Analýza/kontrola

Proces aplikace požadavků kladených na bezpečnost o strojích  

Analyzujeme vaše procesy a odhalujeme optimalizace

Pro právní zajištění musíte být schopni úplnou dokumentací dokázat, že jste provedli všechny nezbytné kroky podle požadavků směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice o nízkém napětí.

Probíhá ve vaší firmě již příslušný proces?

Rádi dohlédneme na dosavadní stav a poskytneme doporučení pro případnou optimalizaci.

Analýza shody podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Při analýze týkající se evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMV-RL) získáte nejdřív základní vstupní poradenství o zákonných souvislostech a relevantních pojmech. Vysvětlíme vám postup hodnocení shody včetně formálních povinností podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. V dalším kroku analyzujeme základní požadavky kladené na proces shody nebo volitelně i pro konkrétní provozní prostředek formou rozhovoru. Pozornost je přitom kladena na úplnost požadované dokumentace. Následně shrneme výsledky a poskytneme vám je spolu s doporučeními pro další postup. Víte, zda jsou k dispozici všechny požadované dokumenty pro proces hodnocení shody podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.

Popis Jazyk Stav
CE Analysis EMC [PDF, 0,11 MB]
Základní analýzy CE pro systémové integrátory podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
anglicky 12.10.2015

Kontrola shody podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

V rámci inspekce jsou nejdřív vysvětleny metody a procesy postupu hodnocení shody podle evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě pro elektrické provozní prostředky a místní zařízení. Postup realizovaný ve společnosti je v tomto procesu reflektován formou seznamu. Na základě této inspekce získá výrobce transparentní přehled o celkovém procesu a o k tomu nezbytných technických podkladech k dosažení shody se směrnicí. Tím je produkt navrhnut a vyhotoven podle všeobecně platných pravidel techniky. Víte, zda je dokumentace nezbytná pro proces hodnocení shody podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě obsahově úplná a lze popř. samostatně naplánovat požadovaná opatření ke zlepšení dostupnosti zařízení a provést včas opatření proti rušivému vysílání a rušivým vlivům a odstranit je.

Popis Jazyk Stav
CE Inspection EMC [PDF, 0,11 MB]
Detailní kontrola CE pro systémové integrátory podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
anglicky 12.10.2015

Analýza shody podle směrnice o nízkém napětí

Při analýze týkající se evropské směrnice o nízkém napětí (NSR) získáte nejdřív základní vstupní poradenství o zákonných souvislostech a relevantních pojmech. Vysvětlíme vám postup hodnocení shody včetně formálních povinností podle směrnice o nízkém napětí. V dalším kroku analyzujeme základní požadavky kladené na ochranné cíle pro elektrické vybavení/provozní prostředky nebo volitelně i pro proces shody pro konkrétní elektrický provozní prostředek formou rozhovoru. Víte, zda jsou k dispozici všechny požadované dokumenty pro proces hodnocení shody podle směrnice o nízkém napětí.

Popis Jazyk Stav
CE Analysis LVD [PDF, 0,11 MB]
Základní analýza CE pro systémové integrátory podle směrnice o nízkém napětí
anglicky 12.10.2015

Kontrola shody podle směrnice o nízkém napětí

V rámci inspekce jsou vysvětleny metody a procesy postupu hodnocení shody podle evropské směrnice o nízkém napětí. Postup realizovaný na tomto elektrickém provozním prostředku, příp. na elektrickém vybavení je v tomto procesu reflektován formou seznamu. Na základě inspekce získá výrobce transparentní přehled o celkovém procesu a o k tomu nezbytných technických podkladech k dosažení shody se směrnicí. Víte, zda je dokumentace nezbytná pro proces hodnocení shody podle směrnice o nízkém napětí obsahově úplná a lze popř. samostatně naplánovat požadovaná opatření ke zlepšení.

Popis Jazyk Stav
CE Inspection LVD [PDF, 0,11 MB]
Detailní kontrola CE pro systémové integrátory podle směrnice o nízkém napětí
anglicky 12.10.2015

Vyžádat si analýzu/inspekci

Vyžádejte si individuální analýzu nebo inspekci směrnice o strojích. Další podrobnosti vám rádi sdělíme.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít