Na všechny tiskové zprávy

Změna našeho označení RoHS na obalové etiketě

15.09.2016

Označení RoHS  

Z „RoHS WEEE COMPLIANT“ se stává „RoHS“

Zákonné požadavky činí přizpůsobení označení RoHS nezbytným.

S nabytím platnosti směrnice 2011/65/EU (směrnice RoHS II) se nesmí kromě označení CE používat žádný jiný symbol potvrzující shodu produktu s platnými požadavky směrnice. [článek 30, odstavec (4) nařízení (ES) č. 765/2008]. Společnost Phoenix Contact dosud trvala na základě smluvních dohod na vlastním symbolu „RoHS WEEE COMPLIANT“ a potiskla jím obalové etikety.

V souvislosti s realizací požadavků vyplývajících z čínské regulace RoHS a s tím spojenou povinností označení produktů, přizpůsobujeme z technických důvodů i označení pro „RoHS Evropa“ na obalových etiketách. V budoucnu se bude zobrazovat již jen orámované písmo „RoHS“. Navíc umístíme označení RoHS China po ekologickou dobu použití „Environment-friendly use period“ (EFUP), příp. pro dodržování mezních hodnot, na obalovou etiketu.

Tuto přeměnu obalové etikety budeme důsledně realizovat od data výroby 1. 9. 2016.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít