Řešení pro vedení provozu

Přehled

Řízení dodávaného výkonu  

Řízení dodávaného výkonu

 • Vypovídající úroveň dat je podstatným základem pro efektivní technické vedení provozu velké fotovoltaické elektrárny.
 • Systém řízení dat SOL-DMS od společnosti Phoenix Contact je přizpůsoben požadavkům velkých fotovoltaických zařízení a univerzálně škálovatelný.
 • Jako modul systému řízení parku lze systém SOL-DMS velmi dobře integrovat do infrastruktury.

Použití

Centrální řízení dat je klíčovou úlohou pro efektivní provoz velké fotovoltaické elektrárny. Pro provoz zařízení jsou zaznamenávána nejrůznější data, např. hodnoty výnosu, chybová hlášení a charakteristiky provozu. Archivace dat probíhá typicky lokálně na serveru v zařízení.

Pro posouzení efektivity je nezbytný záznam a archivace po celý životní cyklus zařízení. Phoenix Contact nabízí systém řízení dat nezávislé na výrobci pro záznam, archivaci a vyhodnocení přímých nebo vypočítaných provozních dat. Systém SOL-DMS poskytuje individuálně zpracovaná data pro různé skupiny uživatelů.

Topologie systému řízení dat

Řízení dat nezávislé na výrobci pro záznam, archivaci a vyhodnocení provozních dat

Řešení

Systém řízení SOL-DMS od společnosti Phoenix Contact slouží vizualizaci dat, která jsou zpravidla zaznamenávána decentrálně v poli a poskytována řídicími jednotkami. Data pochází z různých zdrojů, např. fotovoltaických řetězců, měničů, meteorologické stanice nebo informace ze sítě.

Data všech aplikačních oblastí se přenášejí na centrální server, odkládají do databáze a poskytují se koncovému uživateli. Pro výlučné použití funkce HTML5 lze pro zobrazení dat použít standardní PC nebo webový terminál s obvyklým prohlížečem.

Všechna zaznamenaná data se archivují v definovaných časových rastrech v databázi a zobrazují jako hodnota nebo historický trend na webové stránce. Přihlášený uživatel vidí pouze data trendu, která náleží k jeho uživatelské skupině.

Archiv alarmů poskytuje přehled o libovolných hlášení objevujících se v systému. Uživatel může hlášení filtrovat v souladu s oblastí své činnosti a zobrazit si je na rozhraní. Pokud se vyskytne např. porucha, dojde k oznámení prostřednictvím sms. Je informován účastník, který je k tomu určen buď na základě své role nebo byl schválen pro přijetí hlášení určitého obsahu nebo části obsahu.

Obrazovka softwaru řízení dat  

Software řízení dat podává kdykoliv informaci o stavu celého zařízení

Vizualizace
V systému SOL-DMS jsou ukládány předem definované typy objektů ve vizualizačním systému. Sem patří mj. Typy objektů jako meteorologická stanice, řízení segmentu, připojovací skříně generátoru a DNO Control pro dohled podmínek síťového připojení. Uživatel může tyto typy objektů použít jako předlohu. Kromě toho existuje možnost připojit a využít vlastní designy v souladu s možnostmi vizualizace.

Na úvodní stránce jsou zobrazeny jednotlivé segmenty (arrays) jako barevné body. V zeleném stavu běží zařízení s požadovaným výkonem. Není nutné zasahovat. Pokud bod změní svoji barvou na žlutou, znamená to varování. V tomto případě sice array běží dál, měla by být však provedena kontrola.

Pokud se barva změní na červenou, došlo k poruše. Daná část zařízení již nedodává žádnou energii. Je vyvolán definovaný alarm. Modrá barva ukazuje, že v této části zařízení je prováděna údržba. V závislosti na aktuální barvě v celkovém přehledu se může uživatel v dalších podnabídkách informovat o stavu příslušného segmentu až do úrovně řetězce. Díky přehledné vizualizaci je tak kdykoliv informovaný o stavu zařízení.

Archivace dat

Systém SOL-DMS zaznamenává a archivuje data po celý životní cyklus zařízení. To klade zvláštní požadavky na archivaci dat vzhledem k zahuštění a redundanci. Pro ukládání dat platí následující pravidlo:

 • Ukládání základních dat každých 15 vteřin a dostupnost po dobu 24 hodin
 • Po 24 hodinách se data zahušťují na interval v trvání 60 vteřin
 • Po šesti měsících se data komprimují na 5minutovou hodnotu
 • Po 2 letech na hodnotu 15 minut
 • Data mohou vydržet až 25 let
Archivace dat

Ukládání všech relevantních dat zařízení po dobu až 25 let

Vaše výhody

 • Rychlá instalace a uvedení do provozu
 • Flexibilita díky škálovatelné možnosti přizpůsobení pro každou velikost zařízení
 • Nízké náklady na plánování díky individuální rozšiřitelnosti a reprodukovatelnosti pro každý typ zařízení
 • Uživatelsky definované přizpůsobení díky možnosti vlastního vytvoření rozhraní
 • Žádné další náklady pro provozovatele
 • Vysoké zabezpečení před neoprávněným přístupem díky lokálnímu uložení všech informací na serveru

Produkty

Systém řízení dat SOL (DMS) nabízíme v následující základní konfiguraci.

19palcové PC ve stojanu včetně:

 • Panel přepínače gigabitového Ethernetu se spojením optického vlákna a měděného kabelu
 • Vysoce dostupné elektrické napájení
 • Procesor
 • Jednotka s pevným diskem RAID
 • pracovní paměť
 • Operační systém Windows
 • antivirový software

Individuální konfigurace jsou k dostání na vyžádání. Všechny nezbytné softwarové nástroje jsou již instalovány předem a k dispozici.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít