Zpět na přehled

Moderní kontrolní postupy zaručují nejvyšší kvalitu

Kontrola kvality nástrojů

Zkouška vytažení vodiče

Během propojení nebo za provozu působí na místa slisování tažné síly. Proto musí odborně lisované spojky a koncovky vodiče vykazovat vysokou míru mechanické bezpečnosti. U zkoušky zatížení tahem je lisovaný vodič vystaven po dobu 60 sekund určené, na průřezu závislé tažné síle a musí jí odolat. Tažnou silou se zatěžuje vodič v místě slisování. Přitom nesmí dojít k poškození na místě slisování. Obvykle je nakonec ještě použita maximální tažná síla až do zničení spoje.

Plynotěsnost lisovaných spojení

Pohled lisováním podélně  

Pohled lisováním podélně

Plynotěsný lisovaný spoj vzniká díky definovanému lisovacími postupu. Prameny nebo několik vodičů a konektor jsou propojeny do převážně homogenní struktury bez meziprostorů. Tím je vytvořeno trvalé, nerozpojitelné a spolehlivé propojení.

Pohled lisováním příčně  

Pohled lisováním příčně

Vedle kontrolovaných mechanických a elektrických vlastností spojení podává optické pozorování lisované oblasti důležité informace o kvalitě spojení. Výbrusy nebo snímky se vytvářejí počítačovým tomografem. Vyhodnocuje se pórovitost, tažnost v trhu a deformace jednotlivých pramenů.

Správně provedené slisování je maximálně chráněno proti plynům, jakými jsou průmyslová atmosféra obsahující oxid siřičitý, kyslík, solná mlha nebo další korozivní média. To zabraňuje, aby během životnosti spojení plyny způsobily korozi jednotlivých drátěných lanek a došlo ke zhoršení elektrických vlastností.

Lisovaná spojení koncovek vodiče nelze přímo porovnat se spojkami nebo kabelovými oky. Je třeba se na ně dívat jinak. Koncovky vodiče se používají jako ochrana před spletením pro měděné vodiče tříd 2, 5 a 6 vícedrátový, jemný drát a nejjemnější drát. Měděné pouzdro koncovky vodiče má tloušťku materiálu pouze od 0,15 mm do 0,45 mm. Je zřetelně tenčí než např. pouzdro kabelových ok. Pokud měděné pouzdro koncovky vodiče s průřezem vodiče 2,5 mm² vykazuje tloušťku materiálu 0,3 mm, činí tloušťka materiálu u srovnatelného kabelového oka 0,8 mm.

Výbrus  

Výbrus

Pro slisování koncovek vodiče se v normě DIN 46228 (část 1-4) popisuje mechanická kontrola a kontrola rozměru obalu od 2,5 mm² pro měděný vodič třídy 5 podle IEC 60228. Elektrické vlastnosti se hodnotí ve spojení s pozdějším použitím, např. ve svornici. Především v agresivním prostředí jsou nekorodující oblasti kontaktů předpokladem pro nízkoohmová a tím pádem vodivá spojení. Proto je nutné dbát na bezpečné usazení spojení v bodu připojení. Vliv agresivních médií v bodu připojení je vyhodnocen v normě řadových svornic pro měděné vodiče. Pokles napětí podle DIN EN 60947-7-1 nesmí před a po zkoušce překročit hodnotu 3,2 mV nebo 1,5násobek hodnoty naměřené na začátku zkoušky. Pokud zkušební kus splňuje požadavky zkoušky ve střídavém klimatu kondenzátu s atmosférou s obsahem oxidu siřičitého podle DIN 50018 (AHT 2,0 S), hovoříme o plynotěsném spojení. Tato zkouška zahrnuje uskladnění ve střídavém klimatu kondenzátu se změnou vlhkosti vzduchu a teploty. V prvním kroku zkoušky je zkušební kus po dobu 8 hodin vystaven objemu SO2 0,67 % při teplotě 40 °C a vlhkosti vzduchu cca 100 %. Po této zkoušce následuje schnutí zkušebních kusů po dobu 16 hodin při otevřených dveřích. Tento cyklus se provádí dvakrát a poté se zkušební kusy zhodnotí.

Krimpovačky, koncovky vodiče a spojky od společnosti Phoenix Contact vytváří při správném použití na kontaktních bodech trvalé a plynotěsné spojení. Ani agresivní média je negativně neovlivňují.

1000V zkoušky podle EN 60900

Zařízení pro napěťovou zkoušku izolovaných ručních nástrojů podle DIN EN 60900  

Zařízení pro napěťovou zkoušku izolovaných ručních nástrojů podle DIN EN 60900

V přísných bezpečnostních předpisech pro práci na částech pod napětím do 1000 V AC a 1500 V DC zaujímá nástroj izolovaný VDE, vedle obecných bezpečnostních opatření, klíčovou pozici.

Mezinárodní norma IEC 60900 klade nejvyšší požadavky na izolované nástroje. Vedle geometrických a rozměrových zadání jsou tam definovány především vlastnosti izolačních materiálů. Normu doplňují rozsáhlá zkušební zadání. Hodnotí se tak např. kvalita izolace a nápisů pomocí vizuální zkoušky. Nárazová zkouška testuje odolnost izolační vrstvy proti nárazu. Ani při nízkých teplotách (podle kategorie -25 °C nebo -40 °C) nesmí dojít ke zlomení, odloupnutí nebo prasklinám. Po kontrole vtiskem (polokoule o průměru 5 mm) je izolace zatížena 20 N na 2 h při teplotě 70 °C. Po ochlazení se na zkušebním místě nesmí vyskytnout elektrický průraz, jiskrový přeskok nebo průraz v důsledku napětí 5 kV působícího po dobu 3 minut (efektivní hodnota).

V dielektrických zkouškách jsou nejprve upravované nástroje (vodní lázeň / uskladnění ve vlhkém prostředí) vystaveny napěťové zkoušce. Po dobu 3 minut je přivedeno napětí 10 kV. Svodový proud musí být menší než 1 mA na 200 mm délky povlaku ručního nářadí.

Popis nástroje s označením VDE  

Popis nástroje s označením VDE. Písmeno „C“ poukazuje na možnost použití za nízkých teplot.

Další zkoušky se vztahují na přilnavost potahu izolačním materiálem, odolnost nápisů vůči chemikáliím a chování při hoření. Pozitivní výstup nástroje z typové zkoušky tvoří základ pro využití loga VDE ve spojení s normou IEC 60900. Příslušný schvalovací úřad kromě toho provádí pravidelné kontroly výrobních dílen a zkušeben. V průběhu kontrol jsou z běžící výroby mj. odebírány a hodnoceny zkušební vzorky. Výrobce provádí již během výroby rozsáhlé testy, které zajišťují, aby byly zcela dodrženy požadavky normy IEC 60900. Poslední překážkou je zkouška elektrické pevnosti. Každý nástroj je přitom testován na 10 000 V AC. Teprve po úspěšné zkoušce se nástroj může pyšnit logem VDE a je schválen k prodeji. Nástroje s VDE izolací a příslušným označením od společnosti Phoenix Contact nabízí uživateli vysokou kvalitu a maximální bezpečnost při použití na částech pod napětím do 1000 V AC a 1500 V DC.


Zpět na přehled
Všeobecné informace
Řezání, odizolování, lisování
Vlastnosti materiálu a použití

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít