Technologie ACB

Technologie ACB

Redundantně až k zátěži

Aktivní redundanční moduly s technologií ACB zajišťují trvalé redundantní zásobování Vaší zátěže energií.

Redundantní napájecí zdroje zajišťují v zařízeních s maximálními požadavky na bezpečnost to, že výpadek síťového zdroje nepovede k prostoji. Přitom platí, že potenciální chybové zdroje od přívodního vedení přes napájecí zdroj až k zátěži musí být zahrnuty do dohledu.

Auto Current Balancing (ACB)

Napájecí zdroj QUINT ORING  

Symetrické rozdělení zatěžovacího proudu

Technologie ACB modulů QUINT ORING zajišťuje symetrické zatížení napájecího zdroje.

Přitom se průběžně zjišťuje rozdíl vstupního napětí mezi napájecími zdroji a až do odchylky 300 mV se tento rozdíl automaticky vyrovnává. Zatěžovací proud se tím úplně symetricky rozdělí.

Nasazením moderní technologie MOSFET se sníží stávající tepelné zatížení, v protikladu ke klasické diodě, až o 70 procent. Tento malý ztrátový výkon zajistí, že všechny komponenty rozvaděče zůstanou chladnější a životnost přístroje se prodlouží.

Zpět nahoru

Vše v rovnováze

Sloupcový graf napájecího zdroje QUINT ORING  

Indikace symetrického vytížení na přístroji

Sloupcový graf představuje symetrické vytížení napájecích zdrojů. Uživatel na první pohled rozpozná, které vstupní napětí je vyšší, který napájecí zdroj tedy bude více zatížen.

Různé stavy lze jednoduše odečíst, problémy budou rychle rozpoznány a mohou být během krátké doby odstraněny. Indikace a zobrazení odpovídají doporučení NAMUR.

Zpět nahoru

Permanentní dohled redundance

Indikace LED plovoucího signálního kontaktu u napájecího zdroje QUINT ORING  

Plný dohled redundance

Moduly QUINT-ORING kontrolují zatěžovací proud a vydají výstrahu, jakmile je nastavená hodnota překročena.

Pokud uživatel při rozšíření zařízení připojí k redundantnímu napájecímu zdroji dodatečné zátěže, může to zároveň vést ke ztrátě redundance.

Blíže to bude vysvětleno na příkladu v následujícím odstavci.

Zpět nahoru

Příklad

Situace: Redundantní užívání napájecího zdroje  

Příklad 1: redundance v pořádku, příklad 2: bez redundance

Dva redundantní napájecí zdroje, každý se jmenovitým proudem 5 A, napájí jednu řídicí jednotku, která potřebuje 5 A.

Je-li připojena dodatečná zátěž 3 A, může být přivedena z výkonové rezervy napájecího zdroje. Potřebný proud 8 A bude poskytnut bez poklesu napětí.

Přitom ovšem již není k dispozici redundance: Pokud nyní jeden z obou napájecích zdrojů vypadne, nemůže druhý přístroj již poskytnout 8 A. LED provozovateli zařízení signalizuje, že již není redundance k dispozici.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít