Trusted Wireless 2.0

Jednoduché a efektivní přemostění velkých vzdáleností

Logo Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: průmyslová bezdrátová technologie

Vlastnická bezdrátová technologie Trusted Wireless 2.0 byla společností Phoenix Contact vyvinuta speciálně pro průmyslové použití. Je vhodná zejména pro bezdrátový přenos informací senzorů a aktorů, rovněž i k přenosu malého až středně velkého množství dat v rozsáhlých zařízeních. Při volném výhledu lze překonat vzdálenosti několika stovek metrů až několik kilometrů mezi dvěma účastníky bezdrátového přenosu.

Trusted Wireless 2.0 vyplňuje mezeru mezi WirelessHART coby speciální technologií pro senzorové sítě a vysokorychlostní technologii Wireless LAN.

Pro optimální přizpůsobení požadavkům aplikací jsou k dispozici různé možnosti nastavení. Technologie se používá v průmyslovém rádiovém systému Radioline společnosti Phoenix Contact.

Vlastnosti

Trusted Wireless 2.0 používá takzvanou technologii FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Technologie přitom využívá výběr až ze 127 kanálů z celého spektra frekvenčního pásma, které jsou na základě pseudonáhodného vzoru přeskakována. Tím se zvyšuje robustnost komunikace.

Navíc Trusted Wireless 2.0 umožňuje obzvlášť dobré řízení koexistence různých rádiových systémů. Použitím různých pásem RF (Radio Frequency) lze bez problémů paralelně provozovat více systémů Trusted-Wireless-2.0. Také existuje možnost cíleného vypnutí určitých kanálů (Black Listing), aby bylo možné například paralelně provozovat systémy WLAN bez omezení výkonu.

U vlastnické technologie, jako je Trusted Wireless 2.0, není protokol veřejně přístupný, takže technologie je v zásadě výborně chráněna před útoky. Navíc byly implementovány další bezpečnostní mechanismy: 128bitové kódování dat zajišťuje, že teoreticky odposlouchávané datové pakety nebudou srozumitelné. Kontrola integrity kontroluje autenticitu vysílače a nepřijímá zprávy, které byly změněny.

Jsou-li rádiové vlny vysílány přes stěny nebo jiné překážky, bude signál zeslaben. Čím větší je frekvence, tím větší je tlumení, tzn., že signál 2,4 GHz je tlumen silněji než signál 868 MHz, popř. 900 MHz.

Na základě vyššího vysílacího výkonu v pásmu 868/900 MHz může být docíleno výrazně větších vzdáleností než v pásmu 2,4 GHz. V pásmu 2,4 GHz je doba přenosu kratší a propustnost dat vyšší než v pásmu 868 MHz, popř. 900 MHz. Zaprvé je v pásmu 2,4 GHz k dispozici podstatně více frekvencí, zadruhé jsou možné vyšší rychlosti přenosu dat vzduchem. Dále nemusí být v pásmu 2,4 GHz dodržovány zákonem regulované doby používání (Duty Cycle), jak je tomu u pásma 868 MHz.

Rádiový systém Radioline společnosti Phoenix Contact zahrnuje bezdrátové moduly pro 868 MHz (Evropa, Jižní Afrika), 900 MHz (Severní Amerika, Jižní Amerika) i 2,4 GHz (celosvětově).

Decentrální správa sítě

Decentrální správa sítě v oblasti rodičů a potomků  

Decentrální správa sítě v oblasti rodičů a potomků

Technologie jako WirelessHART nebo Zigbee při správě sítě sledují centrální příkazy. To znamená, že všechny zprávy běží přes centrální řídicí jednotku, a tímto způsobem může v bezdrátové síti vzniknout značné zatížení.

Trusted Wireless 2.0 naproti tomu vychází z decentrální správy sítě. Pro tento účel jsou v bezdrátové síti vybudovány takzvané oblasti rodičů a potomků, přičemž nadřazený bezdrátový modul je označován za rodičovský a jemu podřízené moduly jsou označovány za potomky.

Celá správa sítě je proto realizována v rámci oblasti mezi moduly rodičů a podomků a nemusí probíhat přes centrálního manažera. Tím se redukuje přenos zpráv v celé síti a urychluje se výměna dat.

Flexibilní možnosti přizpůsobení

Trusted Wireless 2.0 nabízí možnost nastavení přenosové rychlosti pro bezdrátové rozhraní, a tedy zvýšení citlivosti přijímače. Při nízké přenosové rychlosti lze překonat větší vzdálenosti, než při vysoké přenosové rychlosti. Uživatel může tedy podle aplikace a potřebného dosahu provést vhodné nastavení.

Rádiový systém Radioline společnosti Phoenix Contact umožňuje jednoduchou a flexibilní výstavbu spojení od bodu k bodu nebo Mesh sítí a přenáší jak signály I/O, tak i sériová data. Přes integrované rozhraní RS-232 a RS-485 je možné pomocí Radioline propojit moduly I/O s řídicí jednotkou přímým připojením přes protokol Modbus.

Příklady aplikace

Trusted Wireless 2.0, popř. rádiový systém Radioline je vyvinut speciálně pro průmyslové použití k přenosu sériových řídicích dat nebo analogových, popř. digitálních signálů I/O. Tato kombinace je velmi vhodná pro použití v rozsáhlých zařízeních a sítích, příkladně v oblasti vody/odpadní vody nebo v technologii postupů a procesů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít