Zpět na přehled

Plný duplex pouze s jedním vláknem: nové světlovodné mediální konvertory s technologií WDM

Pro datový přenos Ethernetem světlovodnými vlákny jsou zpravidla potřeba dvě světlovodná vlákna. Nové mediální konvertory Fast Ethernet se vyznačují jedinečnou technologií: Pro optickou komunikaci potřebují již jen jedno světlovodné vlákno.

Optický přenos pomocí technologie Wavelength Division Multiplex

Technologie WDM  

Obousměrný přenos dat pomocí technologie WDM

WDM znamená Wavelength Division Multiplex. Tato multiplexová technologie využívá obou vlnových délek, tedy 1.310 nm a 1.550 nm.

To umožňuje současné posílání i přijímání (obousměrnost) na vláknu singlemode – a to bez omezení přenosové kvality a šířky pásma. Pro spojení pomocí optických vláken se používají dvě zařízení. Zařízení A vysílá na kanálu TX vlnu o délce 1.310 nm a zařízení B přijímá stejnou délku světelné vlny na kanále RX. V opačném směru je to obráceně s vlnovou dálkou 1.550 nm. Tím je zajištěno spojení pouze mezi zařízením A a zařízením B. Zařízení jsou k dostání v sadě (zařízení A a zařízení B).

Pomocí technologie WDM lze zdvojnásobit šířku pásma ve stávajících světlovodných sítích použitím dvou párů mediálních konvertorů WDM. Za tímto účelem se již položený kabel rozdělí na dvě nezávislá síťová spojení. Pokud se jedná o novou instalaci, dojde ke snížení nákladů, protože se ušetří kabely a konektory.

Zpět nahoru

Optický přenos s WDM v rotujících aplikacích

Pro rotující aplikace  

Jednovláknové mediální konvertory jsou vhodné obzvláště pro rotující aplikace.

Mediální konvertory s technologií WDM mají další výhodu při používání v rotujících zařízeních. Poprvé je umožněno cenově výhodné světlovodné spojení přes optický rotační konvertor. U otáčejících se aplikací, jako jsou stroje s kruhovým taktem nebo větrné elektrárny, spočívá výzva v přenosu energie a signálů mezi pevnou a rotující částí zařízení. Pro přenos dat se dosud používají převážně elektromechanické sběrací kroužky. Avšak tam, kde se přenášejí vysoké výkony, může docházet k elektromagnetickému rušení, proti kterému je technologie světlovodných vláken odolná.

Mediální konvertory WDM, které pracují pouze s jedním světlovodným vláknem, zatraktivňují používání optického rotačního konvertoru. Tzv. Optical Rotary Joints jsou odolné vůči opotřebování a jsou již nabízeny velkým počtem výrobců. Ve srovnání s optickými rotačními konvertory s více vlákny je cena zařízení s jedním vláknem díky jednodušší konstrukci značně nižší. Vedle větrných elektráren využívají výhod optického rotačního přenosu i další zařízení. Mediální konvertory s technologií WDM se tak používají např. v radarových zařízeních, námořních pohonných systémech, ve strojích s kruhovým taktem a v automobilovém a balicím průmyslu.

Zpět nahoru

Redundance v rotujících aplikacích pomocí světla a mědi

Redundantní datová komunikace  

Redundantní datová komunikace

Obzvláště u větrných elektráren je důležité zajistit výkonnou datovou komunikaci mezi hlavicí a gondolou. Redundantní síť je zde výhodou. K datové komunikaci se zde používají vzájemně nezávislé přenosové cesty.

Standardní ethernetový přenos dat je realizován pomocí dvou mediálních konvertorů WDM. Pro světlovodný přenos se používá optický rotační konvertor s jedním vláknem, který je integrován do osy stávajícího měděného sběracího kroužku. Tato přenosová cesta je odolná vůči EMV, potenciálově oddělená a bezúdržbová. Redundantní cesta je konstruována pomocí extendérů Ethernetu. Pro spojení SHDSL se používá stávající měděný sběrací kroužek a řízení redundance je zajištěno přes řiditelné přepínače.

Pomocí nových mediálních konvertorů WDM tak lze zajistit nákladově efektivní, výkonnou a spolehlivou datovou komunikaci. Ve spojení s extendéry SHDSL od Phoenix Contact, které komunikují přes běžné měděné spojení sběracího kroužku, vzniká řešení redundantní sítě budoucnosti.

Zpět nahoru

Praktické diagnostické funkce s Link-Management

Funkce LFP a FEF  

Při přerušení sítě: odpojení přenosové cesty

Mediální konvertory od Phoenix Contact nabízejí rozsáhlé možnosti diagnostiky. Integrované funkce Link-Management LFP (Link Fault Pass Through) a FEF (Far-End Fault) tak zajišťují permanentní monitoring spojení. To zaručuje vysokou dostupnost zařízení. Link na světlovodném spojení se odpojí, pokud se na měděné straně mediálního konvertoru zjistí ztráta spojení. Mediální konvertor na protilehlé straně registruje rozpojení linku na optické trase a přeruší také spojení svého segmentu Twisted-Pair.

Celá trasa spojení na optickém úseku se tak chová stejně transparentně, jako je tomu při čisté komunikaci v mědi. Obě strany síťového spojení okamžitě rozpoznají ztrátu linku a mohou tak reagovat příslušným způsobem. Při redundantním spojení na ně mohou účastníci okamžitě přepnout. Signalizace funkce FEF na mediálních konvertorech umožňuje navíc při ztrátě linku lokalizaci chybného segmentu.

Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace
  • Plný duplex pouze s jedním vláknem: nové světlovodné mediální konvertory s technologií WDM

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít