Doprava a rozvod vody

Doprava a rozvod vody

Spolehlivé zásobování vodou

Minimalizujte vodní ztráty pomocí kompletních řešení od dálkového dohledu až po management průsaků.

Aby byla na mnoha místech k dispozici pitná voda, je často zapotřebí široce rozvětvená zásobovací síť. Zde je k ovládání a dohledu nezbytný neustálý přístup ke všem zařízením.

Phoenix Contact k tomu účelu dodává kompletní řešení od dálkového dohledu až po systém managementu průsaků k minimalizaci vodních ztrát.

Vaše výhody

  • Knihovna procesů zaměřená na uživatele pro vodní hospodářství k efektivní automatizaci vašich zařízení
  • Předem vyrobené funkční bloky pro mnoho polních přístrojů a funkcí
  • Efektivní management životního cyklu díky snadno použitelným funkčním blokům

Zdroj nepřerušeného napájení v rozvodné síti

Rozváděč se zdrojem nepřerušeného napájení  

Průběžné napájení decentrálních částí zařízení

Na cestě vody ke spotřebiteli je třeba dohled různých stanic v rozvodné síti. Zejména u decentrálních částí zařízení je důležité průběžné napájení proudem.

Nabízíme zdroje nepřerušeného napájení a baterie podle použití s integrovanou IQ technologií k dohledu životnosti baterií až k řídicímu systému.

Bezdrátový dohled vodních nádrží

Nádrž pitné vody  

Napojení vodní nádrže k velínu pomocí rádiové techniky

Výškové a přečerpávací nádrže na pitnou vodu se nacházejí na širokém, často nepřístupném území. Dohled decentrálních částí je nutný k zajištění zásobování vodou.

S řešením společnosti Phoenix Contact jednoduše realizujte napojení až do velína pomocí rádiové techniky.

Regulace tlaku zaměřená na spotřebu ke snížení vodních ztrát

Průsaky v potrubí  

Minimalizace ztrát z průsaků pomocí regulace tlaku

Kvůli odběru pitné vody ze sítě, který se po celý den mění, má při sledování ztrát z průsaků velký význam průtok a tlak v potrubí.

Společně s partnery společnost Phoenix Contact vyvinula řešení k minimalizaci ztrát v potrubí, které se zakládá na managementu tlaku nezávislém na odběru.

Řešení pro síť k rozvodu vody

V síti k rozvodu vody je důležitý plynulý dohled a řízení venkovních stanic. Phoenix Contact nabízí speciální řešení pro managament průsaků a dálkového potrubí, která se zakládá na modulární technologii ovládacího řízení.

K přenosu dat mohou být použita různá média, jako SHDSL, rádiová a mobilní technika. Řešení mohou být často modulárně rozšířena a díky parametrizaci namísto programování mohou být jednoduše uvedena do provozu.

Topologie: Řešení pro síť k rozvodu vody

Modulární technologie ovládacího řízení pro managament průsaků a dálkového potrubí

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít