Centrální čisticí zařízení Wilhelmshaven: Spolehlivá bezdrátová komunikace

Modernizace centrálního čisticího zařízení Wilhelmshaven s bezdrátovým řešením společnosti Phoenix Contact

Kanál pro odpadní vodu  

Modernizace čisticího zařízení Wilhelmshaven s rádiovými systémy Bluetooth společnosti Phoenix Contact

Technické provozy Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW) jsou odpovědné za odvádění a čištění odpadních vod měst Wilhelmshaven a Schortens. Provozují podzemní kanálový systém dlouhý asi 520 kilometrů i dvě hlavní a 65 vedlejších čerpacích stanic, které dopravují odpadní vody přes tlaková potrubí k centrálnímu čisticímu zařízení. Odbor kanalizace TBW zde každý den vyčistí asi 20 000 kubických metrů odpadní vody.

TBW neustále optimalizuje svá zařízení. V rámci modernizace čističky byly proto čtyři sekundární usazovací nádrže, lapač písku i čerpací stanice a vyhnívací věže vybaveny rádiovým systémem společnosti Phoenix Contact, aby mohly být signály a data hospodárně přenášeny na řídicí centrálu.

Řešení

Sada Bluetooth-PROFIBUS  

Přenos dat se sadou Bluetooth-PROFIBUS společnosti Phoenix Contact

Integrace měření množství do řídicího systému

Přibližně 300 metrů od hlavní čerpací stanice probíhá na druhé straně kanálu Ems-Jade měření množství v tlakovém potrubí. Analogový signál měření nemohl být kabelem propojen s PLC nacházejícím se v hlavní čerpací stanici, protože podkopání kanálu Ems-Jade se ukázalo být velmi nesnadné.

Frank Jakobs, který je odpovědný za automatizaci čisticího zařízení a čerpacích stanic, říká: „Když jsem hledal řešení tohoto problému, byl jsem upozorněn na rádiovou techniku společnosti Phoenix Contact.“ Jako náhrada za kabely jsou použity dva konvertory Bluetooth, které senzorový signál integrují přímo do systému PROFIBUS hlavní čerpací stanice. „Tak lze hospodárně vyřešit tuto úlohu“, bilancuje Frank Jakobs.

Česlovna a lapač písku  

Po dosažení definované hladiny vydají bezdrátové moduly signál

Okamžité hlášení při překročení hladiny

V česlovně a lapači písku je odpadní voda zbavena hrubých pevných látek. V provzdušňovaném lapači písku klesají na dno látky, jako je písek a abrazivní částice silnic. Následovně jsou odčerpány a zavedeny do pračky písku. Čerpadlo se nachází v šachtě, která často v minulosti bez povšimnutí přetékala.

Díky systému Wireless-MUX patří tento problém minulosti: Překročí-li hladina vody v čerpací šachtě danou hodnotu, vydají bezdrátové moduly signál, který odpojí všechna čerpadla shrnovače písku.

Po poklesu vody vyhodnocovací jednotka díky hladinovému senzoru zase uvolní čerpadla. Systém Wireless-MUX pracuje bez poruchy již několik let. „Na základě dobrých zkušeností používáme rádiové systémy společnosti Phoenix Contact i v mnoha dalších oblastech“, říká Frank Jakobs.

Centrální bezdrátová stanice k záznamu a přenosu dat  

Centrální bezdrátová stanice mezi sekundárními usazovacími nádržemi je napojena na Master PROFIBUS v provozní budově

Cenově výhodná alternativa ke kontaktům sběracího vedení

Další pole použití pro průmyslovou bezdrátovou technologii je v oblasti sekundárních usazovacích nádrží: Ve čtyřech sekundárních usazovacích nádržích měří vždy jedna procesní sonda Hach Lange hladinu kalu za pomoci optického postupu. Sondy jsou umístěny na obvodových pohyblivých shrabovacích můstcích nádrží. Hodnoty měření jsou předávány příslušné řídicí jednotce a odtud prostřednictvím PROFIBUS velínu v provozní budově.

Protože je přenos tradičními přenosovými médii, jako jsou kontakty sběracího vedení, v tomto prostředí velmi náročný na údržbu a náchylný k poruchám, bylo vybráno bezdrátové řešení.

Na každém ze čtyř pohyblivých shrabovacích můstků byl instalován konvertor Bluetooth a spojen s příslušnou řídicí jednotkou PROFIBUS. Sondy pak prostřednictvím Bluetooth předávají data centrální stanici mezi shrabovači, která je zase optickým konvertorem připojena k Master PROFIBUS v provozní budově.

Shrnutí

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, odpovědný za automatizační zařízení u TBW

„Použitím bezdrátových řešení společnosti Phoenix Contact jsme vyřešili početné výzvy a ušetřili mnoho peněz“, uzavírá Frank Jakobs.

„Proto pro nás bude rádiový přenos i v budoucnosti ve všech částech čistírny odpadních vod představovat rozumnou alternativu ke kabelovému propojení.“

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít