Výměna dat

Výměna dat u PROFINET probíhá prostřednictvím jednoduchého modelu consumer/provider. Přitom poskytovatel posílá pravidelně data zákazníkovi. U vstupních signálů je poskytovatelem modul V/V a zákazník PLC, u výstupních signálů je to přesně naopak. Tato efektivní výměna dat získává své vlastnosti reálného času prostřednictvím dvou různých charakteristik RT a IRT protokolu PROFINET.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Komunikace v reálném čase s PROFINET RT

Při komunikaci PROFINET v reálném čase s charakteristikou RT (Real Time) probíhá datová komunikace přes optimalizovaný softwarový zásobník, paralelně k zásobníku TRP/IP. Přes zásobník TRP/IP se vytvoří spojení od řídicí jednotky k zařízení. Díky zásobníku TCP/IP má každý přístroj adresu IP a může být kdykoliv také osloven pomocí jiných protokolů (jako například HTTP pro webový server).

PROFINET využívá pro dodržování požadavků v reálném čase tag VLAN v hlavním zařízení a stanovuje tam nejvyšší volně dostupný stupeň priority 6. Proto jsou v přepínačích přednostně dále předávány telegramy PROFINET.

PROFINET RT definuje pro výměnu dat rychlosti aktualizace mezi 250 µs a 500 ms. Vstupní a výstupní data modulu mohou mít i oddělené rychlosti aktualizace. Možná rychlost aktualizace závisí na výkonnosti.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Komunikace v reálném čase s Jitter telegramu pod 1 µs

Pro PROFINET IRT platí stejné vlastnosti jako pro PROFINET RT. Třída reálného času byla rozšířena specifickým hardwarem, takže Jitter telegramů činí méně než 1µs.

Může proběhnout synchronní přenos dat v reálném čase nezávislý na komunikaci v reálném čase ve fázi IRT. To se dosahuje metodou časových intervalů. Přitom se ve všech účastnících řídí přesně na µs, kdy mají být v síti dále předány data v reálném čase, alarmy a komunikace TCP/IP.

Přístroje s podporou PROFINET IRT mohou komunikovat i v druhu provozu RT.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít