Zpět na přehled

Bezpečnost v cloudu

Přenášejte bezpečnostní data do sítě PROFICLOUD přes internet, abyste ještě víc zvýšili svůj provozní výkon.

Bezpečnost v cloudu
Bezpečnost v cloudu – nový přístup pro větší efektivitu

Bezpečnost v cloudu – nový přístup pro větší efektivitu

Cloudové aplikace poskytují úplně nové způsoby, jak spojit lidi, data a procesy. Bezpečnostní data přitom hrají rovněž důležitou roli. V jakém smyslu?

Ukážeme Vám, jak můžete svůj provozní výkon ještě zvýšit s cloudovým bezpečnostním řešením. Získejte konkurenční výhodu v digitálním světě – pomocí cloudového řešení PROFINET od společnosti Phoenix Contact.  

Vaše výhody

  • Maximální dostupnost, neboť přístup k procesním a bezpečnostním datům je možný kdykoliv a z jakéhokoli místa
  • Zvýšená produktivita díky komplexnímu sledování dat, zdrojů a strojů
  • Minimalizace poruch a prostojů díky vysoké mechanické robustnosti
  • Bezpečná a certifikovaná komunikace díky šifrování TLS

Cloudová bezpečnostní řešení pro větší efektivitu

Bezpečnost v PROFICLOUDu

Možnost přistupovat k datům bezpečnostních systémů v reálném čase prostřednictvím internetu věcí (IoT) a přeměnit je na smysluplné informace má pro Vás jako provozovatele zařízení nebo výrobce strojů velký potenciál.

  • Přeneste bezpečnostní data do cloudu pomocí cloudových zařízení
  • Shromžáďování a sledování procesních a bezpečnostních dat v cloudu
  • Možnost vyhodnocení shromážděných informací o mobilních koncových zařízeních odkudkoliv a kdykoliv

S cloudem kompatiblilní zabezpečené a nezabezpečené vstupy/výstupy pro rozvaděč

S cloudem kompatiblilní zabezpečené a nezabezpečené vstupy/výstupy pro polní instalaci

Možnosti s bezpečností v cloudu

S řešením Proficloud od společnosti Phoenix Contact můžete jako provozovatel zařízení nebo výrobce strojů zlepšit své provozní procesy, například analýzou chování uživatelů. Nebo se pokuste optimalizovat konstrukci stroje z ergonomického hlediska. Analýza dat v reálném čase navíc umožňuje preventivní údržbu a prodlužuje životnost Vašeho stroje včasnou výměnou spotřebních dílů, jako jsou např. relé.

Příklady aplikace

Ukážeme Vám příklady aplikací a nové možnosti, které Vám cloudové bezpečnostní řešení může nabídnout:

Jste provozovatel strojů. U Vašeho zařízení dochází k výraznému počtu přerušení práce.

Přerušení výroby jsou spouštěna zařízeními nouzového zastavení a otevřením dveří.

Návrh řešení pomocí cloudového bezpečnostního řešení

První analýza dat v reálném čase dveřního spínače připojeného do cloudu a tlačítko nouzového zastavení Vám ukáže, v jakém časovém období byl daný stroj obsluhován a jaké další procesní parametry byly k dispozici. Možnými procesními parametry mohou být např. výrobní kapacita nebo zmetkovitost.

Jděte o krok dále a proveďte srovnávací analýzu strojů podobné konstrukce nebo strojů od různých výrobců. Kromě toho můžete porovnat výkon podobných strojů v různých pracovních směnách.

Z toho lze vyvodit závěry o chybné konstrukci nebo nesprávném provozu a mohou být přijata opatření ke zvýšení produktivity.

Jste provozovatel strojů. Stroj je pravidelně čištěn nebo udržován.

Sledujete rychlost pohonu stroje a zjišťujete, že se mění provozní režim a stroj začne pracovat se sníženou rychlostí. Ochranné dveře však zůstávají v režimu seřizování nápadně často zavřené.

Návrh řešení pomocí cloudového bezpečnostního řešení

V cloudu se v reálném čase shromažďují signály týkající se bezpečnosti, jako je uzamknutí ochranných dveří, potvrzovací zařízení ve spojení s provozními režimy a bezpečné profily rychlosti a jsou k dispozici pro analýzu. To Vám například umožňuje kontrolovat hodnověrnost jako preventivní opatření proti manipulaci. 

Jste provozovatel strojů. Vaše zařízení vyžaduje častou údržbu.

Kvůli častým neplánovaným údržbám jsou bezpečnostní součásti, které podléhají opotřebení, jako např. relé, ventily a mechanické spínače, neúměrně namáhány.

Návrh řešení pomocí cloudového bezpečnostního řešení

Příliš časté otevírání ochranných dveří může znamenat, že stroj nefunguje podle očekávání a vyžaduje intenzivnější údržbu. Pro Vás jako provozovatele stroje existuje možnost přijetí nápravných opatření. Častější používání mechanického zámku dveří by snížila životnost a ovlivnila původní životnost (doba funkčnosti pro výpočet úrovně vlastností). 

Nesete odpovědnost za sledování mostů a zdymadel.

Říční toky znesnadňují přímý přístup k jednotlivým zařízením. Tímto způsobem lze zvedací mosty a zdymadla rozeseté na velké ploše řídit centrálně z velína.

Návrh řešení pomocí cloudového bezpečnostního řešení

Použijte naše cloudové řešení jako alternativu kabelů pro bezpečnostní data. Můžete např. monitorovat mosty na dálku, zdvihnout je, spustit nebo aktivovat nouzové zastavení. Snímky z monitorování lze rovněž přenést přímo do cloudu k dalšímu zpracování.

PROFICLOUD – cloudové řešení pro průmysl

Internet věcí (IoT) s PROFICLOUDem  

Internet věcí (IoT) s PROFICLOUDem

V řešení PROFICLOUD nabízí společnost Phoenix Contact otevřenou platformu IoT pro efektivní integraci cloudových prvků automatizace a cloudových služeb.

S PROFICLOUD propojíte v síti Vaše výrobní zařízení napříč stanovišti a bezpečně. Za tímto účelem jsou sítě PROFINET propojeny pomocí systémového vazebního členu.

Využijte k tomu hotové služby z naší nabídky nebo vytvořte své individuální cloudové služby s naší vývojovou sadou softwaru (SDK).

Chráněná komunikace díky šifrování TLS

Bezpečné šifrování TLS  

Bezpečné šifrování TLS

Komunikace ze systému PROFICLOUD a do něj je šifrována protokolem TLS 1.2.

Všechna zařízení a služby připojené k systému PROFICLOUD vždy navážou odchozí spojení. To znamená, že se všichni účastníci připojují k PROFICLOUD, nikoliv cloud k účastníkům.

Tím je zabráněno nežádoucímu navázání připojení z internetu k účastníkům systému Proficloud.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít