Zpět na přehled

Systém řízení založený na IoT: Realizace udržitelného provozu budov

Přehled

Fasáda budovy 4  

Fasáda nové budovy 4 v lokalitě Phoenix Contact Bad Pyrmont

  • Začátkem května 2017 uvedla společnost Phoenix Contact do provozu novou kancelářskou budovu v lokalitě Bad Pyrmont.
  • Tato budova měla být provozována co nejekonomičtěji.
  • Díky vlastnímu systému řízení budovy Emalytics na bázi IoT lze techniku řízení budovy propojit s aktivní správou energií.
  • Konkurenční analýza provedená společností Rotermund Ingenieurgesellschaft za účelem porovnání nákladů při užívání nemovitostí ukazuje, že se lokalita Bad Pyrmont umístila na spodních příčkách příslušné nákladové skupiny.

Profil zákazníka

Pohled dovnitř budovy 4  

Nová budova se vyznačuje moderní a otevřenou architekturou

Budova 4 o rozloze 18 000 metrů čtverečních se vyznačuje moderní architekturou s vysokým podílem skla a velkým atriem, které prochází všemi poschodími.

Otevřený charakter se odráží i v infrastruktuře budovy, automatizaci místností a flexibilně navržených pracovištích.

Použití

Blokové tepelné elektrárny v lokalitě Bad Pyrmont  

Obě blokové tepelné elektrárny v lokalitě Bad Pyrmont pokrývají přibližně 60 procent spotřeby energie

Díky inteligentnímu síťovému propojení výroby, spotřeby a ukládání energie v kombinaci s topným a chladicím okruhem lze dosáhnout účinné správy energií a rovněž lepšího procesu napájení. Do čtyř kancelářských a výrobních budov této lokality je dodávána energie prstencovou koncepcí, ve které jsou propojeny všechny zdroje, spotřebiče a akumulátory.

Nová budova proto nepotřebuje vlastní napájení. Dvě blokové tepelné elektrárny pokrývají asi 60 procent vlastní spotřeby energie. Odpadní teplo, které vytvářejí, se používá k vytápění nebo chlazení budov. Aktivní správa zatížení prostřednictvím uložené regulační strategie zajišťuje, že nedochází k překročení špičkových zatížení.

Navíc jsou téměř všechny ventilační systémy vybaveny rekuperací tepla. Fotovoltaický střešní systém o výkonu 160 kWp rovněž vyrábí energii, která je mimo jiné využívána pro nabíjecí stanice elektromobilů.

Řešení

Řídicí jednotka ILC 2050 BI  

V automatizačním řešení je celkem integrováno 27 řídicích jednotek ILC 2050 BI

Facility Management se při realizaci techniky budovy rozhodl pro komponenty a systémy z vlastního sortimentu produktů. Základem je systém řízení budovy Emalytics, který spojuje techniku řízení budov s aktivní správou energií. Data z úrovně pole získává překryvný systém prostřednictvím 27 řídicích jednotek typu ILC 2050 BI. Řídicí jednotka na bázi Niagara Framework funguje jako chytré zařízení, které veškerá data systémů předává standardizovaně do techniky řízení budov Emalytics.

Jak klasické snímače a akční členy, tak také nové inteligentní polní přístroje na bázi IP lze do systému zapojit snadno a rychle. Na základě zaznamenaných informací umožňuje systém Emalytics preventivní údržbu nainstalovaných zařízení. Neobvyklá data například upozorní provozovatele na poruchu hrozící v budoucnu. Systém Emalytics tak analyzuje parametry zapalovacích svíček motorů zabudovaných v blokových tepelných elektrárnách a v případě potřeby navrhne jejich preventivní výměnu. Díky tomu se výrazně zvyšuje životnost blokových tepelných elektráren.

Zařízení ILC 2050 BI dále podporuje všechny standardy zavedené v technice budovy, jako jsou BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP nebo oBIX. Příslušné moduly portfolia Inline-I/O umožňují připojení běžných sběrnicových systémů jako Dali, Modbus/TCP nebo Modbus RTU. Díky zapojení polních přístrojů nezávislých na protokolu do ILC 2050 BI se výrazně snižují náklady na návrh a kabeláž.

Pomocí této správy budov lze snadno a nezávisle na umístění spravovat a kontrolovat nejrůznější nemovitosti. Navíc lze stávající budovy do nového systému snadno integrovat. To poskytuje velké množství výhod provozovateli, který nyní může například vzájemně porovnávat lokality nebo vytvářet komunikační platformu pro všechny nemovitosti. Na základě dostupných dat je možné zlepšovat procesy dodávek napříč všemi budovami, což vede k hospodárnějšímu provozu nemovitostí.

Závěr

Společnost Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG se specializuje na optimalizaci provozu budov, na výpočet nákladů na životní cyklus a na benchmarking nákladů na užívání budov. Na základě benchmarku z nejrůznějších typů budov s hrubou podlažní plochou 85 000 metrů čtverečních provedla tato společnost konkurenční analýzu pro společnost Phoenix Contact. Hodnocení výsledku ukazuje, že lokalita Bad Pyrmont se umístila na spodních příčkách nákladové skupiny. Bylo toho dosaženo inovativními koncepcemi v oblasti infrastruktury budov, technické a komerční správy budov a také efektivní tvorbou nákladů na dodávky a likvidaci.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401