Management životního cyklu poskytuje výrobci a uživateli bezpečnost investic

Přehled

Industrial Internet of Things  

Mnoho věcí se během jejího životního cyklu změní

  • Nástroje jako PLM (Product Lifecycle Management) nebo ERP (Enterprise Resource Planning) podporují migraci, komplexnost a přizpůsobivost a tím zajištění obchodního modelu v agilních systémech.
  • Pro Industrie 4.0 nedostačuje její použití, neboť digitální životní cyklus v inženýringu a fyzikální životnost vyrobeného produktu musí být zobrazeny.

Použití

Životnost fyzicky využitelného produktu (instance)  

Životnost fyzicky využitelného produktu (instance)

Díky příslušným mechanismům je možné zobrazit a ovládat digitální životní cyklus (typ) v inženýringu a fyzikální životnost (instance) vyrobeného produktu během jeho výroby a používání, hardware a software i procesy výrobního systému a také řetěz tvorby hodnot a obchodní modely.

Typ přitom označuje komponentu, pro kterou lze vytvořit instanci, s jednoznačně definovanými vlastnostmi, např. vyvinutý produkt v digitální formě. Instance představuje konkrétní, jednoznačně identifikovatelný komponent určitého typu: vyráběný přístroj. Životnost zahrnuje časový interval od konce výroby produktu do konce likvidace. Díky možnosti digitálního vyhodnocení těchto informací je možné řídit systémy, které sestávají z dynamicky se měnících subsystémů a vzájemně se ovlivňují s dalšími systémy.

Řešení

Využití digitálního výrobku přesahující výrobce  

Využití digitálního výrobku přesahující výrobce

Příklad slouží objasnění problému. Výrobce ventilu s vestavěnou senzorikou využívá konstrukční části, postupy a výrobní kroky jiných výrobců a kombinuje je s vlastní tvorbou v oblasti inženýringu a výroby. Kromě toho plynou do procesu standardy a požadavky dle specifikace zákazníka.

Výsledkem je digitálně popsaný typ produktu ve verzi 1.0, který mimo jiné obsahuje mikro-řadič ve verzi 3.1 výrobce chipu. S doplněním servisního softwaru od třetího poskytovatele ve verzi 10.0 instaluje konstruktér strojů ventil do zařízení. Ve svém procesu inženýringu určí pro něj relevantní atributy produktu jako profil využití pro tento typ ventilu. Uživatel pak vytvoří podle okolností profil využití odlišný od produktu a výrobce stroje.

Pokud výrobce mikro-řadiče nahradí verzi 3.1 verzí 4.0, musí výrobce ventilu navrhnout svůj přístroj znovu. Poté ho nabízí ve verzi 1.1 s kompatibilními vlastnostmi, pokud jde o formu a funkci, a funkčními rozšířeními. Poté se konstruktér strojů stará vyrovnáním svého profilu kompatibility o další použití ventilu a používá dodatečné funkce, které poskytne na základě aktualizace servisního softwaru na verzi 10.1.

Při výměně vadného ventilu může provozovatel stroje využít verzi 1.0 i 1.1. Dále musí být provedeno srovnání s vlastním profilem kompatibility. Pro překlenutí životnosti zařízení pak může výsledek sahat od jednosměrného použití nové verze ventilu přes přestavbu zařízení a aktualizaci softwaru až po vložení verze 1.0. K organizaci takového procesu v agilních systémech Industrie 4.0 je zapotřebí průchodný digitální popis požadavků.

Shrnutí

S rostoucí digitalizací se bude vysvětlený proces vyvíjet tak, že komplexnost exponenciálně poroste a bude možné ji ovládnout pouze explicitní integrací modelů životního cyklu do používaných systémů.

Tam, kde se produkty na základě dodavatelských řetězců, stavů softwaru a funkčních rozšíření neustále mění a obnovují, je standardizace doplněna agilním sledováním životního cyklu. Tímto způsobem lze s produkty manipulovat při jejich výrobě a během životnosti. Uvedené prvky životního cyklu vedou k bezpečnosti investice výrobce i uživatele.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít