Zpět na přehled

Správné jištění a redundantní elektrické napájení

Správný výběr ochranného přístroje zajistí bezpečný provoz elektrických zařízení a vysokou dostupnost zařízení. 

Výkonový jistič a přístrojový jistič

Odborná instalace přístrojových jističů  

Odborná instalace přístrojových jističů

Výkonové jističe v budovách a zařízeních chrání vedení pro rozvod proudu. Vypínají se pouze při zkratu v koncovém přístroji, aby bylo proudové vedení chráněno před přetížením. Jističe mají vysokou zkratovou odolnost od 6 kA.

Jako poslední bezpečnostní krok pro koncové přístroje nabízí termomagnetické a elektronické jističe maximálně účinnou ochranu před zkratem a přetížením. Budou-li jednotlivé spotřebiče nebo malé funkční skupiny jištěny odděleně, pak v případě poruchy mohou nepostižené části zařízení dále pracovat, pokud to celkový proces umožní.

Je-li proudový obvod nově instalován, měli byste respektovat přizpůsobené jištění plánovaných koncových přístrojů. Při instalaci je třeba také zohlednit délku a průřez vodičů. Vedení musí být dimenzována pro očekávaný provozní proud, ale také pro eventuální proudové přetížení a zkratový proud. V rámci odstupňovaného jištění oblasti zařízení je třeba zachovávat selektivnost mezi jednotlivými pojistkami, popř. ochrannými přístroji. I to zajistí lepší dostupnost zařízení, je-li odpojený jen vadný proudový obvod.

Je vhodné, aby byly přístrojové jističe v rozvaděči instalovány na dobře dostupném místě tak, aby bylo možné je po aktivaci rychle a bezproblémově znovu zapnout. Také by neměl být kvůli možnému přetížení elektrického napájení přemostěn rozvaděč. Kromě toho byste měli zajistit přívod dostatečného množství vzduchu a chlazení. Tak lze zabránit chybným řešením.

Zpět nahoru

Výběr správných přístrojových jističů

Přístrojové jističe  

Různá provedení přístrojových jističů

Požadavky na optimální přístrojovou ochranu se liší podle oblasti nasazení a rozsahu úkolů. Přístrojové jističe proto pracují s různými technologiemi: elektronicky, termicky a termomagneticky. Rozdíly spočívají v technice vybavování a chování při vypnutí. Charakteristiky zdůrazňují charakteristiku při vypnutí různých přístrojových jističů.

Základ pro výběr přístrojových jističů tvoří jmenovité napětí, jmenovitý proud a rovněž rozběhový proud koncového přístroje. Očekávaná situace při poruše (zkrat nebo přetížení) pak určí vhodné chování při vypnutí.

Zpět nahoru

Doporučení k výběru podle situace při poruše

 Doba vybavení v případě přetíženíDoba vybavení v případě zkratuVaše aplikace je optimálně zajištěna při
Tepelné jističevhodnénevhodné
 • přetížení
Termomagnetické jističevhodnéideální
 • přetížení
 • zkrat
 • u dlouhých drah vedení
  (rozběhová charakteristika SFB)
Elektronické jističeideálníideální
 • přetížení
 • zkrat
 • u dlouhých drah vedení
  (aktivní omezení proudu)
Zpět nahoru

Vypínací charakteristiky

Vypínací charakteristiky přitom pomáhají najít vhodný ochranný přístroj podle způsobu použití. Ukazují pracovní oblasti ochranných přístrojů s omezením proudu v charakteristice proud/čas.

Podle druhu mají ochranné přístroje různě velké pracovní oblasti. K nejstarším bezpečnostním zařízením patří běžné pojistky s tavným drátem.

Tvar a tloušťka tavného drátu v podstatě určují jmenovitý proud, pro který bude pojistka použita. Moderní jističe a přístrojové jističe, o kterých zde mluvíme, lze velmi přesně vyvinout pro určité chování při vybavování.

Zpět nahoru

Teplota okolí

Různé jističe reagují rozdílně na vnější teplotní vlivy. Zejména u přístrojových jističů s tepelným vybavováním musí být sledována teplota okolí.

Ke stanovení správné doby vypnutí je k dispozici teplotní faktor. Je násoben relevantními hodnotami z proudovo-časové charakteristiky. Z toho vyplyne konečná hodnota.

V tabulce jsou zobrazeny typické hodnoty. Vycházíme ze standardních podmínek s teplotou okolí 23 °C. Příslušný faktor tedy činí 1. Je-li teplota okolí příliš nízká, zpozdí se reakce. Faktor pak leží pod 1. Vyšší teploty zajišťují dřívější reakci. Faktor pak leží nad 1.

Varianty jističů-20 °C-10 °C0 °C+23 °C+40 °C+60 °C
Teplotní faktor
Termomagnetický jistič
0,790,830,881,001,121,35
Teplotní faktor
Tepelný jistič
0,820,860,911,001,091,25
Teplotní faktor
Tepelný jistič
0,760,840,921,001,081,24
Zpět nahoru

Vnitřní odpor ochranných přístrojů

Vnitřní odpor ochranného přístroje je uveden buď jako hodnota odporu v ohmech nebo jako úbytek napětí v milivoltech.

Ideální je nízký vnitřní odpor: Tím klesne ztrátový výkon v jističi. Proto se lépe hodí pro proudové obvody s malým jmenovitým napětím.

Následující tabulky zobrazují typické hodnoty úbytku napětí a vnitřního odporu různých přístrojových jističů.

Typický úbytek napětí1 A2 A3 A4 A5 A...
Elektronické jističe140 mV100 mV120 mV100 mV130 mV 
Tepelný jistič    <150 mV<150 mV
Zpět nahoru
Typické vnitřní odpory0,1 A0,5 A1 A2 A3 A4 A5 A8 A
Termomagnetický
jistič
 5 Ω1,1 Ω0,3 Ω0,14 Ω0,09 Ω0,06 Ω≤0,02 Ω
Tepelný
jistič
81 Ω3,4 Ω0,9 Ω0,25 Ω0,11 Ω0,07 Ω≤0,05 Ω 

Sériová montáž modulárních jističů

Při sériové montáži přístrojových jističů se současným proudovým zatížením dochází ke vzájemnému tepelnému ovlivnění. Odpovídá zvýšené teplotě okolí. Následkem je příliš rychlé vypnutí jističe.

Ovlivňující faktory:

 • Teplota okolí
 • Jmenovitý proud za provozních podmínek
 • Jmenovitý proud jističů
 • Počet vedle sebe nainstalovaných jističů
 • Vzdálenost mezi jističi

Za účelem přizpůsobení mohou být jističe dimenzovány tak, aby byly za normálních provozních podmínek zatíženy jen 80 procenty jmenovitého proudu pro jističe. To kompenzuje teplotní vlivy a optimalizuje chování při vypnutí.

Zpět nahoru

Vhodný napájecí zdroj

Napájecí zdroje a přístrojové jističe s technologií SFB  

Spolehlivá jednotka: Napájecí zdroje a přístrojové jističe s technologií SFB

Již ve fázi plánování by měly být definovány požadavky na napájecí zdroj s rezervami pro budoucí rozšíření, neboť požadavky na napájecí zdroj stále stoupají. Pro napájecí zdroje 24 V DC v průmyslových aplikacích je například důležité kompaktní provedení a stoupající výkon.

Proudové zdroje se musí shodovat s potřebným výkonem připojovaných koncových přístrojů. Kromě toho má být více než 80 procent jmenovitého proudu rozplánováno tak, aby v případě poruchy byl zajištěn spolehlivý zkratový proud. Pokud byl vybrán příliš malý napájecí zdroj nebo je hodnota připojení příliš vysoká, může docházet k podpětí. Tím vypadnou části zařízení a výrobní proces bude přerušen.

Některé napájecí zdroje vlastní technologii Selective Fuse Breaking, zkráceně SFB. Na několik milisekund dodávají šestinásobný jmenovitý proud. S touto proudovou rezervou ochranné přístroje v případě poruchy bezpečně zareagují. Společně s termomagnetickými přístrojovými jističi s technologií SFB tvoří spolehlivou jednotku pro maximální dostupnost zařízení.

Zpět nahoru

Redundantní zdroj napájení

S redundantním napájecím zdrojem lze výrazně zvýšit dostupnost a produktivitu. Chyby připojení, zkraty nebo poklesy napětí v primární zásobovací trase se neprojeví na výstupním napětí. To má velký význam pro citlivé procesy a důležité oblasti zařízení.

V redundantně vytvořeném systému jsou napájecí zdroje od sebe odděleny. Tuto úlohu přebírají redundanční moduly, které jsou vybaveny různými výkonovými charakteristikami. Zátěž může být například v případě, kdy nedošlo k poruše, optimálně rozdělena na oba napájecí zdroje. Podle provedení probíhá stálý dohled vstupního napětí a výstupního proudu. Pokud jeden napájecí zdroj vypadne, bez prodlevy naskočí druhý.

Napájecí zdroje zásobují prostřednictvím redundančního modulu přístrojové jističe  

Dva napájecí zdroje zásobují prostřednictvím redundančního modulu desku přístrojových jističů

Redundantně položená zásobovací vedení brání chybám vedení na cestě mezi redundantním modulem a spotřebiči. Příklad aplikace ukazuje redundantní konstrukci od napájecího zdroje až k jištění s deskou přístrojových jističů. Deska díky dvojitým napájecím svorkám nabízí možnosti připojení pro dvě zásobovací vedení.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít