Zpět na přehled

Následky proudu blesků

Jaké důsledky mají škody způsobené výbojem blesku? Jak před nimi lze chránit stavby a zařízení?

Sekundární škody a destrukce v důsledku výboje blesku

V závislosti na přiváděné energii dochází u výbojů blesku k masivní destrukci staveb a zařízení, která může způsobit další následné škody.
 
V oblasti obytných budov nebo firemních provozů s častým pohybem osob nezůstanou takovéto škody bez povšimnutí. Nápravná opatření pro minimalizaci škody lze zpravidla realizovat velmi rychle. Po takovéto události lze rozsah poškození posoudit zpravidla rychle a konkrétně. Okamžitá oprava a opětovné uvedení do provozu důležitých funkcí zařízení zabraňuje vzniku sekundárních škod.

Sekundární škody a destrukce v důsledku výboje blesku

U exponovaně umístěných nebo velkoplošných zařízení zpravidla neexistuje možnost kontinuálního sledování člověkem. Poruchy a poškození zařízení se zpravidla zjistí až na základě sekundárních škod. Z tohoto důvodu se čím dál častěji používají inteligentní monitorovací systémy, které permanentně dohlíží na zařízení v různých funkčních stavech a výsledky bezprostředně hlásí centrální řídicí jednotce. To umožňuje také okamžitou reakci na poruchy a zabraňuje vzniku následných škod a dlouhým výpadkům.

Doposud neexistoval měřicí systém, s jehož pomocí by bylo možné spolehlivě detekovat a vyhodnocovat výboje blesku do zařízení. Proto také neexistovala signalizace poškození nebo chybových hlášení o takovýchto událostech.

Mezi exponovaně umístěná zařízení se zvláštním ohrožením patří například větrné elektrárny, výrobny elektrického proudu, velkoplošné průmyslové provozy a železniční zařízení. U takovýchto zařízení je kompletní ochrana proti výbojům blesků v principu velmi obtížně realizovatelná nebo dokonce nemožná.
 

Systém měření proudu blesku LM-S

Systém měření proudu blesku LM-S  

Jedinečný systém měření proudu blesku

Pro snímání a vyhodnocení zásahů bleskem je k dispozici měřicí systém Lightning Monitoring System LM-S od společnosti Phoenix Contact. V podstatě se skládá z vyhodnocovací jednotky a snímače, který je instalován na svodiči zařízení ochrany před bleskem.

Tento měřicí systém využívá Faradayův efekt nebo magnetooptický efekt, který umožňuje analyzovat intenzitu a směr toku bleskových proudů, které se vyskytují ve svodech hromosvodu. Přitom dochází k magnetickému ovlivňování světelné vlny a velikost vlivu je vyhodnocována jako výsledek měření. Také přenos signálu probíhá přes světlovodná vlákna.

Ve srovnání s přenosem signálu měděnými vodiči tento systém skýtá výrazné výhody. Proudy blesku, které se vyskytují v okolí měřicího systému, již nemohou ovlivňovat světelný signál nebo se navázat do přenosové trasy. Díky tomu elektronika vyhodnocovací jednotky dostává spolehlivý signál, který je z hlediska elektromagnetické kompatibility neškodný.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít