Velkoelektrárna RWE Westfalen: Stabilní rádiové signály díky přírodě

Rádiový systém Radioline k hospodárnému připojení vzdálených míst měření

Chladicí věž elektrárny RWE Westfalen v Hamm-Uentrup

Chladicí věž elektrárny RWE Westfalen v Hamm-Uentrup

V rozsáhlých zařízeních infrastruktury musí být často data daleko ležících venkovních stanic předávána řídicí centrále.

Velkoelektrárna RWE Westfalen k tomuto účelu používá rádiový systém Radioline společnosti Phoenix Contact vhodný pro průmysl. Tak lze hodnoty měření zaznamenané pro dokumentaci jednoduše a hospodárně přenést na řídicí systém.

Aplikace

RWE patří k největším výrobcům elektřiny v Německu. Jedna z početných elektráren provozovaných společností RWE leží v Lippe-Aue východně od městské části Hamm-Uentrop.

V rámci chladicího procesu se z přilehlé řeky Lippe odebírá voda k vyrovnání ztrát vzniklých odparem při odvodu tepla chladicími věžemi. Navíc je část vody z chladicí věže společně s vyčištěnou odpadní vodou zařízení na odsiřování kouřových plynů (REA) přiváděna do řeky Lippe. Provozovatel elektrárny musí dokumentovat přívod a odtok chladicí vody, aby mohl dokumenty formou měření hladiny a teploty předložit příslušným úřadům.

Na tomto pozadí stály odpovědné osoby před výzvou, aby ve venkovní oblasti elektrárny Westfalen připojily místa zřízená k měření teploty a hladiny k centrálnímu řídicímu systému, kde jsou hodnoty zaznamenávány a archivovány. Vedle komunikačního napojení zařízení ležících daleko od centrálních budov musela být měřicí a přenosová technika instalovaná ve většinou samostatně vybudovaných stanicích zásobena energií.

Řešení

Místo k měření hladiny a teploty na řece Lippe

Energeticky samostatné místo k měření hladiny a teploty na řece Lippe

Samostatné zásobování energií prostřednictvím fotovoltaického zařízení

Protože je pokládání vedení náročné a drahé, rozhodly se odpovědné osoby RWE pro bezdrátové připojení stanic prostřednictvím rádiového systému Radioline společnosti Phoenix Contact.

Snímač teploty, který je umístěn na obou místech měření v řece, a rádiové komponenty získávají potřebnou energii díky samostatnému fotovoltaickému zařízení společnosti Phoenix Contact, které je přesně dimenzováno pro aktuálně potřebný výkon.

Rozvaděč s bezdrátovými moduly Radioline

Bezdrátové moduly Radioline přenášejí signály na vzdálenou stanici

Spolehlivý přenos signálů na velké vzdálenosti

Místa měření musí překonat vzdálenost až 1 000 metrů k budově elektrárny, ve které dojde k napojení na řídicí systém. Mezi anténami namontovanými na místech měření a střeše budovy se rozprostírá louka s volným výhledem.

Systém Radioline podporuje výstavbu samoregenerační, propojené sítě, ve které každý bezdrátový přístroj pracuje jako zesilovač, a tím mohou být data přeposlána ostatním účastníkům. Pokud by tedy došlo k poruše přímé komunikační větve, rádiový systém automaticky vyhledá alternativní spojení přes jiný rádiový modul Radioline v síti.

Bezdrátové moduly rodiny produktů Radioline se opírají o verzi 2.0 technologie Trusted Wireless, která byla vyvinuta společností Phoenix Contact. Proces odehrávající se ve volném frekvenčním pásmu 2,4 GHz se vyznačuje vysokou robustností a spolehlivostí a také velkým přemostitelným dosahem, který při volném výhledu může činit několik kilometrů. Tak má elektrárna k dispozici spolehlivé komunikační řešení vhodné pro průmysl.

Zobrazení funkce mappingu I/O

Jednoduché rozvádění signálů I/O přes mapping I/O

Jednoduchá instalace a uvedení rádiového systému do provozu

Jako dlouholetý dodavatel RWE převzala společnost PBE Esser GmbH se sídlem v Bergheimu instalaci a uvedení předem osazených komponentů do provozu. To bylo jak pro systém Radioline, tak i fotovoltaické zařízení velmi jednoduché. Vzdálená místa měření nyní přenášejí na řídicí systém analogové signály teploty a hladiny i digitální poruchová hlášení.

Bezdrátové řešení následně umožňuje hospodárnou náhradu kabelů pro signály I/O. Takzvaným mappingem I/O jsou data bez softwarové podpory rozváděna jen aktivací bílého rýhovaného kolečka v bezdrátové síti. Ke spojení vstupního modulu s výstupním nastaví uživatel na obou modulech pouze stejnou adresu mappingu I/O, příkladně 23, a tím mezi stanice položí tak říkajíc „bezdrátový“ kabel.

Shrnutí

Použitím rádiového systému Radioline a samostatného napájení fotovoltaickým zařízením ušetřily kompetentní osoby elektrárny Westfalen čas i peníze. Neboť k zaznamenávání a poskytování hodnot teploty a hladiny měřicích stanic nacházejících se u řeky Lippe, které podléhají dokumentační povinnosti, nemusí být položena žádná vedení.

S jednoduše ovladatelným, flexibilním a robustním řešením lze rychle a bezproblémově k řídicímu systému připojit i budoucí venkovní objekty.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít