Služby pro bezpečnost strojů a zařízení

Služby pro bezpečnost zařízení a strojů

Vaše bezpečnostní řešení

Kompetentní podpora pro celý zabezpečený životní cyklus vašeho stroje.

Zpět na Servis a podpora

Kategorie

 • Výrobce stroje
  Výrobce stroje

  Jako výrobce strojů musíte dodržovat požadavky směrnice o strojích i speciálně pro bezpečnost a spolehlivost řídicích jednotek. My vás při tom podpoříme!

 • Systémoví integrátoři
  Systémoví integrátoři

  Jako systémový integrátor se staráte o specifikaci bezpečnostních funkcí a z toho vyplývající kroky.

 • Provozovatel stroje
  Provozovatel stroje

  Pokud provozujete stroj, je vaší odpovědností dodržovat kvůli provozní bezpečnosti požadavky nařízení o provozní bezpečnosti.

Naše bezpečnostní služby pro vás: komplexní podpora ve všech otázkách bezpečnosti vašeho stroje. Podle toho, zda stroje provozujete, vyrábíte je kompletně či jen jejich části, s nimi obchodujete, dovážíte je nebo integrujete do strojů i technické systémy – jsme vám rádi k dispozici s našimi individuálními službami.

Vaše výhody

 • Přenosem bezpečnostních požadavků na společnost Phoenix Contact ušetříte čas
 • Maximální míra právní bezpečnosti díky vědomostem a zkušenostem bezpečnostních odborníků s certifikátem TÜV
 • Optimální bezpečnostní technické řešení díky rozsáhlému know-how pro technologie a produkty
 • Vyzrálý procesní management díky důslednému zohlednění všech požadavků
 • Na cíl orientovaný projektový management s optimálními, vzájemně sladěnými procesními kroky
 • Prokazatelné, řádné zajištění díky obecně platné dokumentaci

Odborný servis od první minuty

Naše know-how pro vaši bezpečnost. Naplánujte, postavte, provozujte a změňte své stroje podle zákonných požadavků – s podporou odborníků na provozní bezpečnost společnosti Phoenix Contact. Odborné vědomosti našich pracovníků s certifikací TÜV vám přinesou právní bezpečnost týkající se bezpečnosti pro stroje. Přitom vás podporujeme bez ohledu na výrobce.

Naše opatření se řídí zabezpečeným životním cyklem pro stroje dle EN ISO 13849, EN 62061 a pro procesní techniku podle EN 61511. To znamená: Průběžně, plánovaně a reprodukovatelně vás podpoříme při realizaci vašich bezpečnostních požadavků.

Tímto způsobem můžete jako osoba odpovědná za bezpečnost strojů a bezpečnost technologie procesů vyloučit všechny možné nebezpečné a systematické chyby, a tak pracovat ve shodě s normou.

Podpora během zabezpečeného životního cyklu

Bezpečnostní životní cyklus strojů  

Bezpečnostní životní cyklus strojů

Provozovatelé strojů
Podporujeme vás při stanovení úkolů k nařízení provozní bezpečnosti platné v Německu, k posouzení ohrožení a k bezpečnému poskytnutí pracovních prostředků. Pokud provádíte jakožto provozovatel stroje změny na vašem stroji, přebíráte na sebe dle okolností roli výrobce stroje.

Výrobce strojů
Podporujeme vás při stanovení úkolů podle směrnice o strojích platné v Evropě, o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice o nízkém napětí a k prohlášení o shodě CE. Proces tvoříme na základě zabezpečeného životního cyklu pro stroje od fáze 0 až po fázi 7.

Systémoví integrátoři
Podporujeme vás při požadavcích podle norem EN ISO 13849, EN 62061, evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice o nízkém napětí a při práci s asistenty softwaru SISTEMA. Proces tvoříme na základě zabezpečeného životního cyklu pro stroje od fáze 2 až po fázi 7.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany