Technologie SFB

Selektivní jištění

Selektivní jištění

Elektrická napájení technologií SFB slouží k selektivnímu a hospodárnému jištění Vašeho zařízení.

Pro nejvyšší dostupnost systému musí dojít k magnetickému vypnutí standardních jističů, protože jenom tak dochází k selektivnímu odpojení chybných proudových cest a důležité části zařízení zůstávají bez přerušení v provozu. Pomocí technologie SFB poskytují napájecí zdroje a měniče DC/DC krátkodobě několikanásobek svého jmenovitého proudu a poskytují tak potřebnou proudovou rezervu.

Váš cíl: nejvyšší dostupnost systému

Ve výrobě nelze chyby nikdy zcela vyloučit. Proto může dojít například ke zkratu na propojení nebo k chybným funkcím spotřebičů. Přesto by měl stroj nebo zařízení v nedotčených oblastech pracovat dál bez přerušení, pokud je to možné vzhledem k celkovému procesu.

Řešením je oddělení jištění jednotlivých koncových přístrojů nebo malých funkčních skupin. To zabraňuje zbytečnému vypínání nedotčených částí zařízení v případě chyby.

Napájecí zdroje a převodníky DC/DC s technologií SFB zajišťují Vaši výrobu. SFB znamená selektivní odpojovač. V případě chyby dodávají přístroje po dobu 12 ms 6násobný jmenovitý proud, aby došlo k odpojení dotčeného proudového obvodu.

Zpět nahoru

Hospodárné jištění s jističi vedení

Důležité části zařízení zůstávají v provozu  

Technologie SFB

Běžně bývají na zdroji k řadiči paralelně připojeny další spotřebiče, jako senzory nebo aktory. K minimalizaci časů odstávek by každá tato cesta proudu měla mít samostatné jištění.

Pokud potom dojde ke zkratu, bude chybná cesta elektrického napájení odpojena a ostatní spotřebiče budou bez přerušení pracovat dál.

V současné době jsou pro ochranu proudového obvodu běžně dostupné jističe nejekonomičtějším řešením. Vypínají se elektromagneticky nebo tepelně pomocí bimetalu.

K aktivaci během několika milisekund však integrovaný elektromagnet potřebuje výrazně vyšší proud, než je jmenovitý proud jističe.

Zpět nahoru

Charakteristika jističů

Přístrojové jističe s jmenovitým proudem 6 A  

Magnetické vypínání od 30 A

Zkratové proudy potřebné pro elektromagnetickou aktivaci jsou zpravidla uváděné výrobcem pro střídavý proud (AC). Uživatel proto musí zohlednit, že hodnoty DC jsou vyšší o faktor 1,2.

Jističe jsou nabízeny s různými vypínacími charakteristikami, v průmyslové oblasti se většinou používají jističe s charakteristikou B nebo C.

U charakteristiky B jsou pro aktivaci jističe zapotřebí tyto proudy:

  • Aplikace AC: 3-5násobný jmenovitý proud
  • Aplikace DC: 3-6násobný jmenovitý proud

Pro jistič 25 A s charakteristikou B je proto za nepříznivých podmínek zapotřebí 150 A, aby došlo k aktivaci během několika milisekund.

Pro jističe s charakteristikou C jsou zapotřebí tyto proudy:

  • Aplikace AC: 5-10násobný jmenovitý proud
  • Aplikace DC: 5-12násobný jmenovitý proud
Zpět nahoru

Technologie SFB zabrání poklesu napětí

Magnetické vypnutí během 3 až 5 ms  

Dynamická rezerva proudu

Dlouhé trasy vedení omezují v případě chyby potřebný vypínací proud. Proto může k vypnutí jističe dojít se zpožděním nebo k němu vůbec nedojde.

Pokud elektrické napájení poskytuje malou rezervu výkonu, ta zajistí tepelné vypnutí, které může trvat několik sekund nebo minut.

Vyhledávání chyby je v tomto případě sice snadné, protože je vidět, který jistič se vypnul. Nicméně v tomto intervalu již nastal pokles elektrického napájení 24 V DC a výpadek ovládání.

V nejhorším případě dodává síťový zdroj ještě několik sekund nízký proud nebo krátkodobou proudovou rezervu, takže jištění vůbec nevybaví. Potom je hledání chyby časově velmi náročné a finančně nákladné.

Přístroje konstrukční řady QUINT s technologií SFB proto dodávají až 6násobný jmenovitý proud. S tímto impulzem se jističe magneticky vypnou.

Zpět nahoru

Délka a průřez vodiče

Vzdálenost I je rozhodující pro vypnutí jističe  

Dodržujte maximální délky vedení

Zda jistič vypne dostatečně rychle, závisí také na délce a průřezu vedení, kterým je spotřebič připojen.

Zde není rozhodující pouze vysoký proud, který může poskytovat síťový zdroj. Pouze pokud je impedance chybné cesty proudu dostatečně nízká, může vysoký proud protékat i v případě zkratu a magneticky vypnout jistič.

Jaké elektrické napájení je vhodné při jaké délce vedení a jakém průřezu pro Vaši aplikaci, můžete zjistit pomocí naší matice projektování.

Zpět nahoru

Příklad aplikace

Nepřerušený provoz řízení v případě zkratu spotřebiče  

Nepřerušený provoz řízení v případě zkratu spotřebiče

Ukázkový scénář:

  • Elektrické napájení (24 V/20 A) napájí ovládání a tři další spotřebiče.
  • Každá cesta proudu je chráněna jističem (6 A s charakteristikou A / B).
  • Cesty proudu jsou z měděných vodičů o délce 25 m (průřez 2,5 mm2)

Pokud v tomto příkladu dojde ke zkratu, bude síťový zdroj pomocí technologie SFB krátkodobě dodávat 6násobný jmenovitý proud, tedy max. 120 A. Jistič se v každém případě vypne při desetinásobku jmenovitého proudu v magnetické oblasti své charakteristiky během 3 až 5 ms.

Ostatní spotřebiče budou pracovat dál, ovládání je průběžně napájeno 24 V DC a i přes zkrat běží bez přerušení dál.

Zpět nahoru

Z praxe

Pokus na tomto videu Vám znovu názorně ukáže, jaké výhody přináší technologie SFB.

Zpět nahoru

Přístrojové jističe od společnosti Phoenix Contact

Termomagnetický jistič s charakteristikou SFB  

Termomagnetický jistič

U rodiny termomagnetických jističů od společnosti Phoenix Contact je poprvé použita charakteristika SFB.

Tato vypínací charakteristika byla speciálně vyvinuta pro použití u napájecích zdrojů, které pracují na bázi technologie SFB. Kombinace obou těchto přístrojů zajišťuje obzvlášť spolehlivé vypnutí v případě chyby i u dlouhých vedení mezi napájecím zdrojem a koncovým přístrojem.

Charakteristika SFB vychází z charakteristiky C, má však výrazně zúženou toleranci. Díky tomu jistič rychleji dosáhne svého vypínacího proudu a o to dříve se vypne. To omezuje zkratový proud a snižuje zatížení vedení a připojených přístrojů.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Přístrojové jističe

Výukový modul na téma funkce přístrojových jističů

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít