Zpět na přehled

Tepelné přístrojové jističe

Vybavovacím orgánem tepelných přístrojových jističů je termobimetal, kombinace z bimetalu a elektrického topného prvku. Bimetal je vyroben z oceli a zinku, který se deformuje při působení tepla. Dosáhne-li termobimetal u příliš vysokého proudu definovaného zahřátí, spustí se vypínací mechanizmus.

Tepelné přístrojové jističe jsou jednoduché a výhodné alternativy pro aplikace, u kterých není nutně potřebné bodově přesné vypínání.

Konstrukce (se zámkem vypínače)

Konstrukce tepelného jističe  

Konstrukce tepelného jističe

Jističe tohoto provedení pracují s termobimetalem ve tvaru proužků. Vypnutí probíhá prostřednictvím pružinového kontaktního mechanizmu. Spínačem lze ochranné přístroje ručně zapínat a vypínat.

K nastavení doby vypnutí ve výrobě slouží stavěcí šroub. Tímto šroubem se nastaví předpětí pro termobimetal, který působí na vypínací mechanizmus.

Jmenovité proudy začnou v rozsahu miliampérů a sahají až do dvoumístného ampérového rozsahu. Jsou vhodné pro použití do 230 V AC nebo 65 V DC.

Legenda:

  1. Síťový vypínač
  2. Spínací tyčka s pružinou
  3. Spínací kontakty
  4. Bimetal
  5. Nastavení předpětí
Zpět nahoru

Schéma zapojení

Funkční schéma zapojení tepelného jističe

Funkční schéma zapojení tepelného jističe

Zpět nahoru

Konstrukce (s ovládací pákou)

Konstrukce tepelných jističů  

Konstrukce tepelných jističů

Tepelné jističe se západkovou lamelou jako termobimetal mají velmi malé provedení. Spínací kontakt je upevněn přímo na kotouči. Tyto varianty mají o něco rychlejší rozběhovou charakteristiku než ty s bimetalovými proužky.

Používají se zejména k ochraně integrovaných spínacích obvodů v bateriových a palubních systémech do stejnosměrného napětí 32 V. Jmenovité proudy se pohybují v jedno až dvoumístném ampérovém rozsahu. Tlačítky můžete tepelné jističe po vybavení zase zapnout. Menší jmenovité proudy jsou jištěny ochrannými přístroji jiného provedení.

Legenda:

  1. Spínací kontakt
  2. Spínač
  3. Bimetal

 

Zpět nahoru

Schéma zapojení

Funkční schéma zapojení tepelného jističe

Funkční schéma zapojení tepelného jističe

Zpět nahoru

Vypínací charakteristiky

Vypínací charakteristika tepelného jističe  

Vypínací charakteristika tepelného jističe

Doba vybavení tepelných přístrojových jističů závisí na připojeném proudovém přetížení a teplotě okolí. Se stoupajícím přetížením reaguje jistič rychleji, u menšího proudového přetížení zase pomaleji. Pro jističe s různými jmenovitými proudy, ale stejnou rozběhovou charakteristikou, může být chování při rozběhu také zobrazeno v poli charakteristik.

Tepelné přístrojové jističe přirozeně reagují na vliv tepla. I teplota okolí ovlivňuje dobu vybavení. Jistič u vysoké teploty okolí zareaguje dříve a u nízké teploty okolí později.

Legenda:

t = doba reakce (v sekundách)
xl = násobek jmenovitého proudu/vybavovací faktor
1 = proudový rozsah pole charakteristiky
2 = vypínací charakteristika, spodní teplotní rozsah (modrá)
3 = vypínací charakteristiky, skupina 1
4 = vypínací charakteristiky, skupina 2
5 = vypínací charakteristika, horní teplotní rozsah (červená)

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít