Plavební komora Kiel-Holtenau

Rádiový systém Radioline k dohledu konstrukčních opatření u plavební komory Kiel-Holtenau

Plavební komora Kiel-Holtenau  

Rádiový systém Radioline pomáhá při monitorování konstrukčních opatření u plavební komory

Po více než 100 letech používání mají být obnoveny zásobovací shybky plavebních komor ležících u Kielu kanálu Nord-Ostsee. Nákladné práce jsou prováděny paralelně s provozem plavební komory v hloubce asi 30 metrů.

Během stavební činnosti měří vysoce kvalitní senzory všechny důležité body konstrukce plavební komory, přičemž vzdálené měřicí stanice jsou rádiovými systémy Radioline společnosti Phoenix Contact spojeny s centrálním kontrolním a poplašným zařízením.

Aplikace

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV, Spolková vodní a plavební správa) provozuje mnoho plavebních komor v Německu, kromě jiného plavební komory kanálu Nord-Ostsee u Kielu. Zařízení, které se skládá z velké a malé skupiny plavebních komor vždy se dvěma komorami, je nepřetržitě používáno. Po více než 100 letech provozu tunely zřízené pod skupinami plavebních komor již neodpovídají aktuálnímu stavu techniky. Tyto tunely jsou známé jako zásobovací shybky, zde leží vedení pro zásobování energií, vodu a odpadní vodu i komunikaci.

Z hospodárných důvodů i k zachování provozní bezpečnosti skupin plavebních komor se odpovědné osoby WSV rozhodly pro novou výstavbu náhradou za demolici. Zatímco jsou plavební komory dále používány, pod celým zařízením v hloubce asi 30 metrů je pomocí nejmodernější techniky prorážen tunel dlouhý asi 400 metrů a široký zhruba dva metry. Několik nových šachet vytvořených mezi komorami slouží k připojení zásobovacích vedení. Tento stavební úsek představuje přípravu pro další rozsáhlá opatření k modernizaci plavební komory.

Řešení

Systémy MCC společnosti Glötzl  

Systémy MCC Glötzl jsou instalovány ve čtyřech různých oblastech plavební komory

K dohledu stavebního díla a vyhodnocování výsledků měření se používají komponenty Glötzl Gesellschaft pro Baumesstechnik mbH z Rheinstetten u Karlsruhe. V plavební komoře v Kiel-Holtenau jsou shromážděny všechny měřicí nástroje ve čtyřech oblastech decentrálních snímačů měřených hodnot, takzvaných systémů MCC (Measurement Communication Control).

Výzvy spočívaly v tom, že čtyři prostorově rozdělené stanice zasílaly svá data centrální Master stanici MCC, která je umístěna v řídicí centrále na prostředním ostrůvku. Mezi jednotlivými stanicemi a řídicí centrálou musí být překonána nejen vzdálenost několika stovek metrů, ale také plavební komory. Proto bylo z technických a ekonomických důvodů vyloučeno pokládání vedení.

„Na tomto základě jsme se rozhodli pro rádiový systém Radioline společnosti Phoenix Contact, protože jej lze flexibilně používat“, vysvětluje Joachim Haberland, který je jako vedoucí projektu u Glötzl Baumesstechnik odpovědný za stavební dohled plavební komory. „S moduly Radioline lze přenášet jak signály I/O, tak i sériová data, přičemž nevznikají žádné následné náklady“.

Přehledné zobrazení plavební komory Kiel-Holtenau  

Přehledné zobrazení plavební komory Kiel-Holtenau

Alternativní dráhy přenosu při přerušení spojení

Senzory namontované na konstrukcích plavebních komor velmi přesně snímají povrch, a tak zachycují sklony a posuvy stěn komory. Kromě toho je na deseti místech hladinovými senzory měřena hladina spodní vody. Tyto signály vydávají senzory přes sériové rozhraní RS485.

Rádiový systém Radioline se připojí přímo k výstupu RS485 snímače měřených hodnot a pak bezdrátově zasílá hodnoty řídicí centrále. Zde MCC Master data ukládá a vyhodnocuje.

„Všechny naměřené hodnoty lze nyní permanentně zaznamenávat, takže mohou být včas rozpoznány eventuálně vzniklé poruchy a okamžitě učiněna potřebná protiopatření“, konstatuje Jürgen Glötzl, ředitel společnosti Glötzl Baumesstechnik.

Sériová a I/O data lze dále přeposílat

Základ systému Radioline, který se zaměřuje na zvláštní požadavky aplikací průmyslové infrastruktury, tvoří nová bezdrátová technologie Trusted Wireless 2.0. Vyplňuje mezeru mezi WirelessHart jako řešení pro síť senzorů v procesní technologii i pro Wireless standardy Bluetooth a Wireless-LAN etablované v automatizaci výroby.

Podle požadavkům na aplikaci nabízí moduly Radioline různé možnosti nastavení. Od jednoduchého spojení od bodu k bodu až k samoregeneračním Mesh sítím lze vystavět libovolné síťové struktury.

Shrnutí

Jürgen Glötzl a Joachim Haberland  

Ředitel společnosti Jürgen Glötzl a vedoucí projektu Joachim Haberland

Použitím rádiového systému Radioline ušetřila správa Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) mnoho času a peněz.

„Poté, co bezdrátové moduly zasílají zaznamenané hodnoty měření již několik měsíců řídicí centrále bez jakéhokoli výpadku, byla překročena všechna moje očekávání týkající se stability bezdrátového spojení“, shrnuje Jürgen Glötzl. „Na základě těchto pozitivních zkušeností budeme i v budoucnosti využívat bezdrátová řešení společnosti Phoenix Contact."

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít