Zpět na přehled

Základy použití řadových svornic v oblasti s nebezpečím výbuchu

IEC 60079 ochrana před výbuchem pro celý svět

Ochrana před výbuchem pro celý svět  

Ochrana před výbuchem pro celý svět

Ochrana před výbuchem se na celosvětové úrovni opírá v podstatě o mezinárodní normy IEC 60079 a o evropské a americké normy, standardy a směrnice. Základem v Severní Americe jsou platné zákony, v USA National Electrical Code (NEC) a v Kanadě Canadian Electrical Code (CEC)

V oblasti zemí CENELEC v Evropském společenství a za jeho hranicemi má zásadní význam pro výrobce přístrojů a ochranných systémů směrnice 2014/34/ES (dříve ATEX 100a). Mezinárodní zásady zohledňujeme v certifikátech IECEx. Tím je zaručena možnost aplikace v druhu ochrany před výbuchem „Zvýšená bezpečnost“ Ex e v zóně 1 a 2.

Zpět nahoru

Požadavky na řadové svornice pro druh ochrany před výbuchem Zvýšená bezpečnost Ex e

Ex e  

Ex e

Princip ochrany před výbuchem Zvýšená bezpečnost „e“ (IEC/EN 60079-7) spočívá v podstatě v přísnějších konstrukčních opatřeních. Pro řadové svornice jsou nejdůležitější následující parametry:

 • Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
 • Řadové svornice musí být zajištěny proti svévolnému uvolnění, musí být upevněny a použity tak, aby se vodiče nemohly uvolnit a aby nemohly být bodem připojení nepřípustně poškozeny.
 • Tlak kontaktů nesmí být přenášen na izolované díly.
 • Řadové svornice určené k připojení vícedrátových vodičů musí být vybaveny pružným mezilehlým článkem.

Tyto požadavky a technické údaje jsou kontrolovány nezávislou zkušební institucí (akreditované místo, např. DEKRA, PTB, TÜV...) a musí být osvědčeny certifikátem. Následující testy musí být prokázány typovou zkouškou:

 • Typová zkouška podle IEC 60947-7-1/-2

 • Důkaz vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů a dielektrická zkouška

 • Zkouška odolnosti proti stárnutí:

  • po dobu 14 dnů uskladnění při 95 °C a 95% vlhkosti vzduchu,

  • dalších 14 dní za suchého tepla na výšku hodnoty TI izolačního materiálu,

  • 24 hodin skladování v chladu při –65 °C s navazující zkouškou vytažení vodiče

Řadové svornice jsou tím schváleny pro montáž do zóny 2 a především zóny 1, tedy ve vlastní oblasti s nebezpečím výbuchu. Ovšem pouze za předpokladu, že svornice jsou řádně umístěny v přípojkových skříních. Ty musí rovněž disponovat schválením pro druh ochrany před výbuchem Ex e a odpovídat minimálně krytí IP54. Je nutné zohlednit instalační pokyny a plány konstrukce.

Řadové svornice schválené pro oblasti Ex e od společnosti Phoenix Contact jsou standardní řadové svornice. Každý jejich kus je ve výrobním procesu 100% zkontrolován podle IEC/EN 60079, mj. v dielektrické zkoušce.

Z tohoto důvodu není u řadových svornic od společnosti Phoenix Contact nezbytné rozlišovat na skladě mezi svornicemi pro oblast ohroženou či neohroženou výbuchem. Výhody jsou jasné.

Zpět nahoru

Požadavky na řadové svornice pro druh ochrany před výbuchem Jiskrová bezpečnost Ex i

Ex i  

Ex i

V aplikacích s druhem ochrany před výbuchem Jiskrová bezpečnost Ex i není u řadových svornic potřebné žádné speciální schválení. Kromě svornic schválených s označením Ex e lze používat také jiné standardní svornice. Zpřísněné požadavky na vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů:

 • mezi sousedními svornicemi
 • mezi svornicemi a uzemněnými kovovými díly

Vzdálenosti pro pevnou izolaci jsou stanoveny v normě IEC/EN 60079-11 a je nutné je respektovat. V instalačních pokynech řadových svornic pro druh ochrany před výbuchem Ex e najdete pokyny pro použití druhu ochrany před výbuchem Ex i.

Zpět nahoru

Požadavky na řadové svornice pro druh ochrany před výbuchem Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Aby bylo možné díky nožovým rozpojitelným svornicím změřit proudy, které leží nad jiskrově bezpečnou úrovní, nebo tyto proudy zajistit běžnými skleněnými pojistkami, jsou k dostání nožové rozpojitelné svornice a pojistkové svornice se schválením v druhu ochrany před výbuchem Ex nA. K tomu musí např. všechny oddělitelné prvky vykazovat sílu uvolnění větší než 15 N nebo stonásobek vlastní hmotnosti. Tím se zabrání nechtěnému otevření. V zóně 2 se používají v nosičích pojistek G-pojistkové vložky s plněním pískem. Požadavky jsou stanoveny v normě IEC/EN 60079-15, které budou v budoucnu zahrnuty v normě IEC/EN 60079-7 jako EX „ec“.

Zpět nahoru

Certifikáty, prohlášení o shodě, montážní a instalační pokyny

Certifikáty  

Certifikáty

Detailní informace k řadovým svornicím v oblasti Ex e a Ex i lze nalézt v oblasti Download příslušné schválené řadové svornice.

Konkrétně zde najdete:

 • Technické údaje dle normy IEC/EN 60079
 • Schválené příslušenství
 • Důležité pokyny pro instalaci a plány konstrukce
 • Prohlášení o shodě
Zpět nahoru

Označení řadových svornic Ex

Provozní prostředky chráněné před výbuchem musejí být označeny tak, aby mohly být použity správně dle svých bezpečnostně technických vlastností. Označení provozních prostředků je popsáno v harmonizované normě IEC/EN 60079. Pro řadové svornice druhu ochrany před výbuchem Zvýšená bezpečnost „e“ platí povinnost označení.

Zpět nahoru

Typový štítek

Požadavek na označení podle normy IEC 60079-0 pro ATEX a IECEx 
Typ QTC 2,5Jméno výrobcePhoenix Contact GmbH & Co. KG
Typové označeníQTC 2,5
Označení druhu ochrany před výbuchemEx e II
Číslo certifikátu ES přezkoušení typu podle ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Číslo certifikátu podle IECExIECEx KEM 07.0010 U

Obalová etiketa

Požadavek na označení podle směrnice ATEX 94/9/ES, příloha II 
Obalová etiketa QTC 2,5Jméno a adresa výrobce

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

Typové označeníQTC 2,5
Datum zpracování13. 09. 2010 (příklad)
Ident. číslo akreditovaného místa (KEMA)0344
Typová zkouška podle směrnice ATEX 94/9/ESX
Kategorie2
Skupina přístrojůII
Rozlišovací písmeno ochrany před výbuchem plynůG
Rozlišovací písmeno ochrany před výbuchem prachuD

Ochrana před výbuchem, teorie a praxe

Základy ochrany před výbuchem  

Brožura Ochrana před výbuchem

Nejen v klasických zařízeních v chemickém a petrochemickém průmyslu jsou konstruktéři, projektanti a provozovatelé konfrontováni s tématem ochrany před výbuchem. I v oblastech, které na první pohled vypadají neškodně, např. v potravinářském průmyslu, hrozí značná nebezpečí.

Tato brožura pojednává o rizicích v oblastech s nebezpečím výbuchu. Pomáhá při každodenní práci.

Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace
 • Základy použití řadových svornic v oblasti s nebezpečím výbuchu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít