Zpět na přehled

Věcný rejstřík

Různé varianty, jak se přístrojový jistič připojí k patici, např. zasunutím nebo nasunutím, popřípadě našroubováním.

Toto číslo uvádí, kolik elektricky oddělených cest proudu může být připojeno. Přístrojový jistič je k dispozici s rozdílným počtem pólů.

Zobrazují vypínací chování přístrojového jističe. V grafu je zobrazena vypínací doba a velikost proudu, při které dojde k vybavení jističe.

Možnost vestavby přístrojových jističů, například způsob montáže, vestavby nebo rozvodu.

Výrobcem určená hodnota proudu, popř. napětí přístrojového jističe specifikovaná pro zadané provozní podmínky. Tyto hodnoty se týkají provozních a výkonových vlastností.

Jmenovitý proud, jmenovité napětí nebo frekvence jsou hodnoty, pro které je dimenzován jeden provozní prostředek.

Popisuje způsob, jak aktivovat nebo resetovat přístrojový jistič. Existují varianty s automatizovaným resetem a s ručním ovládáním. Tyto jsou vybaveny ovládací páčkou pro přímé nebo nepřímé operace spínání.

Charakteristiky, které popisují chování přístrojového jističe za určitých hodnot proudu a napětí.

Vybavení přístrojového jističe bez změny polohy ovládací páčky.

Jističe, které chrání před možnými defekty následkem zkratu nebo přetížení. Jsou speciálně dimenzovány pro ochranu přístrojů a aktorů v technických zařízeních a strojích.

Kontakt v hlavním proudovém okruhu, který má vést proud v uzavřené poloze.

Kontakt v pomocném proudovém okruhu, který je ovládán mechanicky. Slouží jako kontakt dálkového hlášení.

Nejkratší vzdálenost podél povrchu izolačního materiálu mezi dvěma vodivými díly.

Zkratový proud vzniká v důsledku chybného, nízkoohmového spojení mezi dvěma body, které mají za normálního stavu rozdílný potenciál.

Používá se k ochraně vedení před poškozením, které může vzniknout následkem přetížení nebo zkratu.

Nejkratší vzdálenost mezi dvěma vodivými díly.

MTBF znamená Mean Time Between Failures a popisuje předpokládanou hodnotu doby trvání provozu mezi dvěma za sebou jdoucími výpadky.

Plovoucí pomocný kontakt. Otevře se po uzavření hlavního kontaktu.

Sled činností z jedné pozice do druhé a zpět.

Plovoucí pomocný kontakt. Uzavře se po uzavření hlavního kontaktu.

SFB znamená Selective Fuse Breaking. Přístrojové jističe, které pracují na základě této charakteristiky, zareagují při zkratu dříve. Rozběhová charakteristika SFB leží mezi charakteristikou M1 a F1.

Elektrické napájení, které pracuje na základě této technologie, nabízí vysokou rezervu proudu pro případ zkratu. I u dlouhých tras vedení je zabezpečovací zařízení napájeno potřebným vypínacím proudem. Nepostižené části zařízení, které jsou připojeny k tomuto elektrickému napájení, budou dále napájeny proudem.

Pojistky otevřou proudový okruh a vypnou proud, pokud je po delší dobu překročena schválená hodnota proudu.

Nadproud, který se vyskytuje v elektricky nepoškozeném proudovém okruhu.

Proud, který překročí jmenovitý proud.

V níže uvedených podmínkách stanovená teplota vzduchu, který obklopuje provozní prostředek.

Maximální hodnota přechodného napětí, které za zadaných podmínek nezpůsobí poškození izolace.

Nabízí signální kontakt se třemi přípojkami, funkcí rozpojovače a spínače.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít