Účinky přepětí

Přepětí, která vznikají v proudovém obvodu, zpravidla značně poškodí zařízení a přístroje. Pro přístroje, které jsou permanentně v provozu, je toto nebezpečí obzvlášť velké. Zde mohou tyto škody způsobit extrémní náklady.

Protože nejenom nový nákup nebo oprava poškozených přístrojů stojí peníze. Ještě dražší je dlouhodobý výpadek zařízení nebo dokonce ztráta softwaru nebo dat.

Četnost vzniku škod

Četnost vzniku škody v důsledku přepětí (zdroj: GDV / 2013)  

Četnost vzniku škody v důsledku přepětí (Zdroj: GDV / 2013)

Statistiky pojišťoven každý rok vykazují významná čísla pro četnost škod v důsledku přepětí. Za škody na hardwaru obdrží provozovatelé zpravidla náhradu od pojišťovny. Softwarové škody a výpadek zařízení s velkými finančními škodami však zpravidla zůstávají nepojištěné.

Statistika německých pojišťoven z roku 2013 dokládá, že podíl škod způsobených v důsledku přepětí, spadajících pod pojištění stavby proti požáru, činí 57,9 %. K tomu přibývají škody vzniklé zásahem blesku ve výši 10,5 %. Podíl ostatních škod zde tvoří 31,6 % (Zdroj GDV).

Potenciál ohrožení

Škoda z přepětí na elektronickém konstrukčním dílu  

Škoda z přepětí na elektronickém konstrukčním dílu

Každý proudový okruh pracuje se specifickým napětím. Proto je každé zvýšení napětí, které způsobí překročení horní meze tolerance, přepětím.

Rozsah poškození závisí významnou měrou na elektrické pevnosti použitých konstrukčních prvků a na energii, která může v dotčeném proudovém obvodu vzniknout.

Účinná ochrana na principu ochranného kruhu

Znázornění principu ochranného kruhu  

Znázornění principu ochranného kruhu

Princip ochranného obvodu popisuje kompletní opatření na ochranu před přepětím. Kolem objektu, který má být chráněn, je přitom třeba si představit obvod. Na všech místech, kde vodiče protínají tento kruh, je nutné instalovat svodiče přepětí. Jmenovitá data příslušného proudového obvodu je nutné zohlednit při výběru ochranných přístrojů. Tím je zajištěna oblast v ochranném obvodu tak, že je důsledně zabráněno průnikům přepětí vázaným na vedení.

Koncept ochranného kruhu lze rozdělit na tyto oblasti:

  • Elektrické napájení
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Informační technika
  • Vysílací a přijímací zařízení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít