Normy a standardy

Normy a standardy

Bezpečně a dlouhodobě

Otestovaný postup popisování od společnosti Phoenix Contact.

Zkouška odolnosti proti stárnutí

Zkouška stárnutí: Časové a teplotní charakteristiky  

Zkouška stárnutí: Časové a teplotní charakteristiky

podle IEC 60947-7-1/-2

Řadové svornice se vyznačují mimo jiné dlouhými životními cykly a odolávají trvalým provozním teplotám +125 °C. Aby odpovídal i popis svornic, příp. jejich potisk, těmto nárokům, jsou popisovací materiály společnosti Phoenix Contact vybaveny tepelnými stabilizátory.

Pro simulaci víceletého použití jsou označovací materiály v klimatizační skříni spolu se svornicemi, příp. vodiči vystaveny stanovenému teplotnímu cyklu. Spodní hranice teploty v klimatizační skříni je nastavena na +20 °C a horní hranice teploty na +120 °C (+80 °C u PVC).

Během zahřívací fáze a desetiminutové stálé fáze dosahují zkušební kusy maximální přípustnou provozní teplotu. Poté následuje fáze ochlazení. Zkouška obsahuje celkem 192 cyklů.

Označovací materiály Phoenix Contact jsou bez výjimky zkoušeny podle IEC 60947‑7‑1/‑-2. Všechny použité plasty disponují kromě toho dostatečnými bezpečnostními rezervami.

Zpět nahoru

Odolnost vůči olejům a chemikáliím

v souladu s normou DIN EN ISO 175

Přes vnější média, jako jsou tekutiny nebo plyny, mohou probíhat fyzikální, příp. chemické procesy nebo reakce. To může mít za následek změnu vlastností plastu. Plast může být poškozen nebo i zničen.

V důsledku toho mohou být touto změnou postiženy i potisky a popisy. Abychom tomu zabránili, používají se ve společnosti Phoenix Contact výlučně plasty a materiály pro potisk a popis, které jsou vyzkoušeny podle normy DIN EN ISO 175.

Zpět nahoru

Světelná stálost UV

Světelná stálost UV plastů  

Světelná stálost UV plastů

podle DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN ISO 60068-2-5

Podíly UV-B vedou u plastů k omezením mechanických vlastností. To má za následek, že v závislosti na typu plastu mohou být potisky a popisy poškozeny různě silně.

Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact jsou skladovány jak v suché, tak i vlhké atmosféře pod UV zářením a kontrolovány podle výše uvedených norem.

Zpět nahoru

Zkouška koroze

Zkouška koroze dle DIN 50018  

Zkouška koroze

podle DIN 50018

Extrémní vlivy prostředí kladou vysoké požadavky na konstrukční díly a jejich označení, příp. popis. Následující zkušební postup popisuje v souladu s normou DIN 50018 zkoušku koroze ve střídavém klimatu kondenzátu s atmosférou s obsahem oxidu siřičitého.

Do klimatizační skříně jsou zavedeny dva litry destilované vody a litr plynného SO2. Při zkušební teplotě +40 °C se tvoří v průběhu testu atmosféra s obsahem kyselin, která narušuje povrchy materiálů zkušebních kusů. Po osmi hodinách testovací doby schnou zkušební kusy 16 hodin při otevřených dveřích.

Poté probíhá mikroskopická vizuální zkouška. Všechny použité označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tuto náročnou normu a odolávají agresivním médiím.

Zpět nahoru

Solná mlha

Zkouška solnou mlhou dle IEC 60068‑2‑11/‑-52  

Solná mlha

podle IEC 60068-2-11/-52

Speciálně v konstrukci lodí musí být technické komponenty označeny a zůstat trvale čitelnými v korozivní atmosféře. Obsah soli ve vzduchu, ve spojení se zvýšenou vlhkostí, klade vysoké požadavky na použité potisky a materiály.

Na základě normy IEC 60068-2-11/-52 lze simulovat zatížení při mořském podnebí. Odolnost materiálů se testuje pomocí solné mlhy v korozivní atmosféře. Zkušební kusy jsou vloženy do zkušební komory a jemným dávkováním stříkány 5% roztokem chloridu sodného (NaCl; hodnota pH 6,5-7,2) při teplotě +35 °C po dobu 96 hodin.

Po ukončení zkoušky probíhá mikroskopická zkouška. Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tyto vysoké požadavky a jsou použitelné i za extrémních klimatických podmínek.

Zpět nahoru

Odolnost vůči rozpouštědlům

v souladu s EN 60464-2:2001

Označení a popisy musí odolat různým párám rozpouštědel. V souladu s výše uvedenou normou jsou potisky a popisy skladovány po dobu deseti dnů v acetonové, n-hexanové a etanolové atmosféře a poté musí být čitelné.

Zpět nahoru

Otěr a odolnost vůči otěru

Otěr a odolnost vůči otěru podle DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1  

Otěr a odolnost vůči otěru

podle DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1

Popisy a potisky musí být odolné proti čisticím prostředkům používaným v průmyslu. Výše uvedená norma stanovuje, že popisky a potisky jsou otíratelné pomocí měkkého hadříku vodou, isopropanolem, čisticím benzínem a n-hexanem. Poté musí být čitelné.

Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují vysoké požadavky na otěr a odolnost proti otěru a jsou použitelné ve všech aplikacích.

Zpět nahoru

Odolnost proti poškrábání

Odolnost proti poškrábání v souladu s DIN EN ISO 1518  

Odolnost proti poškrábání

v souladu s normou DIN EN ISO 1518

Popisy a potisky musí být odolné proti bodovým, příp. liniovým mechanickým zatížením. Z tohoto důvodu kontroluje společnost Phoenix Contact všechny popisy a potisky z hlediska odolnosti proti poškrábání podle výše uvedené normy.

Rydlo s polokulatou špičkou (průměr 1 mm) zatěžuje zkušební kusy v závislosti na postupu potisku s 2 N až 6 N. Poté probíhá vizuální a mikroskopické zkoumání zkušebních kusů. Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tyto vysoké mechanické požadavky.

Zpět nahoru

Odolnost vůči vibracím

podle IEC 60068-2-6

Tato zkouška slouží jako důkaz odolnosti proti vibracím a pevného uložení označovacích materiálů za stálého působení vibrací. Na zkušební kus se přenášejí harmonické, sinusové kmity k simulaci rotujících, pulzujících nebo oscilujících sil.

Test probíhá ve všech třech prostorových osách (x, y, z). Pro tuto zkoušku bude probíhat frekvenční rozsah od 3 Hz do 150 Hz rychlostí jedné oktávy za minutu. Efektivní hodnota zrychlení činí až 50 m/s2.

Zkušební kusy se testují ve třech osách každé dvě hodiny. Na označovacích materiálech se nesmí projevit žádné poškození, které by omezilo jejich další použití. Všechny označovací materiály od společnosti Phoenix Contact odpovídají normě a hodí se především pro aplikace, v nichž jsou vystaveny vysokým vibracím.

Zpět nahoru

Vibrační zkouška

Vibrační zkouška podle DIN EN 61373 – širokopásmové šumy  

Širokopásmový šum

podle DIN EN 61373 – širokopásmové šumy (zkušební úroveň podle normy DIN EN 50155)

V mnoha aplikacích a obzvláště v dopravní technice jsou popisovací materiály vystaveny vibracím a otřesům. Pro praktické napodobení vibračního zatížení jsou zkušební kusy testovány z hlediska odolnosti proti vibracím zvyšujícími se a sestupujícími frekvencemi a amplitudami.

Při zkoušce se prochází frekvenčním rozsahem 5 Hz až 150 Hz. Efektivní hodnota zrychlení činí až 42,5 m/s2. Zkušební kusy se testují ve třech osách (x, y, z) vždy po pěti hodinách. Na komponentách a označovacích materiálech se nesmí vyskytnout žádná poškození, která by snížila jejich další použití. Všechny označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tyto vysoké požadavky na odolnost proti vibracím.

Zpět nahoru

Mřížková zkouška

Mřížková zkouška v souladu s DIN EN ISO 2409  

Mřížková zkouška

v souladu s normou DIN EN ISO 2409

V tomto případě se provádí test tesafilmu. Transparentní samolepicí páska s lepivostí 10 ± 1 N je nanesena na testovaný potisk nebo popis. Poté je páska z povrchu odtrhnuta pod úhlem 60° ke směru tahu rychlostí cca 1 cm/s.

Po zkoušce nesmí být na lepicí pásce viditelný žádný zbytek potisku. Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact odpovídají této normě, jsou odolné a nelze je odlepit.

Zpět nahoru

Zkouška lepivosti

Zkouška lepivosti v souladu s testovací metodou FINAT č. 2  

Zkouška lepivosti

v souladu s testovací metodou FINAT č. 2

Tato zkouška slouží pro srovnání lepivosti etiket na různé základní materiály. Za tímto účelem jsou aplikovány proužky etiket (25 mm x 175 mm) s definovanou přilnavostí na příslušný základní materiál.

Po definované době skladování se proužek odtrhne pod úhlem 90° rychlostí 300 mm/min od základního materiálu. Udávaná lepivost se uvádí N/25 mm. Díky tomu zkouška umožňuje výběr nejvhodnější etikety pro danou aplikaci.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít