Zpět na přehled

Ochrana proti dotyku

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Elektrické instalace a zařízení musí servisním technikům zaručovat vysoký stupeň bezpečnosti i v případě servisu nebo měření či zkoušek.

Test zabezpečení proti dotyku zkušebním prstem o průměru 12,5 mm  

Test zabezpečení proti dotyku zkušebním prstem o průměru 12,5 mm

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Elektrické instalace a zařízení musí servisním technikům zaručovat vysoký stupeň bezpečnosti i v případě servisu nebo měření či zkoušek.

Bezpečnostní předpis BGV A 2, vydávaný profesním sdružením pro jemnou mechaniku a elektrotechniku, je určen provozovatelům elektrických zařízení a má za cíl přispět speciálními bezpečnostními požadavky k prevenci úrazů způsobených elektrickým proudem. Tento předpis obsahuje ustanovení o bezpečnostních odstupech pro práci, obsluhu a příležitostnou manipulaci v blízkosti dílů nebezpečných při dotyku, tzv. „aktivních dílů“ nízkonapěťových zařízení do 1 000 V ~ nebo 1 500 V –. Práce na aktivních dílech, tj. dílech nebezpečných při dotyku, je přípustná pouze po vytvoření stavu bez napětí. Obsluha v blízkosti aktivních dílů je dovolena pouze tehdy, jsou-li tyto díly bez napětí nebo jsou-li chráněny proti přímému dotyku (§ 6). Při práci v blízkosti aktivních dílů platí jako bezpečnostní opatření vytvoření stavu bez napětí po dobu prací nebo ochrana proti dotyku zakrytím nebo přehrazením během prací či záruka, že nebude překročeno přípustné přiblížení (§ 7).

Test zabezpečení proti dotyku se zkušební kuličkou o průměru 50 mm  

Test zabezpečení proti dotyku se zkušební kuličkou

Práce na aktivních dílech, tj. dílech nebezpečných při dotyku, je přípustná pouze po vytvoření stavu bez napětí. Obsluha v blízkosti aktivních dílů je dovolena pouze tehdy, jsou-li tyto díly bez napětí nebo jsou-li chráněny proti přímému dotyku (§ 6). Při práci v blízkosti aktivních dílů platí jako bezpečnostní opatření vytvoření stavu bez napětí po dobu prací nebo ochrana proti dotyku zakrytím nebo přehrazením během prací či záruka, že nebude překročeno přípustné přiblížení (§ 7). Pro obsluhu prvků, jako jsou tlačítka, kyvné páky, otočné spínače v blízkosti součástí nebezpečných na dotyk, byl zaveden výraz „náhodná manipulace“. Podle VDE 0105-1 se pak jedná o „obsluhu s částečnou ochranou proti přímému doteku“. Podrobná ustanovení pro „náhodnou manipulaci“ se nacházejí v normě DIN EN 50274. V této normě je mj. stanoveno, nakolik je nutné aktivní díly v blízkosti ovládacích prvků zakrýt proti dotyku. Základ tvoří definice „ochranného prostoru pro náhodnou manipulaci“; je to prostor, do něhož se musí zasáhnout při manipulaci. Podstatné je, že kolem aktivních dílů je nutné vytvořit oblast, která je tvořena rovnou obalovou křivkou o poloměru 30 mm a která je bezpečná při dotyku prstem, tzn. díly elektrického přístroje nebezpečné při dotyku se nesmí přímým zkušebním prstem VDE podle IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (zkušební prst) dotýkat.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít