Dohled ve španělském solárním parku Zuera II zajišťuje dlouhodobé výnosy

Přehled

Solární panely v solárním parku Zuera II  

Solární park s 54 000 krystalickými moduly

  • Společnost Grupo Jorge provozuje nedaleko Zaragozy solární park na ploše více než 30 hektarů.
  • Stálý dohled stringů zajišťuje trvalý a efektivní provoz celého zařízení.
  • Byla vyvinuta připojovací skříň generátoru, do níž jsou zabudovány moduly pro dohled stringu a požadované komponenty přepěťové ochrany.
  • Díky kompletnímu řízení a vizualizaci zaznamenaných hodnot jsou dlouhodobě zajištěny energetické výnosy společnosti Grupo Jorge.

Profil zákazníka

Spolupracovníci společnosti Grupo Jorge v solárním parku Zuera  

Společnost Grupo Jorge provozuje solární park u Zaragozy (zdroj: Grupo Jorge)

Společnost Grupo Jorge je již 75 let aktivní v oblasti průmyslového zpracování masa a zasazuje se ve velké míře za udržitelné zacházení s dostupnými zdroji.

Solární park Zuera II, který společnost provozuje a který se v říjnu 2012 připojil s 11,5 megawatty k síti, se rozprostírá na ploše více než 30 hektarů a vyrábí solární proud pro více než 10 000 obyvatel.

Použití

Připojovací skříně generátoru a moduly dohledu stringů  

Připojovací skříně generátoru a moduly dohledu stringů s přepěťovou ochranou

Solární park Zuera II sestává z 54 000 krystalických modulů, které jsou vedeny jednou osou horizontálně dle průběhu slunce.

Topologie solárního parku je rozdělena do devíti segmentů. Každý segment sestává z 256 stringů, které jsou připojeny prostřednictvím 16 připojovacích skříní generátoru (GAK) ke dvěma centrálním měničům. Mezi GAK a stanicí měniče měří DC měřiče proud a napětí sběrnic stejnosměrného napětí. Na straně AC jsou změněný proud a napětí rovněž zjištěny před napájením do elektrické sítě.

Důležitým požadavkem provozovatele je stálý dohled stringů, aby byl zajištěn trvalý a efektivní provoz celého zařízení.

Řešení

Topologické zobrazení solárního parku  

Topologické zobrazení solárního parku

V souladu s tím vyvinula společnost Phoenix Contact připojovací skříň generátoru pro 16 stringů, ve které jsou zabudovány moduly dohledu stringů rodiny produktů Solarcheck a požadované komponenty přepěťové ochrany.

Solární vedení jsou připojena přes externí zásuvná připojení ke každé připojovací skříni generátoru. Sběrné svornice potenciálu zajišťují rychlé a prostorově úsporné spojení jednotlivých stringů. Měřicí moduly Solarcheck kontrolují proud a napětí stringů. Komponenty přepěťové ochrany pro vedení stejnosměrného napětí a datová vedení doplňují připojovací skříně generátoru.

Malá řídicí jednotka Inline sbírá stringová data komunikačních modulů Solarcheck účastníků parku. Tímto způsobem jsou osloveny trackingové jednotky, komunikační moduly Solarcheck, DC měřiče, invertory a AC měřiče. Řídicí jednotka zaznamenává navíc teplotu fotovoltaických modulů a hodnoty záření. které jsou zaznamenány přes analogové vstupní svornice, a dále pak data zpracovává.

Dvě meteorologické stanice zaznamenávají relevantní povětrnostní data, která jsou předávána řídicí jednotce. Ta posílá data přímo systému SCADA a přes protokol PROFINET k nadřazené řídicí jednotce parku.

Topologické zobrazení solárního parku se systémem řízení AXweb+ založeným na webu  

Systém řízení AXweb+ založený na webu

Kdykoliv zobrazit zaznamenané hodnoty

Při vizualizaci a dohledu zařízení sahá provozovatel po systému řízení AXweb+ založeném na webu od společnosti Phoenix Contact, který zobrazuje výkonová a povětrnostní data solárního parku. Provozovatel může aktuální data vyvolat přes webovou stránku, na níž jsou získané výkony vizualizovány, lokálně nebo přes internet a získá tím kdykoliv a kdekoliv relevantní informace.

Zpráva o chybě dokumentuje výpadky a vizualizuje problémy při komunikaci mezi jednotlivými účastníky parku. Personál údržby obdrží kliknutím myší kdykoliv přesné informace.V případě chyby je možné příčinu časově přesně lokalizovat a je možné okamžitě zahájit opatření. Navíc jsou servisní pracovníci prostřednictvím SMS upozorněni na poruchy.

Shrnutí

Kompletní řízení solárního parku Zuera II na základě monitoringu stringů a příslušná vizualizace zaznamenaných hodnot dlouhodobě zajišťují energetické výnosy společnosti Grupo Jorge. Podnikatelská skupina se na základě vysoké kvality celého řešení a rozsáhlé podpory rozhodla pro komponenty a systémy od společnosti Phoenix Contact. Pracovníci specializovaní na automatizaci tak průběžně doprovázeli a podporovali fázi uvedení do provozu. Protože všechny otázky firem účastnících se výstavby byly rychle zodpovězeny, bylo možné solární park v termínu připojit na síť.

Produkty

PopisTypObj. č.
Připojovací skříně generátoru pro 32 řetězců s pojistkou InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Připojovací skříně generátoru pro 16 řetězců se standardním zajištěním řetězceSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Fotovoltaické konektoryPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Fotovoltaické konektoryPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Průchozí svornice s pružinovou svorkouSTU 35/ 4X103033126
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-I-8S-20A2903241
Komunikační modul SCK pro pořizování záznamů z až 8 x měřicích modulů SCKSCK-C-MODBUS2901674
řadič InlineILC 171 ETH 2TX2700975
řadič Inline s rozhraním PROFINETILC 350 PN2876928
Nastavitelný řízený přepínač EthernetFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž na nosnou lištuTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Digitální vstupní svornice Inline, kompletní s příslušenstvímIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Funkční svornice Inline RS-485/-422 pro sériový přenos datIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
PopisTypObj. č.
Připojovací skříně generátoru pro 32 řetězců s pojistkou InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Připojovací skříně generátoru pro 16 řetězců se standardním zajištěním řetězceSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Fotovoltaické konektoryPV-CF-S 6-16 (+)
Fotovoltaické konektoryPV-CM-S 6-16 (-)
Průchozí svornice s pružinovou svorkouSTU 35/ 4X10
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-I-8S-20A
Komunikační modul SCK pro pořizování záznamů z až 8 x měřicích modulů SCKSCK-C-MODBUS
řadič InlineILC 171 ETH 2TX
řadič Inline s rozhraním PROFINETILC 350 PN
Nastavitelný řízený přepínač EthernetFL SWITCH LM 4TX/2FX
Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž na nosnou lištuTRIO-PS/1AC/24DC/10
Digitální vstupní svornice Inline, kompletní s příslušenstvímIB IL 24 DI 16-PAC
Funkční svornice Inline RS-485/-422 pro sériový přenos datIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít