Modernizace ochrany před povodněmi: vyšší dostupnost při nižších nákladech

Přehled

Čerpání vody ve výše položeném vodním toku  

Vodní čerpadla v čerpacím zařízení Nijmegen

  • Pokračující urbanizace a místní povětrnostní podmínky kladou nové nároky na přeshraniční regulaci vodních zdrojů pro zajištění měst a obcí před velkou vodou a povodněmi.
  • Phoenix Contact nabízí komplexní řešení automatizace, která přispívají k ochraně před povodněmi, snižují náklady na inženýring a současně zvyšují dostupnost zařízení.
  • Řešení automatizace umožňuje efektivní přehled o jednotlivých procesních parametrech a rychlé a bezpečnější zpracování signálů.

Profil zákazníka

Čerpací zařízení v Nijmegenu  

Čerpací zařízení v Nijmegenu

Nizozemský vodohospodářský úřad Rivierenland je kompetentní pro hospodaření s vodou v 38 okresech s celkem asi 950 000 obyvateli.

Čerpací zařízení v Nijmegen zajišťuje regulaci vodní hladiny v tocích, takže jsou obyvatelé v oblastech Ooijpolderu a Düffeltu i dolnorýnských polderech trvale chráněny před povodněmi.

Použití

Výkonová řídicí jednotka RFC 470 PN 3TX  

Výkonová řídicí jednotka RFC 470 PN 3TX

Zvyšující se počet obyvatel a z toho vyplývající pokračující urbanizace vedou k stále rostoucí městské infrastruktuře. Při zacházení s přírodními zdroji, jako je voda, proto již nepostačuje zohlednění pouze místních požadavků a událostí. Proto je zapotřebí například pokračující regulace vodních zdrojů, aby byla chráněna města a obce před velkou vodou a povodněmi.

V rámci projektu International Water Association se na moderní technologie přestaví celkem 165 stavidel a 135 kanálových čerpacích zařízení. To se týká i památkově chráněného čerpacího zařízení v Nijmegenu, které provozuje vodohospodářský úřad Rivierenland se sídlem v Tielu. V kooperačním projektu Nizozemí a Německa byla dříve používaná reléová technika nahrazena moderním řešením automatizace od společnosti Phoenix Contact.

Řešení

Dotykový panel v rozváděči  

Panelový počítač s dotykovou funkcí

Centrálně instalovaná řídicí jednotka RFC 470 PN 3TX řídí nyní až tři velká čerpadla. Načítá jejich frekvenční měniče prostřednictvím Profinetu, takže agregáty je možné dohlížet neustále. Vazební členové sběrnice Profinet IL PN BK DI8 DO4 2TX rozmístění v zařízení umožňují připojení různých senzorů a aktorů přes digitální a analogové signály. Jednoduché možnosti diagnostiky podporují pracovníky v případě poruchy při vyhledání chyby, což zvyšuje dostupnost čerpacího zařízení.

Pracovníci musí mít navíc možnost během provozu zasahovat do procesu. Za tímto účelem je do dveří rozváděče namontován dotykový panel. Zde se čitelně zobrazují veškerá naměřená a provozní data a v případě potřeby je lze ručně změnit. Kvůli vysokým nákladům systému SCADA se vedoucí pracovníci rozhodli pro vizualizační software WebVisit založený na webu. Ten komunikuje prostřednictvím Ethernetu s centrální řídicí jednotkou a zobrazuje současné informace prostřednictvím webových stránek na panelu. Pracovníci tak mohou prostřednictvím zajištěného VPN tunelu vyvolat aktuální hodnoty všech čerpacích zařízení a stavidel, aby bylo možné v případě poruchy rychle reagovat. Pro design webových stránek i programování řídicích jednotek a dokumentaci byl vyvinut standard. Sjednocením se snižují náklady na inženýring.

Pro trvalý dohled vnějších zařízení se nyní přenášejí nejdůležitější naměřená a provozní data prostřednictvím protokolu dálkového ovládání IEC 60870-5-104 spolehlivě a se zajištěním proti výpadku k velínu. Centrální řídicí jednotka instalovaná do čerpacího zařízení zpracovává řídicí pokyny poskytnuté velínem a posílá zpět aktuální provozní data pomocí spojení VPN. Pokud dojde k přerušení přenosu dat, jsou všechny informace opatřeny časovým razítkem a uloženy do paměti jednotky RFC 470 PN 3TX. Jakmile dojde k obnovení komunikace, přenáší řídicí jednotka data ve správném pořadí k velínu.

Shrnutí

Vedle modernizace doposud používané reléové techniky se vodohospodářský úřad snaží s výhledem do roku 2030 o neutrální energetickou bilanci. Pro dosažení tohoto cíle vyrábí solární panely a malé větrné elektrárny lokálně energii nezbytnou pro zásobování stavidel. Aby byla tato energie dostačující pro provoz příslušného zařízení, je nezbytné použití elektrických komponentů s nízkou spotřebou proudu.

Dostupné neefektivní přístroje se proto nahrazují úspornými automatizačními produkty od společnosti Phoenix Contact. Tato výměna umožňuje provoz všech stavidel s ohledem na zdroje a přispívá následně k ochraně životního prostředí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít