Zpět na přehled

Možnosti připojení

IEC 60947-7-1/-2

Měrky (vnitřní válcový rozměr) ve tvaru A a B podle normy IEC 60947-1  

Měrky (vnitřní válcový rozměr) ve tvaru A a B podle normy IEC 60947-1

Tato mechanická zkouška definuje připojení běžných vodičů podle údajů o výrobci.

Řadové svornice musí být konstruovány tak, aby bylo možné připojit vodiče zdokumentovaného jmenovitého průřezu a se jmenovitou kapacitou připojení. Údaje jsou výrobcem zdokumentovány v metrických [mm2] a angloamerických hodnotách AWG.

Jmenovitý průřez znamená: Hodnota maximálního průřezu všech připojitelných vodičů (pružných a jedno- případně vícedrátových), na které se vztahují tepelné, mechanické a elektrické požadavky.

Jmenovitá kapacita připojení znamená: Rozsah od největšího až po nejmenší připojitelný průřez (min. snížený o 2 stupně) a počet připojitelných vodičů, pro které byla řadová svornice konstruována.

Při zkoušce se řadové svornice zapojují se jmenovitým průřezem a jmenovitou kapacitou připojení. Alternativně lze jmenovitý průřez ověřit také pomocí měrek, viz obrázky. Vodiče nebo měrky musí být možné bez překážky zasunout nebo připojit do otevřeného bodu připojení.

Svornice od společnosti Phoenix Contact nabízejí rozměry výrazně překračující požadavky normy pro deklarovaný jmenovitý průřez. Na základě odpovídajících konstrukčních opatření lze u všech řadových svornic systému CLIPLINE complete připojit jmenovité průřezy také s koncovkou vodiče a izolačním límcem.

Připojení hliníkových vodičů

Pro přímé připojení hliníkových vodičů se hodí šroubové svornice konstrukčních řad UT a UKH s přihlédnutím ke směrnicím o předchozím zpracování vodičů. Pod tlakem hliník povoluje vzhledem k nižšímu modulu pružnosti více než měď, tzn. že hliník „teče“. Kromě toho se po odizolování hliníkového vodiče vytvoří na jeho povrchu v důsledku reakce se vzduchem vrstva oxidů. Tato oxidová vrstva vede ke zvýšení přechodového odporu mezi hliníkovým vodičem a bodem připojení. Vrstvu oxidů je proto třeba před propojením odstranit. Kromě toho je maximální proudová kapacita hliníkového vodiče nižší než u měděných vodičů. Při stejných požadavcích na proudovou kapacitu je zpravidla třeba zvolit větší průřez hliníkového vodiče, než je tomu u vodiče měděného. Vzhledem k uvedeným vlastnostem jsou svornice se šroubovým spojem konstrukční řady UT ... a UKH ... od společnosti Phoenix Contact na základě mnoha zkoušek kvalifikovány pro použití s hliníkovými vodiči. Důležitým znakem kvality této kvalifikace je 1000hodinový test Current-Cycling-Test podle normy IEC 61545. V rámci tohoto testu je kombinace řadové svornice a hliníkového vodiče po dobu jedné hodiny vystavena proudovému zatížení a poté hodinu odpojena. Tento cyklus se opakuje 500krát. Během těchto 1000 hodin se v určitém stanoveném časovém plánu měří v bodech připojení teplota. Naměřené hodnoty nesmějí překročit stanovené mezní hodnoty. Všechny svornice se šroubovým spojem od společnosti Phoenix Contact, které prošly těmito testy, jsou uvedeny v následující tabulce.

Kulatý, jednodrátový, třída 1, schválený  

Kulatý, jednodrátový, třída 1, schválený

Ve schváleném průřezu připojíte jednodrátové hliníkové vodiče do 35 mm2 s kulatou formou (RE) přímo k výše uvedeným průchozím svornicím se šroubovým uzávěrem. Při připojení hliníkových vodičů je dovoleno od 50 mm2 používat pouze sektorové, jednodrátové vodiče (SE).

Sektorový, jednodrátový, třída 1, α = 90°, schválený  

Sektorový, jednodrátový, třída 1, α = 90°; schválený

Při přímém připojení hliníkových vodičů k průchozím svornicím konstrukčních řad UT ... a UKH ... od společnosti Phoenix Contact respektujte následující směrnice o předchozím zpracování vodičů:

  • Odizolovaný konec hliníkového vodiče zbavte pomocí čepele (vhodný nůž, např. nástroj pro odstranění pláště WIREFOX-D 13) vrstvy oxidů
  • Ihned ho ponořte do bezalkalické, neutrální vazelíny prosté kyseliny.
  • Místo montáže je třeba co nejvíce chránit před vlhkostí nebo agresivní atmosférou.
  • Při použití hliníkového vodiče utáhněte šroub v tělese šroubové svornice doporučeným utahovacím momentem příslušné řadové svornice. Bod připojení není třeba dotahovat.
  • Při novém připojení vodiče opakujte přípravu vodiče.
Praktický příklad UKH ....: připojení sektorových, jednodrátových hliníkových vodičů  

Praktický příklad UKH ....: připojení sektorových, jednodrátových hliníkových vodičů

Namontujte sektorové hliníkové vodiče do bodu připojení řadových svornic UKH. Kruhovou část vodiče nasměrujte nahoru tak, aby se pravoúhlá část hliníkového vodiče uložila na spodní stranu prizmatického tvaru svorkového pouzdra. Pro připojení vícedrátových hliníkových vodičů použijte příslušenství, např. kabelová oka ze dvou kovů (lisované kabelové patky Al/Cu).

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít