu, kabeláž a bezpečnostní obvody a nově použití přepěťové ochrany.
Norma NFPA 79 je revidována každé 3 roky. Aktuální znění je z roku 2018.

Každý stroj, který má být uveden do provozu, musí být nejprve zkontrolován a převzat (approved) inspektorem. Kromě National Electrical Code (NEC – NFPA 70) se za účelem této kontroly používá také norma NFPA 79. Pokud je inspektor toho názoru, že stroj není plně v souladu s normou, může odmítnout přejímku, a tím i certifikaci NFPA 79. V tom případě stroj nesmí být uveden do provozu.

Směrnice se týká všech průmyslových strojů v USA. Na platném znění normy National Electrical Code v daném státě/na daném území závisí, které znění normy NFPA 79 bude v platnosti. Pro stroje používané v „nebezpečném prostředí“ platí navíc NEC, článek 500 a následující.

Rozvaděče používané v průmyslových strojích musejí kromě NEC a NFPA 79 splňovat i normu UL 508A. Pokud ze souborů pravidel vyplývají různé požadavky, platí nejpřísnější znění předpisů. Například u zařízení s nadproudovou ochranou musí být použita nejnižší hodnota.

Zpět nahoru

Ochrana osob hraje velmi důležitou roli. Přepětí nesmí poškodit bezpečnostní obvody stroje, aby se předešlo vzniku nebezpečných situací pro osoby, které se zdržují u stroje. Úvahy ve smyslu řádné provozní připravenosti stroje po přepětí zde nejsou podstatné.

Podle NEC (2017) a NFPA 79 (2018) musejí být průmyslové stroje, v nichž jsou integrovány bezpečnostní obvody, vybaveny přepěťovou ochranou (SPD) napájení. Ta musí mít schválení „UL Listed“ podle normy UL 1449. Kromě toho musí mít zkratovou odolnost (Short-Circuit Current Rating – SCCR) , která je větší než zkratový proud v místě instalace.

Svodiče přepětí napájecího zdroje by měly být nainstalovány co nejblíže napájení. V závislosti na umístění stroje v instalaci je nutno zvolit příslušné typy SPD (viz NFPA 79 (2018), článek 7.8). Série VAL-US tuto volbu usnadňuje: Jako přístroj typu UL Listed Type 1 ji lze použít kdekoli v instalaci. Přitom může být nutné zohlednit ochranu kabelů před nadproudem.

NFPA 79 nevyžaduje použití svodičů přepětí pro signální a datovou technologii. Mohou být přesto nainstalovány ve strojích. V tomto případě doporučujeme svodič přepětí pro komunikační rozhraní stroje, například k řídicí technologii.

Normy NEC i NFPA 79 lze zakoupit u organizace „National Fire Protection Association“, nebo do nich lze bezplatně nahlížet. Lze zakoupit jejich elektronické i vázané formáty.

Americké konfigurace sítí

Americké konfigurace sítí, napětí a jejich kmitočet se někdy výrazně liší od evropských norem a mají své historické opodstatnění. Průmyslové stroje jsou provozovány převážně v sítích s konfigurací „3-phase Wye“ a „Delta“. Existují však i jiné konfigurace sítí, z nichž nejběžnější jsou popsány níže.

Zpět nahoru

Typy SPD podle UL 1449

SPD jsou rozděleny na různé typy. Typy poskytují informace o tom, na jakém místě v instalaci lze SPD nainstalovat. Toto rozdělení neposkytuje informace o výkonu přístrojů, ani o jejich použití v koncepci ochrany před bleskem. Koncepce je v uvedených směrnicích a normách zcela neznámý pojem.

Zpět nahoru
KlasifikacePopis
SPD typu 1SPD typu 1 lze nainstalovat za transformátor ještě před hlavní pojistku nebo hlavního odpojovače instalace.
SPD typu 2

SPD typu 2 je nutno nainstalovat za hlavní pojistku nebo hlavní odpojovač instalace.

SPD typu 3

SPD typu 3 musejí být vzdáleny (= délka vedení) nejméně 10 m od nadproudové ochrany nebo odpojovače.

Požadavky na produkty

Produkty řady VAL-US jsou k dispozici pro různé konfigurace sítí a napětí. Splňují požadavky NFPA 79, protože na jedné straně mají schválení typu „UL Listed“. Na druhé straně je lze univerzálně použít bez dalších výpočtů, protože zkratová odolnost (SCCR) činí 200 kA (podle UL 1449 ed 4).

Zpět nahoru
3-phase Wye - systémové napětí (fáze)Název (objednací číslo)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - systémové napětí (fáze)Název (objednací číslo)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systémové napětíNázev (objednací číslo)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systémové napětíNázev (objednací číslo)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Pojistky

Přepěťová ochrana, která je podle UL 1449 schválená jako Type 1 Listed, nevyžaduje nadproudovou ochranu (1). Norma NEC však vyžaduje, aby vedení byla chráněna před nadproudem. V důsledku toho může být nezbytné opatřit vedení k SPD nadproudovými ochrannými zařízeními (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

V souladu s NFPA 79 neprovádí návrh nebo stanovení OCPD výrobce použitého zařízení, ale projektant zařízení, v tomto případě konstruktér stroje. To platí také pro SPD. Postup při návrhu OCPD pro svodiče přepětí je totožný s postupem pro jakékoli jiné přístroje. Vzhledem k tomu, že SPD však nemá zatěžovací proud, může výrobce SPD použít parametry přípojného vedení. Zahrnují minimální i maximální průřezy, stejně jako povolený materiál vedení. Na základě těchto parametrů lze zařízení nadproudové ochrany navrhnout obvyklým způsobem na základě odpovídajících tabulek normy NEC.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít